KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ

2017 yılından itibaren dergimiz sayıları sadece çevrimiçi(online) olarak yayınlanacaktır.

ISSN=1300-8811 E-ISSN=2147-9844

 


Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir TÜM SAYI PDF

İçindekiler

Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği PDF
Ertan KUŞÇU 1-9
Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi PDF (English)
Selda ÖZER, Ercan YILMAZ 11-20
İngilizce Eğitiminde Kullanılan Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Görüşleri PDF
Elif TAŞLIBEYAZ 21-28
Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri PDF (English)
Nevin GÜNER YILDIZ, Raziye ERDEM 29-37
Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması PDF
Melihan ÜNLÜ, Erhan ERTEKİN 39-48
3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma PDF
Selma TAŞKESEN, Meliha YILMAZ 49-55
Simulasyon Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Fizik Başarısına, Bilimsel Süreç Becerilerine, Fizik ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlara Etkileri PDF (English)
Ali ÇETİN 57-65
Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması PDF
Berna ÜRÜN KARAHAN 67-73
İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci ve Ana-Baba Tutumları­ PDF
Arif Serkan YALDIZ, Oğuz ÖZBEK 75-82
7. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yönelim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Tasarlanan Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi PDF
Temel KÖSA, Hilal KAYA 83-92
Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Deneyimleri: Teoriden Uygulamaya Geçiş PDF
Elçin EMRE-AKDOĞAN, Gönül YAZGAN-SAĞ 93-99
Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği Geliştirilmesi PDF
Çiğdem ŞAHİN, Gonca ULUDAĞ, Elif GEDİKLİ, Leyla KARAKAYA 101-108
Mesleki Gelişimde İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım: Ders Araştırması PDF
Erhan BOZKURT, İffet Elif YETKİN-ÖZDEMİR 109-116
Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü PDF (English)
Hilal BÜYÜKGÖZE 117-123
Fizik Öğretimi Sürecinde Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma PDF
Hakan Şevki AYVACI, Gürhan BEBEK 125-134
Tarih Öğretmenleri, Tarih Öğretmen Adayları ve Lise Öğrencileri Tarafından Yazılan Tarih Sorularının Analizi PDF
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI 135-142
Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması PDF
Müjgan BAKİ, Derya ÇELİK, Mustafa GÜLER, Neslihan SÖNMEZ 143-152
Matematikte Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Okullarındaki Matematik Derslerine İlişkin Algıları PDF
Duygu ÖZDEMİR 153-160
Tekirdağ İlinde Eğitim ve Biyoklimatik Konfor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi PDF
Emre ÖZŞAHİN, İlker EROĞLU 161-170
Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve İçermeyen 5E Modeli’nin Öğrencilerin Başarı ve Tutumuna Etkisi PDF
Birsen Berfu AKAYDIN, Sibel KAYA 171-179
Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi PDF
Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Melek ŞENTÜRK 181-189
Eğitim Alanında Ölçek Geliştirme Süreci: Bir İçerik Analizi Çalışması PDF
Melek Gülşah ŞAHİN, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK 191-199
Etkileşimli Öykü Kitabı Okuma Sürecinin Çocukların Dil Gelişimi Üzerine Etkisi PDF
Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Suhendan ER, Neriman ARAL 201-208
Öğrenci Başarısının Derse Katılım ve Öğretmen Yakınlığıyla İlişkisi PDF
Süleyman ÇELİK, Sultan ÖRENOĞLU TORAMAN, Kevser ÇELİK 209-217
Matematik Tarihinin Matematik Öğretimine Entegrasyonu: Hârezmî’nin Tam Kareye Tamamlama Yöntemi PDF
Murat GENÇ, İlhan KARATAŞ 219-230
Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Tematik Analizi PDF
Özgür HÜSEYİNBAŞ, Gökhan ÇALAP, Mehmet Altan KURNAZ 231-240
Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi PDF
Mahmut Sami KILIÇ, Abdullah AYDIN 241-246
Opinions of The Students of The Faculty of Medicine Towards The Subjects of Ataturk’s Prınciples and History of Revolution (Example of Gazi Unıversity) PDF (English)
Namık ÇENCEN 247-253
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakemeleri İle Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişki PDF
Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM, Mehmet GÜLBURNU 255-260
Çokkültürlü Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Mustafa Öztürk AKCAOĞLU, Zeki ARSAL 261-270


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.