OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SINIFLARINDA YAPILANDIRDIKLARI ÖĞRENME MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ

Elif Çelebi Öncü

Abstract


Yeni uygulamaların uygulayıcılar tarafından kabul görüp etkin biçimde uygulanması zaman alabilmektedir. 2013 yılında güncellenen okul öncesi programında da bir takım yenilikler getirilmiştir. Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmiş araştırmalar incelediğinde, ulusal programlar değiştiği zaman, öğretmenlerin yeni programa adapte olmakta ve düzenlemeleri yapmakta zorlandıkları ve eski, klasik yöntemleri kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu noktadan hareketle, bu araştırma, güncellenen okul öncesi eğitim programı ve sınıf içi düzenlemelerini göz önünde tutarak çocukların kendi yaratıcılıklarını ve karar verme becerilerini kullanarak kendi istedikleri materyallerle sınıf içi farklı bir öğrenme merkezi oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Çocukların kendi isteklerine göre düzenledikleri öğrenme merkezlerindeki etkinliklerinin de incelendiği çalışmada; öncelikli olarak çocukların fikirleri sorularak kendi tasarım ve isteklerine göre bir öğrenme merkezi oluştursalardı nasıl bir merkez ortaya koyarlardı ve bu merkez için hangi materyalleri getirirlerdi soruları yöneltilerek görüşleri alınmıştır. Çocukların çeşitli materyaller getirerek oluşturdukları yeni ve özgün öğrenme merkezinde geçirdikleri süre, oyunların özelliği, öğrenme merkezini kullanmayı tercih eden çocuk sayısı gibi değişkenler incelenerek ortaya konmuş ve araştırma sonucunda öğrenme merkezlerine yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir.


Keywords


O kul öncesi çocuk, öğrenme merkezleri, sınıf düzenleme

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Allen, D. & Fraser, B. (2007). Parent and student perceptions of classroom learning environment and its association with student outcomes. Learning Environment Research, 10, 67-82..

Aydın, A. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerini Okul Öncesi Eğitim Programına Yönelik Değerlendirmeleri, Kafkas Üni. SBE, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ayvacı, H.Ş., Y. Devecioğlu & Yiğit N. (2003). Okulöncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi Erişim Tarihi: 2014 Nisan http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t277d.pdf.

Backman, Y., Alerby, E., Bergmark, U., Gardelli, Å., Hertting, K., Kostenius, C. & Öhrling, K. (2012). Improving the School Environment From a Student Perspective: Tension and Opportunities, Education Inquiry 3 (1), 19-35.

Davies, D.; Jindal-Snape, D.; Collier, C.; Digby, R.; Hay, P.; Howe, A. (2013). Creative Learning Environments in Education- A Systematic Literature Review. Thinking Skills and Creativity, 8, 80-91.

Durmuşoğlu, M.C. (2008). An Examination of the Opinions of Preschool Teachers about Preschool Learning Settings in their Schools, Eurasian Journal of Educational Research, 32, 39-44.

Dyment, J; O’Connell, T.S. (2013). The Impact of playground design on play choices and behaviors of preschool children. Children’s Geographies, 11 (3), 263-280.

Finn, J. D. & Pannozzo, G.M. (2004). Classroom Organization an Student Behavior in Kindergarten. The Journal of Educational Research, 98 (2),79-91.

Li, Y.L. (2006). Classroom organization: Understanding the context in which children are expected to learn. Early Childhood Education Journal, 34 (1), 37-43.

Petrakos, H., Howe, N. (1996). The influence of the physical design of the dramatic play on children’s play. Early Childhood Research Quarterly, 11, 63-77.

Prescott, E., 1987, The Environment as Organizer of Intent in Child-Care Settings, In C. S.

Robinson, E. & Fraser, B.J. (2013). Kindergarten Students’ and Parents’ Perceptions of Science Classroom Environments: Achievment and Attitudes. Learning Environment Research, 16, 151-167.

Sak R. (2013). Turkish preschool teachers' beliefs and practices related to child-centered education, METU SBE Okul Öncesi Prg. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Vechi, V. (2010). Art and Creativity in Reggio Emilia: Exploring the Role and Potential of Ateliers in Early Childhood Education. Routledge.

Weinstein, C.S. & David, T.G., 1987, Spaces for Children: The Built Environment and Child Development, Plenum Press, New York.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.