Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması

Nuh YAVUZALP, Mustafa DEMİREL, Hüseyin TAŞ, Gülcan CANBOLAT

Abstract


Bu araştırmada ülkemiz üniversitelerinde son dönemlerde yoğun olarak açılmaya başlanan uzaktan eğitim merkezlerinin yürüttükleri program çeşitliliği ve sayıları istatistiksel olarak analiz edilerek bu merkezlerin mevcut durumu incelenmiştir. Araştırmada merkezlerin internet sayfaları, resmi gazetede yönetmeliklerinin yayımlandığı tarihler, ÖSYM tercih kılavuzunda bulunan uzaktan eğitim programları ve öğrenci kontenjanları gibi bilgiler veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Yapılan incelemede ülkemizde devlet (67) ve vakıf (31) üniversitelerinde toplam 98 uzaktan eğitim merkezi bulunmaktadır. Araştırmada incelenen veriler bu merkezlere aittir. YÖK istatistik verilerine göre 2014-2015 öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 59282’dir.


Keywords


Uzaktan eğitim merkezi; uzaktan eğitim programları; mevcut durum analizi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 (2), 69-71.

Bach, S., Haynes, P. & Smith, J. L. (2007). Online learning and teaching in higher education McGraw-Hill International.

Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative research method, Qualitative Research Journal, Vol, 9 No, 2 pp. 27-40

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Yükseköğretim Kurulu Yayınları, Ankara.

De Bruyn, L. L. (2004). Monitoring online communication: can the development of conver-gence and social presence indicate an interactive learning environment? Distance Education, Vol, 25 No, 1 pp. 67–81.

Drago, W., Peltier, J. & Sorensen, D. (2002). Course content or the instructor: Which is more important in on-line teaching? Management Research News, Vol, 25 No, 6 pp. 69–83.

Ruksasuk, N. (1999). “Library and information science distance education in Thailand in the next decade,” 65th IFLA Council and General Conference, August 20-28 1999, Bangkok.

TÜBİTAK. (2005). Eğitim ve insan kaynakları sonuç raporu ve strateji belgesi. Ek 1-Türkiye’de Eğitimin Mevcut Durumu. Ankara: TÜBİTAK.

Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Van Tryon, P. J. S., & Bishop, M. J. (2009). Theoretical foundations for enhancing social connectedness in online learning environments. Distance Education, Vol, 30, No, 3 pp. 291–315.

Yıldırım, A, & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

YÖK, (2015), Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Yükseköğretim Kurulu: https://istatistik.yok.gov.tr


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.