Adaptation Of Change Tendencies Scale For Teachers

Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Öner USLU, Sadegül AKBABA ALTUN

Abstract


It is frequently expected from teachers to change their instructional techniques in line with the innovations in education. However, change is a painful process. Developing or adapting a scale to measure teachers’ tendencies toward change may contribute to possible future studies about teacher change. Therefore, this study is aimed to investigate the psychometric characteristics of school administrators’ Change Tendencies Scale (CTS) for teachers. The analyses were conducted through the data obtained from 850 teachers who had participated in the study voluntarily. The four-factor structure of CTS was examined by first and second level Confirmatory Factor Analysis (CFA).


Keywords


Change Tendencies Scale; Teachers’ Change Tendencies; Scale Adaptation

Full Text:

PDF

References


Akbaba-Altun, S., & Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 73 - 90.

Akpınar, B., & Aydın, K. (2007). Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları Eğitim ve Bilim, 32(144), 71 - 80.

Akpınar, B., & Gezer, B. (2010). Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1 - 12.

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The Effect of Sampling Error on Convergence, Improper Solutions, and Goodness-of-Fit Indexes for Maximum-Likelihood Confirmatory Factor-Analysis. Psychometrika, 49(2), 155-173.

Aydoğan, İ. (2007). Değişimin Süreci ve Okul Personeli GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24.

Aykaç, N., & Ulubey, Ö. (2012). Öğretmen adaylarının ilköğretim programının uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 63-82.

Balcı, A. (2005). Eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Yayıncılık.

Bayır, T. (2009). Deişim Sürecinde Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Uygulama. (Yüksek Lisans), Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. Basım ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cole, D. A. (1987). Utility of Confirmatory Factor-Analysis in Test Validation Research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584-594.

Collinson, V., Kozina, E., Lin, Y. H. K., Ling, L., Matheson, I., Newcombe, L., & Zogla, I. (2009). Professional development for teachers: a world of change. European Journal of Teacher Education, 32(1), 3-19.

Demirtaş, H., & Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü: Anı.

Doğru, S., & Uyar, M. (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği) Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 118 - 143.

Duru, A., & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin Yeni Matematik Programı Hakkındaki Görüşleri ve Program Değişim Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.

Elliott, J., & Tudge, J. (2007). The impact of the west on post‐Soviet Russian education: change and resistance to change. Comparative Education, 43(1), 93-112.

Everard, B., & Morris, G. (1990). Effective School Management (2nd ed.): Paul Chapman Publishing Ltd.

Fullan, M. (1990). Staff development, innovation, and institutional development. in: B. Joyce (Ed.) Changing school culture through staff development (Alexandria, ASCD), 3–25.

Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the depths of educational reform. N. Y: : Palmer Press.

Fullan, M. (2005). The new meaning of educational change. Amsterdam Avenue, New York: Columbia: Teachers College Press.

Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. California: California: Corwin Press.

Han, Ç. (2011). Eğitimsel Değişim ve Öğretmen: Biyoloji Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Programı Hakkındaki Kişisel Teorileri Üzerine Etnografik Bir Durum Araştırması. (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Hennessy, S., Ruthven, K., & Brindley, S. (2005). Teacher perspectives on integrating ICT into subject teaching: commitment, constraints, caution, and change. Journal of Curriculum Studies, 37(2), 155-192.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Articles, 2.

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International.

Klecker, & Loadman, B. M. (1999). Measuring principals' openness to change on three dimensions: Affective, cognitive and behavioral. Journal of Instructional Psychology, 26(4), 213.

Knight, J. (2009). What can we do about teacher resistance. Phi Delta Kappan, 90(7), 508-513.

Kurşunoğlu, A., & Tanrıöğen, A. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Değişmeye İlişkin Tutumları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 13-22.

Kwahk, K.-Y., & Lee, J.-N. (2008). The role of readiness for change in ERP implementation: Theoretical bases and empirical validation. Information & Management, 45(7), 474-481.

Law, N., Pelgrum, W. J., & Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world: Findings from the IEA SITES 2006 Study.: Comparative Education Research Centre. Springer: The University of Hong Kong.

Le Fevre, D. M. (2014). Barriers to implementing pedagogical change: The role of teachers' perceptions of risk. Teaching and Teacher Education, 38, 56-64. doi: 10.1016/j.tate.2013.11.007

Leech, N., Barrett, K. C., & Borgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics use and intarpretation (2nd ed.). New Jersey, London.

Madden, T. (2008). Planlı Değişim Sürecinin Okulların Geliştirilmesinde Kullanılması. (Doktora), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Marsh, H. W., Balla, J. R., & Mcdonald, R. P. (1988). Goodness-of-Fit Indexes in Confirmatory Factor-Analysis - the Effect of Sample-Size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410.

Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of applied psychology, 88(4), 680-692.

Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73 - 101.

Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme: Pegem A Yayıncılık.

Schlechty, P. C. (1993). On the Frontier of School Reform with Tradblazers, Pioneers, and. Journal of Staff Development, 14(4).

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: ekinoks.

Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Kabullenmeye ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23-37.

Yangin, S., & Dindar, H. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 240-252.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.