FEN BİLGİSİ VE KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ METABİLİŞSEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Şenol ŞEN, Ayhan Yılmaz

Abstract


 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının alanlarının (bölümlerinin) metabilişsel öğrenme stratejileri üzerindeki etkisini belirlemek ve motivasyonel inançlarının metabilişsel öğrenme stratejilerini yordama gücünü tespit etmektir. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu fen bilgisi ve kimya öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi (ÖGSA) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre öğretmen adaylarının alanlarının metabilişsel öğrenme stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Ayrıca çalışma sonunda fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin kontrol inançları, öğrenme ve performansla ilgili özyeterlikleri, görev değerleri ve öğrenme hedeflerinin, kimya öğretmen adaylarının ise öğrenme ve performansla ile ilgili özyeterlikleri, öğrenme hedefleri ve görev değerlerinin metabilişsel öğrenme stratejileri üzerinde anlamlı birer yordayıcı olduğu belirlenmiştir. 


Keywords


Alan, metabilişsel öğrenme stratejileri, motivasyonel inançlar, fen bilgisi ve kimya öğretmen adayları

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.