Investigation of Cyber Security Behaviors of University Students

Abdulkadir KARACI, Halil İbrahim AKYÜZ, Göksal BİLGİCİ

Abstract


Cyber security is a concept that involves the safety of information resources and the protection of all kinds of entities including individuals. This study examines the cyber security behaviors of undergraduate students who study in Information and Communication Technologies (ICT)-related programs. The sample consists of 170 students of Computer Engineering and Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) from one public and one private universities. The Cyber Security Scale (CSS?) was employed for measuring students’ cyber security behaviors. Results indicate that the level of student behaviors are adequate for ensuring cyber security. Detailed factor analysis reveals that students can protect their personal and private information. They also avoid using threatening applications and take measures regarding security. Moreover, they protect payment information of credit or debit cards and do not leave digital footprints while browsing the Internet. No significant difference was found between genders in terms of cyber security behavior. With respect to the protection of personal security factor, female students in CEIT and male students in Computer Engineering demonstrated more positive cyber security behaviors. Students with previous training or work experience in the fields of Internet/computer security showed more positive cyber security behaviors. There is no significant difference in students’ cyber security behaviors across study years. Vocational high school graduates are more cautious than regular high school graduates in terms of avoiding leaving digital footprints. 


Keywords


Cyber security; secure Internet; information security

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akamai (2016). State of the Internet / Security Report. Erişim tarihi: 22.04.2016, https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-İnternet/q4-2016-state-of-the-İnternet-security-report.pdf

Akca, E. B., Sayımer, İ., Salı, J. B., Başak, B. E. O., Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri, Elektronik Mesleki Geli-şim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), 2, 17-30, 2014.

Akın, O., Çınar, I., Karaman , M., Bilekyigit, F., Siber Durum Farkındalığını Artırmada Etkili Bir Yöntem: Bayrağı Yakala(Capture the Flag) , ISCTURKEY 2013 : International Conference on Information Security and Cryptology, 23-24 Mayıs, Ankara, 1-6, 2013.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çaka, C., Doğan, E., Şahin, Y. L., Sosyal Ağ Kullanan Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Ara-ma Stratejilerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-13, 2016.

Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Erol, O., Şahin, Y. L., Yılmaz, E., Haseski, H.l İ. (2015). Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması. International journal of human sciences, 12:2, 75-91.

Gökmen, Ö. F., Akgün, Ö. E., Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçlarına Yönelik Dene-yimleri ve Bilişim Güvenliği Ders İçeriğine Yönelik Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 178-193, 2016.

Göztepe, K., Kılıc, R., Kayaalp, A., Cyber Defense In Depth: Designing Cyber Security Agency Organization For Turkey, Journal of Naval Science and Engineering, 10(1), 1-24, 2014.

Güldüren, C., Çetinkaya, L., Keser, H., Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması, İlköğretim Online, 15(2), 682-695, 2016.

Hekim, H., Başıbüyük, O., Siber suçlar ve Türkiye’nin siber güvenlik politikaları, Ulusla-rarası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4(2), 135-158, 2013.

Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th edt.). Boston: Pearson.

Kuru, H., Ocak, M. A., Determination of cyber security awareness of public employees and consciousness-rising suggestions, Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 1(2), 57-65, 2016.

Mert, M., Bülbül. H.İ. & Sağıroğlu. Ş. (2012).Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Güvenli İnternet Kullanımı. TUBAV Bilim Dergisi, 5(4), 1-12.

Önaçan, M. B. K., Atan, H., Siber Güvenlikte Lisansüstü Eğitim: Deniz Harp Okulu Örneği, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 17(1), 13-21, 2016.

Özyurt Ö., Özyurt, H. (2015). A Study For Determining Computer Programming Stu-dents’ Attitudes Towards Programming And Their Programming Self-Effıcacy, Journal of Theory and Practice in Education, 11(1), 51-67.

Peker, A., Negatif Duygunun Siber Zorbalık ve Mağduriyete İlişkin Yordayıcı Rolünün İncelenmesi , K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1633-1646, 2015.

Sakallı, H., Çiftci, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeyleri İle Siber Zorbalık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Ör-neği, Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 6(2), 2016.

Solms, R. V., Niekerk J., V., From information security to cyber security, Computers & Security, Volume 38, Pages 97–102, October 2013.

TUİK (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=41 Erişim Tarihi: 24.3.2017

Yenilmez, K. (2008). Open primary education school students’ opinions about mathema-tics television programmes. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4), 176-189.

Yılmaz, E., Şahin Y. L., Akbulut, Y., Öğretmenlerin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı, Sakarya University Journal of Education, 6(2), 16-45, 2016.

Yılmaz, S. ve Sağıroğlu, Ş., Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 20-21 Eylül, Ankara, 158-166, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.