PISA Fen Başarı Testinin Madde Yanlılığının Kültür ve Dil Açısından İncelenmesi

Nezaket Bilge UZUN, Selahattin GELBAL

Özet


Bu çalışmada, PISA 2006 testi maddelerinin farklı alt gruplarda DMF analizleri yürütülmüştür. DMF analizleri Mantel Haenszel (MH), lojistik regresyon (LR), Alan indeksleri yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Avusturalya, İngiltere ve Kanada başarı testine ilişkin veriler kullanılmıştır. Uygulanan kitapçıklardan farklı kültür farklı dil gruplaması için birinci ve beşinci kitapçık; aynı kültür farklı dil ile farklı kültür aynı dil gruplaması için beşinci kitapçık seçilmiştir. DMF’nin olası nedenlerini belirlemek için alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Dilsel ve kültürel farklılıklar arttıkça DMF’li madde sayısının da arttığı gözlenmiştir. Kullanılan tekniğe göre DMF’li madde sayısı değişmektedir. DMF belirleme yöntemlerine göre DMF’li ve DMF’siz maddeler için bir tutarlılık bulunmamaktadır. Benzer yanlılık araştırmalarında olduğu gibi bu çalışmada da Türkçe ve İngilizce formdaki açıklanan maddelerdeki DMF’nin olası temel nedenleri; çeviri, program, kültür ve dile bağlı farklılıklar olarak belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Değişen madde fonksiyonu; Mantel Haenszel; Lojistik Regresyon; Alan İndeksleri Yöntemleri; PISA

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abedalaziz N.,2011, Detecting DIF using Item Characteristic Curve Approaches.The International Journal of Educational and Psychological Assessment , Vol. 8(2)

Abedi J. (2008). Classification System for English Language Learners: Issues and Recommendations Educational Measurement: Issues and Practice; 27(3), 17-31.

Abedi, J. (2004). The No Child Left Behind Act and English language learners: Assessment and accountability issues. Educational Researcher, 33, 4-14.

Asil, M. (2010). Uluslararası Ögrenci Degerlendirme Programı (PISA) 2006 ögrenci anketinin kültürler arası esdegerliginin incelenmesi. Yayınlanmamıs doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Asil, M. Ve Gelbal, S. (2012). PISA Öğrenci Anketinin Kültürler Arası Eşdeğerliği, Eğitim ve Bilim, 37, 166, 236-249.

Atalay K. (2010) PISA 2006 Öğrenci Anketinde Yer Alan Tutum Maddelerinin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Eğitim Bilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bakan Kalaycıoglu, D. ve Kelecioglu, H. (2011). Ögrenci Seçme Sınavı’nın Madde Yanlılıgı Açısından incelenmesi. Egitim ve Bilim, 36, 3-13.

Baker, Frank. (2001). The Basics of Item Response Theory. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation

Camilli, G. (2006). Test fairness. In R. L. Brennan (Ed.), Educational measurement (4th ed., pp. 221-256). Westport: American Council on Education ve Praeger Publishers.

Camilli, G., Shepard, L.A. (1994). Methods for identifying biased test items. Thousand Oaks: Sage.

Deveci Ateşok, N. (2008) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavının Madde Yanlılığı Bakımından İncelenmesi; Doktora Tezi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi

Deveci, N. (2008). Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’nın Madde Yanlılığı bakımından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Ercikan, K., (1998), Translation Effects In International Assessments, International Journal of Educational Research, 29, 543-553.

Gierl, M., Jodoin, G. M. Ackerman, T. A. (2000). Performance of Mantel‐Haenszel, Simultaneous Item Bias Test, and Logistic Regression when the proportion of DIF items is Large. Paper Presented at the Annual Meeting of the American educational Research Association (AERA). New Orleans, Louisiana, USA.

Girl M.J., KhaliqS.N.. (2001) Identifying Sources of Differential Item and Bundle Functioning on Translated Achievement Tests: A Confirmatory Analysis Journal of Educational Measurement; Vol. 38, No. 2,; pp. 164-187

Gondal, M., B,(2001). Pakistan`daki 4. Sınıf Ve Urdu (Ulusal Dil) Başarı Test Maddelerinın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilim Bölümü, Ankara.

Grisay, A. (2003). Translation Procedures in OECD/PISA 2000 International Assessment. Language Testing, 20(2), 225-240

Hambleton, R. K., Swaminathan, H. (1985) Item Response Theory: Principles and Applications. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.

Hambleton, R.K. Rogers, H., J.( 1996). Developing an Item Bias Review Form. Which is Available Through ERIC/AE.

Lord, M.F., Novic, R. M. (1968). Statistical theories of mental test scores. New York: Addison-Wesley Publishing Company.

Millsap, R.E. (2005). Four unresolved problems in studies of factorial invariance. In A. Maydeu-Olivares & J.J. McArdle (Eds.) Contemporary Psychometrics. (pp. 153-171) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Millsap, R.E. Meredith, W. (1992). Component analysis in multivariate aging research. Experimental Aging Research, 18, 203-212

Osterlind, S.J. (1983). Test item bias. Beverly Hills: Sage

Öğretmen, T. (2006). Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) Testinin psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye- Amerika Birleşik 2001 Devletleri Örneği. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi.

Öğretmen, T., Doğan, N. (2004). OKÖSYS Matematik alt testine ait maddelerin yanlılık analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8, 61-76.

PISA 2006 Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı Ulusal Ön Rapor (2007) http://earged.meb.gov.tr/dosyalar adresinden indirilmiştir.

Raju, N. S. (1990). The area between two item characteristic curves. Psychometrika, 53, 495–502.

Raju, N. S., Ellis, B. B. (2002). Differential item and test functioning. In F. Drasgow & N. Schmitt (Eds.), Measuring and analyzing behavior in organizations (p. 156-188). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Yıldırım H, Berberoglu G. ;Judgmental and statistical DIF analyses of the PISA-2003 mathematics literacy items. International Journal of Testing, 2009; 9(2):108-121. ( PsycInfo )

Yıldırım, H.(2006). The Dıfferentıal Item Functıonıng (DIF) Analysis Of Mathematics İtems in The İnternational Assessment Programs. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Eğitim Bölümü. Ankara.

Zieky, M. (2003). A DIF primer. Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Zumbo, B. D. (1999). A handbook on the theory and methods of differential item functioning (DIF): Logistic regression modeling as a unitary framework for binary and Likert-type (ordinal) item scores. Ottawa, Canada: Directorate of Human Resources Research and Evaluation, Department of National Defense


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.