History Education Between 1940 and 1960 According to The Journal of Tebliğler Decisions

Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN

Abstract


The years between 1940 and 1960 are very important times in which Turkey experienced a transition from single-party regime to multiple-party regime and aftermath impects of World War 2 lasted. Between these years there were developments in history education. Two National Education Councils, during which a large number of decisions had been made, came together, different types of schools were opened, decisions about history lesson’s syllabus and coursebooks made. Along with this research the Journal Of Tebliğler decisions were analyzed, data about history education was collacted and interpreted. At the end of research, it was seen that in the years between 1940 and 1960 there were changes in history lessson’s syllabus and in lessons different materials and methods were used. It seems that the first steps towards developing historical thinking skills have taken place during these times. Besides, a conclusion that was drown is political developments in the country affected history lessons.


Keywords


Journal of Tebliğler; History Education; Years Between 1940 and 1960

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akyüz, Y. (1989). Türk eğitim tarihi: Başlangıçtan 1988’e. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Altunya, N. (2010). Köy enstitüsü sistemi toplu bakış. İstanbul: Cumhuriyet Yayıncılık.

Çapa, M. (2002). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi, Ankara Üniversitesi Türk İnkı-lap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 29-30,39-55.

Demircioğlu, I. H. (2008). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihi,Türkiye Araştırmaları Literatür

Dergisi,12,431-450.

Dündar, C. (2008). Köy enstitüleri, Ankara: İmge Kitabevi: 2008.

Karabağ, G. (2009). Köy Enstitülerinde Tarih Eğitimi, Gazi Eğitim Dergisi 5, 1505-1529.

Karasar, N. ( 2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.

Keser, U.(2010). Hasanoğlan, Aksu, Savaştepe, Kızılçullu Köy Enstitüleri Bağlamında Enstitülü Çocukların Köy İncelemeleri, Halkbilim, Kültür ve Sanat Çalışmalarına Kesitsel Bir Bakış, s.638-650. Kuruluşunun 70. yılında toplumsal değişim projesi olarak Köy Enstitüleri Sempoz-yumu içinde 14-17 Nisan 2010, Yayına hazırlayanlar Hülya Biçicioğlu, Berrin Gürsoy, Hacer Hancı.

Menekşe, N.(2005). Kapatılışlarının 50. Yılında Köy Enstitüleri Gerçeği, İzmir: Aday Basım.

Okçabol, R. (2006). Köy Enstitüleri ile İlgili Eleştirilere Değinmeler, Yeniden İmece Dergisi, Şubat,11-14,İzmir.

Safran, M. (2002). Türk Tarihi Öğretimi ve Meseleleri, Türkler Ansiklopedisi, C. 17, 937. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Safran, M. Ata, B. (1996). "Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri". G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,11-26.

Şimşek, A ve Yazıcı, F. (2013). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Dünü, Bugünü , TYB Dil Edebi-yat ve Sosyal Bilimler Dergisi ,Cilt. 3 , 9 – 32.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (1991), İkinci Milli Eğitim Şûrası; MEB: İstanbul.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.2, Sayı 62.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.4, Sayı 140.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.5, Sayı 205.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.5, Sayı 302.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.6, Sayı 241.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.7, Sayı 293.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 8,Sayı 346.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 9,Sayı 431.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 13,Sayı 605-606.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 14,Sayı 679.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 15,Sayı 108.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 17, Sayı 806.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 18,Sayı 866.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 21,Sayı 866.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 22,Sayı 1058.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 44,Sayı 237.

Yalçın, G. (2009).Özgün Bir Yüksek Öğretim Kurumu, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri : Uygulanabilirliği Ve Model Çalışmalar Sempozyumu Kitabı için-de, İstanbul : Literatür.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.