Bir Ruh Dilbilim Olgu Çalışması: Genel Benlik Saygısı, Bilişüstü Stratejiler ve İngilizce Öğrenme Çıktıları Üzerine Etkileri

Hakan AYDOĞAN

Özet


Genel benlik saygısı kişinin kendi değeri ile ilgili algıdır. Bu zihni yapı, öğrencilerin akademik başarılarıyla ilgili kendi imajlarını etkilediğinden eğitim bilimlerinde gayet önemlidir. Bilişüstü stratejiler genellikle bilişsel psikolojide incelenirler. Öğrenme sürecini kolaylaştırırlar ve daha pozitif İngilizce öğrenme çıktıları alınmasını sağlarlar. Bu yüzden, çalışmamız İngilizcenin yabancı dil olarak öğreniminde detaylı modeller sağlamakta ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışma Türkiye›de 2016 yılında Ege bölgesinde bir Devlet üniversitesi ve bir kolejin son sınıf öğrencileri olmak üzere toplamda 201 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kolej öğrencilerinin son sınıfının çalışmaya dahil edilme sebebi İngilizce seviyelerinin üniversite öğrencilerininkine yakın olmalarıdır. Çalışma korelasyon analizi kullanmıştır. Sonuçlar genel benlik saygısı, bilişüstü beceriler ve İngilizce öğrenme çıktılarını etkileyebilecek diğer bazı faktörler arasında pozitif korelasyon göstermiştir.Öğrencilerin genel benlik saygılarının, bilişüstü stratejileri kullanımlarıyla önemli derecede pozitif korelasyona sahip oldukları ve yine aynı şekilde genel benlik saygısının akranlarıyla işbirlikli öğrenme, anadili İngilizce olanlarla iletişim ve İngilizce televizyon kanalları seyretmeyle ve İngilizce müzik dinlemeyle pozitif korelasyon içinde oldukları görülmüştür.Öğrenme aktiviteleri esnasındaki kendi kendini motive etme kapasitesinin öğretmenin eğitici yetenekleriyle negatif korelasyon göstermesine karşın öğrenme hedeflerini gerçekleştirmenin İngilizce televizyon programları seyretme ve İngilizce müzik dinleme ile pozitif korelasyon içerisinde oldukları ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler


EFL; ESL; genel benlik saygısı; bilişüstü stratejiler.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.

Brown, J. D. & Marshall, M. A. (2006). The three faces of self-esteem. In M. Kernis (Ed.), Self-esteem: Issues and answers (pp. 4-9). New York: Psychology Press.

Lawson, J. S., Marshall, W. L., & McGrath, P. (1979). The Social Self-Esteem Inventory. Educational and Psychological Measurement, 39, 803–811.

Faraday, S., Overton, C., & Cooper, S. (2011). Effective teaching and learning in vocational education. London, UK: LSN.

Goos, M. & Galbraith, P. L. (1996). Do it this way! Metacognitive strategies in collaborative mathematical problem solving. Educational Studies in Mathematics, 30, 229-260.

Hein, V. & Caine, A. (2014). Relationships between perceived teacher's autonomy supoort, effort an physical self-esteem. Kinesiology, 46, 218-226.

Javanmard, A., Hoshmandja, M., & Ahmadzade, L. (2013). Investigating the relationship between self-Efficacy, cognitive and metacognitive strategies, and academic self-handicapping with academic achievement in male high school students in the tribes of Fars Province. J. Life Sci. Biomed., 3, 27-34.

Khezrlou, S. (2012). The relationship between cognitive and metacognitive strategies, age, and level of education. The Reading Matrix, 12, 50-61.

Liu, W. C. & Wang, J. C. (2005). Academic self-concept: A cross-sectional study of grade and gender differences in a Singapore secondary school. Asia Pacific Education Review, 6, 20-27.

Luhtanen, R. & Crocker, J. (1992). A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one's social identity. Pers Soc Psychol Bull, 18, 302-318.

MacIntyre, P. D., Dornyei, Z., Clement, R., & Noels, K. (1998). Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and affiliation. Modern Language Journal, 82, 545-562.

Marsh, H. W., Richards, G. E., Johnson, S., Roche, L., & Tremayne, P. (1994). Physical self-description questionnaire: Psychometric properties and a multitrait-multimethod analysis of relations to existing instruments. Journal of Sport and Exercise Psychology, 16, 270-305.

O’Malley, J. M. & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. New York: Cambridge University Press.

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle Publishers.

Pintrich, P. R. & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulation learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-50.

Pintrich, P. R. i Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications (2nd edition). Columbus, OH: Merill-Prentice Hall.

Pullmann, H. & Allik, J. (2008). Relations of academic and general self-esteem to school achievement. Personality and Individual Differences, 45, 559-564.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ryan, R. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions". Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.

Smith, E. R. & Mackie, D. M. (2007). Social Psychology (3rd ed.). Hove: Psychology Press.

Tabassum, F. & Ali, M. (2012). Professional self-esteem of secondary school teachers. Asian Social Science, 8, 206-210.

Victori, M. & Tragant, E. (2003). Learner strategies: A cross-sectional and longitudinal study of primary and high-school EFL learners. In Mayo, G., Del Pilar, M., & Garcia Lecumberri, M. L. (Eds.), Age and acquisition of English as a foreign language (pp. 182-209). Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Yin, W. M. & Agnes, C. S. (2001). Knowledge and use of metacognitive strategies. Singapur: National Institute of Education.

Zarei, E., Shokrpour, N., Nasiri, E., & Kafipour, R. (2012). Self-esteem and academic success as influenced by reading strategies. English Language Teaching, 5, 17-26.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.