The Perceptions of Turkish Children Living in Germany Towards Turkish, Learning and Using Turkish

Banu AKTÜRKOĞLU, Kevser ÖZAYDINLIK

Abstract


The aim of this research was to explore the views of the Turkish children living in Germany about Turkish, learning and using Turkish. Qualitative method was used to describe the children’s views for in depth study. The research was conducted via purposeful sampling method and the population of the study consisted of total 31 students. The data were collected via semi-structured interviews and content analysis was carried out.

The results of the study revealed that most of the students who participated in the study spoke German or mostly German and half-German half-Turkish in non-school settings and in the school except for the course hours, they read more books written in German in addition to their course books and they watched Turkish television channels more. Furthermore, it was found that nearly all the children liked Turkish courses and they liked reading course books written in Turkish, and more than half of them considered that it was necessary to learn Turkish, more than half of them found Turkish easy to learn, and half of them thought that they knew Turkish well.

Keywords


Bilingualism; native language

Full Text:

PDF

References


Alabay, E. (2008). Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin okulöncesi dönem çocuklarında dil gelişimi ve Alman hükümetinin göçmen çocukları için düzenlediği dil gelişim programları. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 2 (pp. 356-371). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Aydın, İ. S. (2013). İki dilli Türk öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine yönelik bir durum çalışması. Turkish Studies, Volume 8/9 Summer, 657-670.

Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Ellez, M., Şahin, B., Tombul, E., et al. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Belet, Ş. D. (2009). İki dilli Türk öğrencilerin ana dili Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri (Fjell ilköğretim okulu örneği, Norveç). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 71-85.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, M. (2008). Yurtdışında bulunan Türk çocuklarının eğitimi ve uyumunda öğretmenlerin sorumlulukları. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 1 (pp. 286-302). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Çalışkan, N. (2008). Türk öğretmenler tarafından yürütülen Türkçe ve Türk kültürü derslerinin verimliliğini etkileyen faktörler. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 2 (pp. 191-208). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Güllüpınar, F. (2010). Almanya'da türk göçmenlerin çocuklarının bölünmüş kaderleri ve eğitimdeki başarısızlıklarının yapısal nedenleri: entegrasyon aşağı mı yukarı mı?, Eğitim, Bilim Toplum Dergisi, 8 (31), 65-87.

Yağmur, K. (2006). Batı Avrupa’da Türkçe öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. Dil Dergisi, 134, 26-41.

Yağmur, K. (2013). Dil öğretiminde anadili, ikinci dil ve yabancı dil kavramları. In M. Durmuş, & A. Okur (Eds), Yabancılara türkçe öğretimi el kitabı, (pp, 181-200). Ankara: Grafiker Yayınları.

Yaylacı, A. F. (2008). Belçikalı ve Türk eğitimcilerle velilerin Türkçe ve Türk kültürü derslerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 1 (pp. 236-252). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Yazıcı, Z., & Temel, F. (2011). İki dilli ve tek dilli çocuklarda dil gelişimi okuma olgunluğu ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22), 145-158.

Yazıcı, Z. (2011). Okulöncesi dönemdeki göçmen çocukların iki dilli ve çok kültürlü ortamda öğrenmeleri üzerine onlar bizim hemşehrimiz uluslararası göç ve hizmetlerin kültürlerarası açılımı (Eds.: Erol Esen & Zeliha Yazıcı). s. 75-84. Ankara: Siyasal Kitabevi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.