Determining Competencies of Art and Design Students Based on The Problems and Needs Related Preparing Dissertation

Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Abstract


The purpose of this study is to reveal the views of PhD students in art and design education about the problems, needs and sufficiency related preparing doctorate dissertation. The participants of this study were PhD students, national and international art education specialists. The problems determined through the students’ views about the research development process are the subject of thesis, choosing appropriate research method, conducting research method and practice based process and developing visual research based vision related the research. .The results related the field specialists showed that the students need to develop art based viewpoints through the research process based on ‘Interpreting the visual’, ‘Collecting and documenting the visual’, ‘Creating the visual’ and ‘Presenting the visual’ through the research methods.


Keywords


Postgraduate education; doctorate dissertation process; doctorate education; art education; visual research methods

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Altınkurt, L. (2007). Sanat Egitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi, Milli Egitim, 173, 105-113.

Ayaydın, A. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 1-8.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Chang, Y.H., Chang, C.Y., & Tseng,Y.H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education Tecnology, 19: 315-331.

Eisner, E. W. (2001). What does it mean to say a school is doing well? Phi Delta Kappan, 82(5), 367–372.

Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven, CT: Yale University Press.

Eisner, E.W. (2005). Introduction: My journey as a writer in the field of education. Reimagi-ning schools: The selected works of Elliot Eisner (ss. 1–6) içinde. New York, NY: Routledge.

Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011a). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerli-lik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 962-973.

Margolis, E. & Luc Pauwel, L. (2011). Handbook of visual research methods. London: SAGE

McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry. London: Pearson.Murtonen ve diğ., 2008;

McNiff , S (2008). Arts based research, Knowles, G. and Cole, A. (Eds), Handbook of the Arts in Qualitative Inquiry: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues içinde, 20-39, Thousand Oaks, CA: Sage.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mitchell, C. (2011). Doing visual research. London: Sage Publication.

Oruç, S., Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 121 -132.

Otacıoğlu, S.G. (2007). Öğrenci odaklı bir yaklaşım kullanarak araştırma yöntemi öğretmek: Uygulamaya yönelik eleştirel düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2); 511-520.

Özer, B., Yazar, T. & Eren, A. (2013). Analysis of graduate thesis papers in Turkey in the field of fine arts education between 1992 and 2012, Journal of Theory and Practice in Education, 9(4), 497-510.

Pauwels, L. (2006). Ethical issues of (on-line) visual research. Visual Anthropology, 19, 365-369 Robson, S. (2011). Producing and using video data in the early years: Ethical questions and practical consequences in research with young children. Children and Society, 25, 179-189.

Richter, O. Z., Bäcker, E.M., & Vogt,S. (2009).Rewiew of distance education research (2000 to 2008):Analysis of research areas,methods and authorship patterns. International Re-view of Research in Open and Distance Learning, 10 (6).

Şen, U. S. (2005). Sanat eğitiminde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması, Journal of Ataturk University Social Sciences Institute, 5(1).

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Current trends in educational technology research in Turkey. Selcuk University Journal of So-cial Sciences Institute, 19, 439-458.

Walker, D. A. (2010). A confirmatory factor analysis of the attitudes toward research scale. Multiple Linear Regression Viewpoints, 36(1), 18-27.

Yükseköğretim Kurulu. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. Ankara: Yükseköğre-tim Kurulu Yayını.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.