Mobbing Applications in Team Sport and Determinations of Perception Levels of Athletes on Mobbing

Melih Nuri SALMAN, Sinem YALÇINDAĞ

Abstract


In that study, experienced mobbing behaviours are examined in the field of sports from the perspectives of athletes to determine athletes perceptions intended to mobbing. Sample of this study consists of 315 athletes 126 of which are elite national team players and 189 of them are not. Cengiz (2008) was adapted sports mobbing scale. As a result of adoptation to the field of sports, scales Cronbach’salpa coefficient determined as 0.94. To make evaluation of researching datas as a statiscal method frequencey, and percentage distrubion, Mann Whitney’s U test, for multi groups Kuraskal Wallis tests has been used. According to datas obtained from research; determination made like research conducted on athletes shows they have low-level scale mobbing sense, 29-34 age group athletes more exposed to mobbing, bachelor’s degree athletes get more points from mobbing. Also if its examined according to branch variables, it shows ice hockey and volleyball athletes gets more suffered from mobbing.

Keywords


Sports; Mobbing; Terrorization; Psychological Harassment;

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alkan ve ark (2011 ) Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Dergisi, 2011, 13 (3): 270-280.271

Bahçe Ç. (2007). Mobbing Olusumunda Örgüt Kültürünün Rolü, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.S.11

Çakır B. (2006). İş Yerindeki Yıldırma Eylemlerinin (Mobbing) İşten Ayrılmalara Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez, İstanbul.S.33

Çobanoğlu Ş.(2005). Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, Timaş Yayınları, İstanbul, S.27

Ekiz V.(2010) .İşletmelerde Yaşanan Psikolojik Şiddet, Yüksek Lisans Tezi, S.9-10-11-27-55-56

Field T.( 1996). Bully in Sight.How to Predict,Resist,Challenge and Combat Workplace Bullying .Overcoming the Silence anad Denial by which Abuse Thrives.Oxfordshire:Success Unlimited.pp.160-172

Fonseca AC. (2000). Bully in Sight: How to Predict, Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying. Behaviour Rsearch and Therapy, Vol: 38, Issue: 6, Zaterdag.

Hacıcaferoğlu ve Çoban ( 2011) Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim dergisi, Cilt 24. Sayı 2. 2016 Kış

Leymann H.(1996). The Content And Development Of Mobbing At Work, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 5 (2),pp.5.

Pelit E, Kılıç İ.(2014)Çalışma Hayatının Bir Sorunu Olarak Mobbing ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi:Türkiye ve Kazakistan Otellerinde Bir Uygulama Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9: 90-126

Rayner, C.; K. Mclvor;(2008). “Dignity at Work Project”, Research Report, University of Portsmouth, pp.21.

Schermerhorn, John R.; James G. Hunt; Richard N. Osborn (1997). Organizational Behavior, 6.Edition

Tan UB. (2005). İş Yerinde Rekabetin Neden Olduğu Psikolojik Baskılar ve İş Yerinden Uzaklaştırma ( Mobbing). (Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Tınaz, Pınar. (2006). İş Yerinde Psikolojik Taciz. (Mobbing). (1. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.S.18-20-21-44-47-107-112-117-156-157-158-160-174

Yavuz H.(2007).Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Isparta,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.