Görev Yapmakta Olan İngilizce Öğretmenlerinin ‘Öğrenme’ ve ‘Öğrenen’ Algıları: Dil Öğretmeni Eğitimindeki Değişimden Yansımalar

Handan ÇELİK, Mehmet ASMALI

Özet


Bu çalışma görev yapmakta olan 24 İngilizce öğretmeninin ‘öğrenme’ ve ‘öğrenen’ algılarını metafor analizi yolu ile incelemiştir. "İngilizce öğrenmek………………... gibidir çünkü………………….." ve "İngilizce öğrenen ……………..gibidir çünkü……………." ifadelerini içeren metafor üretme aracı veri toplamak için kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmenlerin ‘öğrenme’ ve ‘öğrenen’ algılarının geleneksel bir anlayışı yansıtmadığını, aksine genel anlamda öğrenen merkezli algılara sahip olduklarını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin öğrenen merkezli algıları, lisans eğitimlerine ve lisans eğitimleri sürecinde İngilizce öğretmenliği lisans programına rehber olan öğretmen eğitimi yaklaşımlarına atfedilebilir.


Anahtar Kelimeler


dil öğretmeni eğitimi; öğrenen; öğrenme; metafor;

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Alger, L. C. (2009). Secondary teachers’ conceptual metaphors of teaching and learning: Changes over the career span. Teaching and Teacher Education, 25, 743–751.

Baş, M., & Gezegin, B. B. (2015). Language learning as losing weight: Analyzing students’ metaphorical perceptions of English learning process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 317–324.

Can, T. (2009). Learning and teaching languages online: A constructıvist approach. Novitas-ROYAL, 3 (1), 60-74.

Cook-Sather, A. (2010). Students as learners and teachers: Taking responsibility, transforming education, and redefining accountability. Curriculum Inquiry, 40 (4), 555-575.

Coşkun, A. (2015). Parents and young learners' metaphorical perceptions about learning English. Journal of Education and Training Studies, 3 (5), 231-241.

Dörnyei, Z. (2007). Research Methodologies in Applied Linguistic. Oxford: OUP.

Eren, A., & Tekinarslan, E. (2013). Prospective teachers’ metaphors: teacher, teach-ing, learning, instructional material and evaluation concepts. International J. Soc. Sci. & Education, 3 (2), 435-445.

Farjami, H. (2012). EFL learners’ metaphors and images about foreign language learning. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2 (1), 93-109.

Kalra, M. B., & Baveja, B. (2012). Teacher thinking about knowledge, learning and learners: a metaphor analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 55, 317–326.

Kamberi, L. (2014). Using metaphors in language teaching and learning. European Journal of Research on Education, 2 (2), 92-97.

Lakoff, G. (2009). The political mind: a cognitive scientist’s guide to your brain and its politics. New York, NY: Penguin Books.

Lakoff, G., & Johnson, W. (1980). Metaphors we live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Mackey, A., & Gass, S. M. (2005). Second language research methodology and design. London: Lawrence Erlbaum Associates.

MEGEP (2006). Driving force for the success of Turkey. Lifelong Learning Policy Paper. Ankara. October 2006.

Pishghadam, R., & Pourali, S. (2011). Metaphorical analysis of Iranian MA universi-ty students’ beliefs: a qualitative study. Higher Education Studies, 1 (1), 27-37.

Pishghadam, R., Torghabeh, R. A., & Navari, S. (2009). Metaphor analysis of teachers’ beliefs and conceptions of language teaching and learning in Iranian high schools and language institutes: A qualitative study. Iranian EFL Journal, 4, 6-40.

Saban, A. (2010). Prospective teachers’ metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and Teacher Education, 26, 290–305.

Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2007). Prospective teachers’ conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruc-tion, 17, 123-139.

Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Journal of Teaching and Teacher Education, 19 (8), 829-846.

Trumbull, M. (2005). Qualitative research methods. In George R. Tailor (Eds.), Inte-grating quantitative and qualitative methods in research (2nd ed.)(pp. 101-126). Oxford: University Press of America.

Williams, M., & Burden, R. L. (1997). Psychology for language teachers: A social constructivist approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Yavuz, A., & Topkaya, E. Z. (2013). Teacher educators’ evaluation of the English language teaching program: A Turkish case. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 7 (1), 64-83.

Yazıcı, A. & Ayas, A. (2015). Challenges and barriers in implementing lifelong learn-ing in developing countries. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6 (3), 1-9.

Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127–138.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.