Coğrafya Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Bölümüne ve Mesleğine Yönelik Görüşleri

Vedat ŞAHİN

Özet


Nitelikli bir coğrafya eğitimi gerçekleştirebilmek için öğrencilerin doğru tanınması gereklidir. Coğrafya bölümünde eğitim gören öğrenciler farklı illerden geldikleri gibi öğrenme kabiliyetleri de farklılık göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin coğrafya eğitimi alma amaçları tamamen aynı sebebe bağlı olmadığı gibi coğrafya mesleğine yönelik görüşleri de aynı değildir. Bu araştırmada coğrafya bölümünde eğitim gören birinci sınıf öğrencilerinin görüşleri tespit edilmek istenmiştir. Araştırma dört üniversitede yapılmış olup likert tipi anket uygulaması ile veriler elde edilmiş, SPSS programı ile analizler yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


coğrafya eğitimi; öğrenci; yükseköğretim; meslek.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Battersby, J. (2003). Teaching and learning geography. İçinde D. Tilbury ve M. Williams (Eds.), Differentiation in teaching and learning geography (s.66-71). New York: Routledge Press,

Benejam, P. (1993). Quality in research in geography education. International Research in Geographical and Environmental Education, 2, 81-84.

Biggs, J. and Tang, C. (2007).Teaching for quality learning at university, the society for rese-arch into higher education. Berkshire: Open University Press.

Brennan, J. (2002). Studying in Europe. İçinde David Mcnamara, Robert Harris (Eds.), Over-seas students in higher education (s. 62-75). New York: Routledge Press.

Gerber, R. and Williams, M. (2000). Overview and İnternational Perspectives. İçinde P. A. Kent (Eds.), Reflectıve practıce ın geography teachıng (s. 209-219). London: Chapman Publishing.

Gibbons, M. (2003). A New Mode of Knowledge Production. İçinde R. Rutten, F. Boekema ve E. Kuijpers (Eds.), Economic geography of higher educations. Knowledge infrastructure and learning regions (s.229-243). London: Routledge.

Howes, N. and Hopkin, J. (2002). Improving Formative Assessment. İçinde M. Smith (Eds.), Aspects of teaching secondary geography (s.166-172). London: Routledge Falmer Press.

Köroğlu, Ö. (2014). Meslek seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turizm rehberliği öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19: 137-157.

Lambert, D. and Morgan, J. (2010). Teaching geography 11–18, a conceptual approach. Berkshire: Open University Press.

Limniou, M., Papadopoulos, N. and Kozaris, I. (2009). The Role of Simulations and Real-Time Applications in Collaborative Learning. İçinde E. Luzzatto ve G. Dımarco (Eds.), Collaboratıve learnıng: Methodology, types of ınteractıons and technıques (s.225-256). New York: Nova Science Publishers.

Meredith, S. J. (1985). Improvement ın geography educatıon. U.S. Depertmant Of Educatıon Natıonal Instıtute Of Ducatıon Educatıonal Resources Informatıon Center (ERIC), 22,1-4

National Academy of Sciences (2002). Information technology (IT)-Based educational mate-rials, workshop report with recommendations. Washington DC: The Natıonal Academıes Press.

Neil, M., Kenny, C. F. and Yeung, H.W.C. (2013). Economic geography. Hoboken Wiley Press.

Owen, D. and Ryan, A. (2006). Teaching geography. London: Continuum Press.

Özey, R. (1998). Türkiye üniversitelerinde coğrafya eğitim ve öğretimi. İstanbul: Özeğitim Yayınları.

Patır, S. and Yıldız, M. S. (2008). İktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrenci-lerinin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 293-315.

Pekkaya, M. and Çolak, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen fak-törlerin önem derecelerinin ahp ile belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 797‐818.

Rutten, R., Boekema, F. and Kuıjpers, E. (2003). Economic geography of higher education: setting the stage. İçinde R. Rutten, F. Boekema ve Elsa Kuijpers (Eds.), Economic geog-raphy of higher education, knowledge infrastructure and learning regions (s.244-252). New York: Routledge.

Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Westwood, P. (2008).Teaching methods. Victoria: ACER Press.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.