A Field Study on Environmental Knowledge Levels and Environmental Attitudes of Secondary Education Students: The Case of Kastamonu City

Elif SÖNMEZ, Zekeriya YERLİKAYA

Abstract


Environmental problems, which include continuous dynamic structure and change, needs continuous observation to produce true policies and environmental education must equally be in a dynamic structure as those problems. Thus, Environmental Knowledge Levels and Environmental Attitudes of 604 8th grade students who study in 11 different secondary schools in the city of Kastamonu have been researched in this study. It has been researched whether the relation between environmental knowledge and environmental attitudes, gender and socioeconomic levels are distinctive factors for knowledge and attitudes. According to the results of this study, it was found that there is a relation between knowledge and attitude, and that female students not only have better knowledge of environment but they are more sensitive to environment compared to male students, and socioeconomic level has an effect on knowledge level but it has no significant effect on attitudes.

Keywords


Environmental Attitudes, Environmental Knowledge; secondary students; Kastamonu

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Altın, M., Bacanlı H. (2002). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye yönelik tutumları. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara, S 254-268.

Atasoy, E. (2005). Çevre için eğitim: ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine

bir çalışma. Doktora Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayhan, F.N. (1999). İlköğretim ilk üç sınıfında okuyan öğrencilerin Yakın çevre bilincini etkileyen etmenler, Bizlim uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 15S.

Çetin, Oya Beklan, “Eskişehir’de Çevre Bilgisi, Çevresel Tutum ve Davranış”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), ODTÜ, Sosyoloji Bölümü, Ankara, 2002

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, (1994). Yedinci beş yıllık kalkınma planı çevre özel ihtisas komisyonu raporu. Yayın No: DPT :2360-Öik:428.

Doğan, M. (1997). Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Eğitim ve Katılım Grubu Raporu, Ankara: DPT Müsteşarlığı ve Türkiye Çevre Vakfı.

Fegebank, B.,(1990). Environmental Education: A Task For Home Economics, Journal of Consumer Studies and Home Economics, 185-191s.

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S., Özden, M.(2007). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. Elementary Education Online, 6(3), 452-468.

Poortinga, W., Steg, L. & Vlek, C. (2004). Values, environmental concern and environmental behavior. Environment and Behavior, 36(1), 70-93.

Şama, E. (2003). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2): 99-110.

Taycı Ünal, F.(2009). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum, bilgi, duyarlılık ve aktif katılım düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma-Çorlu Örneği. Yüksek Lisasn Tezi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Thompson, J. C. & Gasteiger, E. L. (1985). Environmental attitude survey of university students 1971 vs 1981. ERIC No. ED 257648.

Tosunoğlu, C. (1993). “A Study on the Dimensions and Determinants of Environmental Attitudes”, Unpublished Ph. D. Thesis, Ankara: METU.

Uyeki, E. S. & Holland, L. J. (2000). Diffusion of pro-environment attitudes? American Behavioral Scientist, 43(4), 646–662.

Yılmaz, O., Boone, W. & Andersen, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. International Journal of Science Education. 26(12): 1527-1546.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.