Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Sait AKBAŞLI, Lütfi ÜREDİ, Hüseyin YOLCU, Pelin Kösece LOĞOĞLU

Özet


Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin “matematik öğretmeni” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma nitel olarak desenlenmiş ve olgubilim (fenomenoloji) araştırma modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada araştırma sürecinde üzerine odaklanılan olgu ortaokul öğrencilerinin matematik öğretmeni ve matematik dersi hakkındaki düşüncelerini metafor yardımı ile nasıl kavramsallaştırdıkları olarak belirlenmiştir. Matematik dersine yönelik ve matematik öğretmenine yönelik tutumlar karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Ayrıca 6.sınıf öğrencileri matematik dersini fen dersine benzetmektedirler. Bu durumun ortaya çıkmasında, 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersi müfredatının sayısallığının fazla olması ve bu nedenle de matematik dersinde işlenen konuların fen dersinde de öğrencilerin karşısına sık sık çıkması etkili olmuştur. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda alana katkı sağlaması adına; öğrencilerin belli bir bölümünün zihninde oluşan matematik dersinin zor ve sıkıcı bir ders olduğu algısına neden olan gerçek faktörlerin araştırılması önerisinde bulunulabilir.


Anahtar Kelimeler


Mathematics teaching; mathematical information; mathematical perception; communication

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Achinstein, B., & Barrett, A. (2004). (Re) Framing Classroom Context: How Teachers and Mentors View Diverse Learners and Challenges of Practise. Teachers College Record, 16(4), 716-746.

Bagaka’s, J. G. (2011). The role of teacher characteristics and practices on upper secondary school students’ mathematics self-efficacy in nyanza province of Kenya: A multilevel analysis. International Journal of Science and Mathematics Education, 9, 817-842.

Balci, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Arastirma Yontem, Teknik ve Ilkeler. 10.Baski. Ankara: Pegem Akademi.

Botha, E. (2009). Why Metaphor Matters in Education. South African Journal of Education, 29, 431-444.

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakis Dergisi. 27.

Giles, D. L. (2008). Exploring the teacher-student relationship in teacher education: A hermeneutic phenomenological inquiry. A thesis submitted to AUT University in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD).

Guerreo, M. C. M. & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical Conceptualizations of ELS Teaching and Learning. Language Teaching Research, 6(2), 95-120.

Guler, G., Akgun L., Ocal MF. & Doruk, M. (2012). Matematik Ogretmeni Adaylarinin Matematik Kavramina Iliskin Sahip Olduklari Metaforlar: Egitim ve Ogretim Arastirmalari Dergisi, 2(1), 25-29.

Guveli, E., Ipek A. S., Atasoy E. & Guveli H. (2011). Sinif Ogretmeni Adaylarinin Matematik Kavramina Yonelik Metafor Algilari, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159.

Larson, R. Teacher-Student Relationships and Student Achievement. Retrieved 07 July 2015 from http://coe.unomaha.edu/moec/briefs/EDAD9550larson.pdf.

Martinez, M. A., Sauleda, N., & Huber, G. L. (2001). Metaphors as Blueprints of Thinking about Teaching and Learning. Teaching and Teacher Education, 8, 965-977.

Martino, P. D. & Zan, R. (2010). ‘Me and maths’: towards a definition of attitude grounded on students’ narratives. J Math Teacher Education, 13(27), 27-48.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousans Oaks, CA: Sage Publications.

Miller, L.D.. ve Mitchell, c.E.. (1994). Mathematies Anxiety and Alternative Meihods of Evaluation, Journal of Instrneiional Psyehology, 21(4).

Mokhtar, S. F., Yusof, Z. M. & Misiran, M. (2012). factors affecting students’ performance in mathematics, Journal of Applied Sciences Research, 8(8), 4133-4137.

Oflaz, G. (2011). Ilkogretim Ogrencilerinin Matematik ve Matematik Ogretmeni Kavramlarina Iliskin Metaforik Algilari, 2. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 884-893.

Richardson, F.C. & Suinn, R.M. (1972) . The Mathematies Anx.ieiy Rating Scala: Psychametric Data. Journal ofCaunseling Psyeling, 19, 551-554.

Ryan, J. (1998). Teacher Development and Use Of Portfolio Assesment Strategies and Impeet on Instruction in Mathematics, Doctora Thesis. Standford University.

Saban, A. (2008). Okula Iliskin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi Dergisi, 55, 459-496.

Sengul, S., Katranci, Y. & Gerez Cantimer, G. (2014). Ortaokul Ogrencilerinin “Matematik Ogretmeni” Kavramina Iliskin Metafor Algilari. The Journal Of Academic Social Science Studies, 25(1), 89-111.

Vinson, B. (2001). A comparison of pre-service teachers mathematics anxiety before and after a methods class emphasizing manipulatives. Early Childhood Education Journal, 29(2), 89-94.

Yenilmez, K. (2010). Ortaogretim Ogrencilerinin Matematik Dersine Yonelik Umutsuzluk Duzeyleri. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 38, 307-317.

Yildirim, A. ve Simsek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yontemleri. 9.Baski, Ankara: Seckin Yayincilik.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.