Erasmus Öğrencilerinin Hareketlilik Öncelikleri: Bir Sıralama Ölçeği Çalışması

Eren Halil ÖZBERK, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Leyla YILMAZ FINDIK, Suzan Beyza KAPTI

Özet


Öğrenci ve personel değişim programları yükseköğretimde ilk başlarda olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Bologna süreci, derslerin karşılaştırılabilirliğinin artırılması ve uluslararası geçişleri sağlaması bakımından değişim süreçlerini desteklemek adına önemli rol oynamıştır. Bu zamana kadar 27 Avrupa Birliği devleti, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Hırvatistan ve Türkiye de dâhil olmak üzere toplamda 213,266 kişi öğrenci değişim programlarına katılmıştır. Bu araştırma ile değişim programlarındaki Erasmus öğrencilerinin üniversite seçmedeki önceliklerinin gelen ve giden öğrencilere göre ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmada elde edilen sıralam ölçeği bulgularına göre gelen öğrencilerin üniversiteye ait özellikleri dikkate aldığı; giden öğrencilerin ise sosyal çevreyi etkileyen durumları öncelik olarak ele aldıkları belirlemiştir.


Anahtar Kelimeler


Erasmus öğrecileri; Bologna süreci; değişim programları; sıralama ölçeği;

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bologna Declaration. (1999). The Bologna Decleartion of 19 June 1999: Joint declaration of the European Ministers of Education. [Retrieved from: http://www.ehea.info/Uploads/about/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf ], on 17.03.2015.

Black, S. (2006b). Stabilizing schools with kids on the move. American School Board Journal, 193, 46-51.

Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over, A. Schomburg, H. and Teicher, U. (2006). The professional value of Erasmus mobility. Final Report. Kassel: International Centre for Higer Educational Reserch (INCHER-Kassel).

Colucci, E., Davies, H., Korhanen, J. and Gaebel, M. (2012). Mobility: closing the gap between policy and practice. Brussels: European University Association.

European Union. (2014). The Erasmus impact study: effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalization of higher education institutions. Luxembour: European Union.

Fombona J., Rodríguez C., Pascual S M. (2013). The motivational factor of Erasmus stu-dents at the university. International Education Studies, 6 (4) (2013), page. 1–9

Krzaklewska E, Krupnik S (2006) Experience of studying abroad for exchange students in Europe, Erasmus Student Network: Brussels.

Mitchell, K. (2012). ‘Student mobility and European Identity: Erasmus Study as a civic experience?’, Journal of Contemporary European Research. 8 (4), pp. 490‐518

Popp, P. A., Stronge, J. H., & Hindman, J. L. (2003). Students on the move: Reaching and teaching highly mobile children and youth. (Report No. UDS-116). Retrieved from ERIC database (ED 482661); http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED482661.pdf

Scott, P. (2012). Going beyond Bologna: issues and themes. Curaj, A., Scott, P., Vlascea-nu, L., & Wilson, L. (eds). European higher education at the crossroads, between the bologna process and national reforms part I. London: Springer.

Singalas, E. (2009). Does Erasmus student mobility promote a European identity? Webpa-pers on Constitutionalalism & Governance beyond the State. ConWeb No. 2/2009. ISSN: 1756-7556.

Sweeney, S. (2012). Going mobile: internationalization, mobility and the European Hig-her Education Area. York: Higher Education Company.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.