Scientists in Social Sciences Textbooks

Ersin TOPÇU, Kadir KARATEKİN

Abstract


It is a fact that in every period of history, in countries where education flourished, science flourished, too; in countries where science flourished, education also flourished. These two phenomena, which nourish each other mutually, play an important role for today’s societies to have a voice in global affairs. For this reason, children’s interest and curiosity for science should be enhanced in order to be a pioneer of science in Turkish and Islamic world. To achieve this goal, scientists who can be role models and the scientific researches they contributed to should be included in the textbooks. The purpose of this study is to reveal how and how much these scientists are included in social sciences courses. For this purpose, the curriculum and the textbooks of social sciences courses have been examined. According to the results acquired from our research, it is seen that the majority of the scientists mentioned in the 4th, 5th, 6th and 7th grade course books/workbooks are from Western civilization and the ones from Turkish Islamic civilization were selected mostly from those who studied social sciences while many of the Turkish and Muslim scientists who made great contributions to the world of science are excluded.

Keywords


Social sciences; social sciences curriculum; social sciences course books; scientists;

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ahmed, A. (1969). Garb’ın İslamdan Öğrendikleri. İstanbul: Mihrab

Akbaba, B. (2014. İnkılâp Tarihi Öğretiminde Biyografiler. (Ed. Mustafa Safran), Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, (s.379-383). (Genişletilmiş 2. baskı). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi

Al-Khalili, J. (2010). Science in the Muslim World, Physics World, Nisan

Al-Khalili, J. (2011). Revelations of a golden age Physics World, Mart

Aslan, O. (2013). Bilimin Tanımı Özellikleri ve Bilim Tarihinin Aşamaları. (Ed. Murat Demirbaş). Bilimin Doğası ve Öğretimi, Ankara: Pegem

Barthold, W. (2012). İslam Medeniyeti Tarihi. (çev. M. Fuad Köprülü). (4. baskı). Ankara: Çağ yay.

Bassiouni, M.C. (2012). Islamic Civilization. URL: https://goo.gl/rQQTJD. Erişim tarihi: 12.12.2016

Bedevi, A. (2012). Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslamın Rolü. (çev. Muharrem Tan). İstanbul: İz yay.

Beg, M.A.J. (2006). Essays On The Origins Of Islamic Civilization. Kube Publishing

Bouamrane, C. (2009). Ortaçağ İslam dünyasında bilim ve gelişmesi. (çev. Hüseyin Şimşek) İstem, 14, 383 - 396

Creswell, J., W. (2015). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma Ve Araştırma Deseni. (çev. Ed. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi

Doğan, M. (2010). Bilim ve Teknoloji Tarihi. Sümerlerden günümüze bilim ve teknoloji. Cumhuriyet Türkiye’sinde bilim ve teknoloji. Ankara: Anı

Döğen, Ş. (1984). Müslüman Ilim Öncüleri Ansiklopedisi. İstanbul: Yeni Asya yay.

Durant, (1950). The age of faith. URL: https://goo.gl/YLB2uU. Erişim tarihi: 01.02.2017

Gingerich, O. (2016). İslamic Astronomy. Islam & Science. October

Hassani, Salim T. S. (2010). 1001 İcat. Dünyamızda İslam Mirası. (çev. Salih Tahir). Manchester: Foundation For Science Technology and Civilisation,

Hunke, S. (1987). Avrupa'nın Üzerine Doğan İslam Güneşi. (çev. Servet Sezgin), İstanbul: Bedir yay.

İzmirli, İ.H. (1977). İslam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese. Sadeleştiren S. Hayri Bolay. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı

Kamali, M.H. (2003). Islam, Rationality And Science Islam & Science, 1, 115-134

Karabekir, K. (1992). Paşaların Kavgası. (2. Baskı). İstanbul: Emre yay.

Kaymakcı, S. (2013). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Sözlü Ve Yazılı Edebî Türlerin Kullanım Durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 230-255

Mansouri, R. (2007) A Way Forward For Islamic Science. Physics World. Ağustos.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (çev. ed. Selahattin Turan), Ankara: Nobel

Mez, A. (2014). Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti. İslam’ın Rönesansı. (çev. Salih ŞABAN). (3. baskı). İstanbul: İnsan yay.

Nasr, S. H. (2003). Islam, Science And Muslims. A Conversation With Seyyed Hossein Nasr. Islam & Science,1, 5-28

Nasr, S. H. (2006). İslam ve Bilim. İslam medeniyetinde pozitif bilimlerin tarihi ve esasları. İstanbul: İnsan yay.

Ofek, H. (2011). Why the Arabic World Turned Away From Science. The New Atlantis, 30, 3-23

Overbye, D. (2001). How Islam Won, and Lost, the Lead in Science. URL: https://goo.gl/llKbqQ. Erişim tarihi: 03.01.2017

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri. (çev. ed. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi yay.

Russell, B. (1954). The Scientific Outlook. Third impression. London: Unwin brothers

Sayılı, A. (2010). Bilim Tarihi: Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir. (2. basım). İstanbul: Gündoğan yay.

Seignobos, C. (1960). Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi. (çev Samih Tiryakioğlu). İstanbul: Varlık yay.

Sezgin, F. (2008a). Bilim Tarihi Sohbetleri. Söyleşi: Sefer Turan. İstanbul: Timaş yay.

Sezgin, F. (2008b). İslam’da Bilim Ve Teknik. C.1. (çev. Abdurrahman Aliy). (2. basım). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yay.

Sezgin, F. (2014). Tanınmayan Büyük Çağ. İstanbul: Timaş yay.

Topdemir, H.G. ve Unat, Y. (2011). Bilim Tarihi. (3. Baskı). Ankara: Pegem akademi yay.

Turhan, M. (1951). Kültür Değişmeleri. Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları

Unat, Y. (2006). Battânî ve Zîc-i Sâbî Adlı Astronomi Eseri, I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumunda sunulmuş bildiri, 28-30 Nisan 2006 Şanlıurfa, 1, 347-368. Erişim adresi: https://goo.gl/CeFKxx. Erişim tarihi: 15.01.2017

Unat, Y. (2016). 1933 Yılında Ali Yar Tarafından Yazılmış Lise III Kozmografya Kitabı ve Liselerde Astronomi Dersleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 24 (4), 2073-2088

Yıldırım, C. (2004). Bilim felsefesi. (9. Baskı) İstanbul: Remzi yay.

Yıldırım. A. & Şimşek. H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (5. baskı). Ankara: Seçkin yay.

Zerrinkub, A. (2009). İslam Medeniyeti Mucizesi. (çev Abuzer Dişkaya) İstanbul: Ağaç yay.

Zeydan, C. (1971). İslam Medeniyeti Tarihi. (çev. Zeki Megamiz). İstanbul: Doğan Güneş yay.

URL 1: https://goo.gl/LzJ2Y1. Erişim tarihi: 04/03/2017

URL 2: https://goo.gl/LXl3IZ. Erişim tarihi 06/01/2017

URL 3: https://goo.gl/tBF5Rt. Erişim tarihi 11/12/2016

URL 4: https://goo.gl/Bdz5Dv. Erişim tarihi 05/02/2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.