Middle School Students’ Feelings, Problems And Views Of The Topic “Human Reproduction, Growth And Development”

Mehmet Akif HAŞILOĞLU, Hatice Betül YAĞCIOĞLU

Abstract


This study aimed to identify grade 6 students’ feelings, problems and views of the topic “Human Reproduction, Growth and Development”. Within a survey research methodology, a questionnaire was used to collect data. To ensure reliability and validity of the questionnaire, it was pilot-tested with 103 seventh grade students in Eleşkirt district of Ağrı, Turkey in the 2014-2015 academic year. Hence, the questionnaire was revised and included with seven items. Thereby, the questionnaire was administered to 78 sixth grade students in the spring semester of 2014-2015 academic year. The results showed that 93% of females and 91% of males preferred learning the topic “Human Reproduction, Growth and Development” from a fellow teacher. Also, they explained their preference with an uncomfortable feeling with an opposite-gender teacher.  Furthermore, female students had more unveiled questions they felt uncomfortable, as compared to male ones. Most of the students found the topic useful to be learned. Some of the questions, students were too shy to ask, were as follows: How do girls have periods? How do women get pregnant? How does the sperm enter the female body?


Keywords


Middle School, Sex Education, Science Education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Bulut, A. (2005). Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim. M. Sevinç (Edt.), Erken Çocuk-lukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Yayınları.

D'ardenne, P. (1986). Sex Therapy Education in A Medical College. Sexual and Marital Therapy, 1 (2), 215-220.

Erdoğan, F. (1999). Türkiye’de 1996-1998 Yıllarında Yayımlanmış Telif Çocuk Kitaplarının İçerik Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul.

Ergin, B. (1993). Lise Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Düzeyleri, Cinsel Eğitime İlişkin Beklentileri ile Anne Babaların Cinsel Eğitim Konusundaki Tutumları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.

Hançer, A. H. & Şensoy, Ö. & Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğre-timinin Önemi ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (13), 80-88.

Haşıloğlu, M. A. (2009). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Göre Tarım Kültürü Konusunda Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması, (Doktora Tezi)., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Hawton, K. (1985). Sex Therapy: A Practical Guide. Oxford University Press.

Kaya, F. & Serin, Ö. & Genç, A. (2007). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (6), 441-448.

Kayır, A. (1998). Cinsellik Kavramı ve Cinsel Mitler. Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi, 1:30-35.

Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 5 E Modeline Göre Geliştirilen Rehber Materyallerinin Etkililiklerinin Belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi). Trabzon.

Sungur, MZ. (1994). Seks Terapi Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Güçlükler. 3P Dergisi, 2 (3):37-44.

Sungur, MZ. (1997). Sexual Dysfunctions and Infertility: A Conference Report. Sexual and Marital Therapy, 12(2):183-184.

Sungur, MZ. (1998a). Difficulties Encountered During The Assessment and Treatment of Sexual Dysfunctions: A Turkish Perspective. Sexual and Marital Therapy, 13(1):71-81.

Sungur, MZ. (1998b). Cultural Factors in Sex Therapy: Learning from Turkish Experience. Sexual and Marital Therapy. 103-108.

Tuğrul, B. & Artan, İ. (2001). Çocukların Cinsel Eğitimi İle İlgili Anne Görüşlerinin İnce-lenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 141 – 149.

Yıldız, F, (1990). Ortaokul öğrencilerinin Anne-Babalarının Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konu-sundaki Tutum, Davranış ve Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.

Yörükoğlu, A. (1998). Gençlik Çağı. 10. Basım, Özgür Yayınları, İstanbul.

Zilbergeld, B. (1978). Men and Sex. Boston: Litte Brown Fontana Publications.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.