Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocuğun Çizgisel Gelişimi (2-7 Yaş)

Ulviye ÖZÖNDER AYDIN

Abstract


     Sanat; insanın hem öğrenme sürecinde hem de gelişim aşamasında en etkin olan alanlardan birisidir. Sanat ve çocuk birbirinden ayrılamayan, sürekli değişerek, gelişen, canlı ve etkin bir olgudur. Çocuğun sanat eğitimi denince akla ilk olarak resim eğitimi gelir, çünkü hiçbir sanat dalı resim kadar çocuğun kendini ifade etmesinde, kanıtlamasında ve dış dünyayı algılamasında etkili olmamıştır. Çocuk, çizdiği resimler ile bize arzularını, isteklerini anlatmakla kalmaz, iç dünyasını da bizlere açar. Sözle ifade edemediği duyguları ve olayları resim yoluyla anlatmaya çalışır. Çizdiği resimler, kendisinden bir parçadır ve resimlerini bir iletişim aracı olarak kullanır. Çocukların yaptıkları resimler bize sadece onlar hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda onların düşünce yapılarıyla, kendi yaşıtları ve yetişkinlerle olan ilişkilerini de yansıtabilmektedir. Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğundan okul öncesi dönemde çok önemlidir. Çocuklar belli yaşlarda, benzer resimsel gelişim aşamaları geçirmektedirler. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine paralel olarak sanatsal faaliyetlerinde de belirgin bir değişim dikkatimizi çekmektedir. Bu değişim çocuğun sanatsal gelişimi olarak adlandırılır. Bu çalışmada, çocuk resimleri üzerine yapılmış araştırmalar ve okul öncesi çocuğunun çizgisel gelişim dönemlerine yer verilmiştir.


Keywords


Okul öncesi; sanat eğitimi; çocuk resmi; çizgisel gelişim dönemleri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alakuş, A. O. & Mercin, L. (2009). Sanat Eğitimi Ve Görsel Sanatlar Öğretimi, Ankara, Pegem Yayıncılık.

Artut, K. (2006). Sanat Eğitimi Kuramları Ve Yöntemleri, Ankara, Anı Yayıncılık.

Artut, K. (2007). Okul Öncesinde Resim Eğitimi, Ankara, Anı Yayıncılık.

Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara, Pegem Ya-yıncılık.

Cappacchione, L. (Çev: D. Özen) (2012). Sanat Terapisiyle İyileşmek, İstanbul, Kak-nüs Yayınevi.

Collado, F. Y. (1999). The Role of Spontaneousdrawing in The Development of Child-ren in The early childhood settings, ww.Eric.Ed.Gov/Ericwebportal/Recorddetailaccno=Ed438898

Kellogg, R. (1970). Analyzing Children’s Art. Usa: Mayfield Publishing Company.

Kırışoğlu, O. T. (2002). Sanatta Eğitim, Ankara, Pegem Yayıncılık.

Malchiodi, C. A. (1998). Çocukların Resimlerini Anlamak, İstanbul, Epsilon Yayıncılık.

San, İ. (1977). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık, Ankara.

Samurçay, N. (2006). Çocuk ve Resim. Artist, sayı:6, 22-27.

Türkdoğan, G. (1984). Sanat Eğitimi Yöntemleri (Resim-İş Öğretimi), Ankara, Gül Ya-yınevi.

Yavuzer, H. (1998). Resimleriyle Çocuk, İstanbul, Remzi Kitabevi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.