YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MALZEMELERİNDE YER ALAN KÜLTÜRLERARASI UNSURLARA İLİŞKİN TERCİHLERİ

Muzeyyen Nazli DEMIRBAŞ

Özet


Kültürlerarası iletişimsel yeterlik yabancı dil eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle modern İngilizce öğretimi anlayışının ‘kültür’ konusundakı duyarlılığından dolayı, yabancı dil öğretmenlerinden kültürlerarası iletişimsel yeterliğe sahip olmaları ve bunu öğretmeleri beklenmektedir. Bu çalışma İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretildiği ülkelerdeki İngilizce öğretmenlerinin kendi sınıflarında kullandıkları yabancı dil öğretim materyallerinde kültürlerarası öğeleri ne kadar tercih ettiklerini bulmayı amaçlar. Bu öğretmenlere yarı yapılandırılmış bir görüşme uygulanarak, nicel bir çalışma yapılmıştır. Sonuçlar bu öğretmenlerin kültürlerarası öğelerden oluşan yabancı dil öğretim materyallerini seçme farkındalıklarının az gelişmiş olduğunu göstermektedir. Bu öğretmenlerin kültürlerarası süreçte daha etkin rol oynamalarını sağlayabilmek için öğretmen eğitim yada hizmet içi eğitim programlarında kültürlerarası iletişimsel yeterliğinin ve kültürlerarası ögelerin kullanımının önemi ayrıca belirtilmelidir.


Anahtar Kelimeler


kültürlerarası iletişimsel yeterlik; kültür; dil öğretimi; İngilizce öğretmenleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alvarez, I. & Garrido, C.. 2006. Language teacher education for intercultural understanding. European Journal of Teacher Education, 29(2), 163-179.

Bayyurt, Y. (2006). Non-native English language teachers’ perspective on culture in English as a Foreign Language Classrooms. Teacher Development, 10(2), p.233-247. Routledge.

Baumgart, N. L. & Hales, C. M.. 2000. Cross cultural perspectives of teachers: A study in three countries. International Journal of Intercultural Relations, 24, 455-475.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Competence. Multilingual Matters: USA.

Corbett, J. (2003). An Intercultural Approach to English Language Teaching. Multilingual Matters; USA.

Dogancay-Aktuna, S. (2005). Intercultural Communication in English Language Teacher Education. Oxford ELT Journal, 59(2), 99-107.

Dooly, M. & Villanueva, M. (2006). Internationalisation as a key dimension to teacher education. European Journal of Teacher Education, 29(2), 223-240.

Graddol, D. (2006). English Next. London: British Council.

Holliday, A. (1994). Appropriate Methodology and Social Context. Cambridge: Cambridge University Press.

Kachru, B. (1989). Teaching World Englishes. Indian Journal of Applied Linguistics 15(l), 85-95.

Kearns, H. & Siberry, L. (2005). An intercultural approach to challenging issues in Northern Ireland teacher education. European Journal of Teacher Education, 28(3), 259-266.

McKay, S. & Rubdy, R. (2009). The social and sociolinguistic context of language learning and teaching. In Long and Doughty (Eds.) The handbook of language

teaching. Wiley- Blackwell: UK.

Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Sercu, L. (2002). Implementing intercultural foreign language education: Belgian, Danish and British teachers’ professional self-concepts and teaching practices compared. Evaluation and Research in Education, 16, 150-165.

Sercu, L. (2006). The foreign language and intercultural competence teacher: the acquisition of a new professional identity. Intercultural Education, 17(1) 2006. pp. 55- 72. Routledge.

Sifakis, N. C. (2004). Teaching EIL – Teaching International or Intercultural English? What Teachers Should Know. System 32, 237-250.

Sowden, C. (2007). Culture and the ‘good teacher’ in the English Language classroom. ELT Journal, 61(4). Oxford University Press.

Young, T. J. & Sachdev, I. (2011). Intercultural communicative competence: exploring English language teachers’ beliefs and practices. Language Awareness, 20(2), 2011. pp. 81 – 98. Routledge.

Wang, S. (2007). Culture fusion and English language teaching. Sino-US English teaching, 4(10). David Publishing.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.