GENEL EĞİTİM SINIFLARINDAKİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN SERGİLEDİKLERİ PROBLEM DAVRANIŞLAR İLE DAVRANIŞ SONRASI ÖĞRETMEN TEPKİLERİNİN İNCELENMESİ

Elif SAZAK PINAR, Nevin GÜNER YILDIZ

Abstract


Bu çalışmada, genel eğitim sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerin sergilediği problem davranışlar ile davranış sonrası öğretmen tepkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Bolu İli’ndeki ilkokullarda görev yapan, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve sınıfında gözlem yapılmasına izin veren 72 sınıf öğretmeni ile bu sınıflardaki özel gereksinimli öğrenciler katılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma modellerinden biri olan gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrenci davranışlarının ve öğretmen tepkilerinin kayıt edilmesinde ise anekdot kaydı tekniği kullanılmış; bunun için “Anekdot Kaydı Gözlem Formu” oluşturulmuştur. Veriler üç bağımsız gözlemci tarafından toplanmış; verilerin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmenlerin öğrencilerin problem davranışlarına en sık dersin 11. dakikası ile 20. dakikası arasında tepki gösterdikleri; en sık öğrencilerin izinsiz sınıfta gezinme ve arkadaşı ile konuşma davranışlarına tepkide bulundukları ve en çok sözel uyarma (sessiz ol, dersi dinle, yerinde otur, konuşma, parmak kaldır vb.) tepkilerini verdikleri belirlenmiştir.


Keywords


problem davranışlar, öğretmen tepkileri, kaynaştırma, özel gereksinimli öğrenci, anekdot kaydı tekniği

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2009). Applied behavior analysis for teachers (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.

Akalın, S. (2007). İlköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmenleri ile kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğrencilerin sınıf içi davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baker, J. A., Clark, T. P., Maier, K. S., & Viger, S. (2008). The differential influence of instructional context on the academic engagement of students with behavior problems. Teaching and Teacher Education, 24, 1876-1883.

Brown, W. H., Odom, S. L., Li, S., & Zercher, C. (1999). Ecobehavioral assessment in early childhood programs: A portrait of preschhool ınclusion. The Journal of Special Education, 33(3), 138–153.

Carr, E. G, Taylor, J. C. , & Robinson, S. (1991). The effects of severe behavior problems in children on the teaching behavior of adults. The Journal of Applied Behavior Analysis, 24 (3): 523–535. doi: 10.1901/jaba.1991.24-523.

Cook, B. G., Cameron, D. L., & Tankersley, M. (2007). Inclusive teachers’ attitudinal ratingsmof their students with disabilities. The Journal of Special Education, 40, 230-239.

Cornelius-White, J.. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of Educational Research, 77, 113-143.

Cullen, J. P., Gregory, J. L. Noto, L. A. (2010). The teacher attitudes toward inclusion scale (TATIS) technical report. ED 509930

Greenwood, C.. R., (1996). Research on the practices and behavior of effective teachers at Juniper Gardens Children's Project: Implications for the education of diverse learners. In D. Speece & B. K. Keogh (Eds.), Research on classroom ecologies: Implications for inclusion of children with learning disabilities (pp. 39-67). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Gunter, P. L., & Coutinho, M. J. (1997). Negative reinforcement in classrooms: What we’re beginning to learn. Teacher Education and Special Education, 20, 249–264.

Güner-Yıldız, N. & Melekoğlu, M. (2012a). Kaynaştırma sınıflarında öğretmen ve öğrenci davranışları arasındaki ilişki. 11-12 Ekim 2012’de 22. Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Güner-Yıldız, N. & Melekoğlu, M. (2012b). Kaynaştırma sınıflarındaki öğrencilerin derse katılım ve problem davranışlarının incelenmesi. 1-3 Ekim 2012’de Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan sözlü bildiri, Sinop.

Güner-Yıldız, N., Şener, Y., Kurtova, C. ve Söyleyici, E. (2013). Toplumun bakış açısından zihin engelliler. 30 Ekim-1 Kasım 2013’de 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Bolu.

Hines, R. A. (2001). Inclusion in middle schools. ED 459000 The Educational Resources Information Center (ERIC) veri tabanından 15 Ağustos 2009’da alınmıstır.

Jordan, A., Schwartz, E., McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for ınclusive classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(4), 535-542.

Kauffman, J. M. (2005). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Kim, O., & Hupp, S.C. (2005). Teacher interaction styles and task engagement of elementary students with cognitive disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 40 (3), 293-308

Magnusson, D., & Cairns, R.B. (1996). Developmental science. Toward a unified framework. In R. B. Cairns, G. H. Elder, & E. J. Costello (Eds.). Developmental science (pp. 7-30). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

McIntosh, R., Vaughn, S., Schumm, J. S., Haager, D., Lee, O. (1993). Observations of students with learning disabilities in general education classrooms. Exceptional Children, 60(3), 249-261.

Niesyn, M. E. (2009). Strategies for success: Evidence-based ınstructional practices for students with emotional and behavioral disorders. Preventing School Failure, 53(4), 227-233.

Sadioğlu, O.; Bilgin, A.; Batu, S.; Oksal, A. (2013). Problems, expectations, and suggestions of elementary teachers regarding inclusion. Educational Sciences: Theory and Practice, 13 (3), 1760-1765.

Scruggs, T. E., & Mastropieri, M.A. (1994). Successful mainstreaming in elementary science classes: A qualitative investigation of three reputational cases. American Educational Research Journal, 31, 785-811.

Stichter J. P., Lewis T. J., Whittaker T. A., Richter M., Johnson N. W., Trussell R. P. (2009). Assessing Teacher Use of Opportunities to Respond and Effective Classroom Management Strategies. Journal of Positive Behavior Interventions, 11, 68-81.

Scott, T. M., Alter, P. J., & Hirn, R. (2011). An examination of typical classroom context and instruction for students with and without behavioral disorders. Education and Treatment of Children, 34 (4), 619-642.

Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology, 85(4), 571-581.

Sutherland, K.S., Lewis-Palmer, T., Stichter J., & Morgan, P.L. (2008). Examining the influence of teacher behavior and classroom context on the behavioral and academic outcomes for students with emotional and behavioral disorders. Journal of Special Education, 41, 223-233.

Sutherland, K.S., & Oswald, D.P. (2005). The relationship between teacher and student behavior in classrooms for students with emotional and behavioral disorders: Transactional processes. Journal of Child and Family Studies, 14, 1-14.

Sutherland, K. S., & Wehby, J. H. (2001). Exploring the relationship between increased opportunities to respond to academic requests and the academic and behavioral outcomes of students with EBD. Remedial and Special Education, 22, 113-121.

Sutherland, K.S. Wehby, J.H., & Yoder, P.J. (2002). Examination of the relationship between teacher praise and opportunities for students with EBD to respond to academic requests. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10(1), 5-13.

Tekin-İftar, E. (2014). Uygulamalı Davranış Analizi, Ankara: Vize Yayıncılık.

Wallace, T., Anderson, A.R., Bartholomay, T., Hupp, S. (2002). An ecobehavioral examination of high school classrooms that ınclude students with disabilities. The Council for Exceptional Children, 68(3), 345–359.

Walker, H. M., Horner, R. H., Sugai, G., Bullis, M., Sprague, J. R., Bricker, D., et al. (1996). Integrated approaches to preventing antisocial behavior patterns among school-age children and youth. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 4, 194–209.

Wehby, J. H., Symons, F. J., Canale, J. A., & Go, F. J. (1998). Teaching practices in classrooms for students with emotional and behavioral disorders: Discrepancies between recommendations and observations. Behavioral Disorders, 24, 51–56.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yazarlar (2007). [Hakem incelemesi için çıkarıldı]

Yazarlar (2008). [Hakem incelemesi için çıkarıldı]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.