ÇOCUKLARIN SOSYAL AGLARDA KISISEL BILGI PAYLASIM EGILIMLERI

Kürşat ÇAĞILTAY, Ömer Faruk İSLİM, Duygu Nazire KAŞIKÇI, Engin KURŞUN, Türkan KARAKUŞ YILMAZ

Özet


Bu betimleyici çalışma çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye’nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki çocukların yaşları düştükçe sosyal ağ kullanımı artmaktadır. En çok kullanılan sosyal ağ Facebook’tur. Pek çok sosyal ağ üzerinde hesap oluşturabilmek için en az 13 yaşında olmayı gerektirirken, çalışmaya katılan çocukların neredeyse yarısı 13 yaşından küçük olmalarına rağmen sosyal ağlarda hesapları bulunmaktadır. Çalışmaya katılan çocukların çoğunluğu cep telefonu numaraları, ev adresleri ya da aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgilerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın üyesi oldukları sosyal ağlardaki tüm kullanıcılar ile paylaşmaktadırlar. Araştırmacılar yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumu önlemek adına hem ailelerin hem de çocukların sosyal ağ kullanımı konusunda bilinçlendirilmeleri; ve ayrıca sosyal ağ geliştiricilerinin de çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak adına gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini bildirmektedirler.


Anahtar Kelimeler


Social network; Facebook; Internet Safety; Online Risks

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Alexa: The Web Information Company. (2011, November 15). The top 500 sites on the web. Retrieved from http://www.alexa.com/topsites

Benson, V., Saridakis, G., & Tennakoon, H. (2014). Purpose of social networking use and victimisation: are there any differences between university students and those not in HE? Computers in Human Behavior, 51, 867-872.

Boyd, D. (2008). Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life. In D. Buckingham (Ed.), Youth, Identity, and Digital Media (pp. 119-142). Cambridge, MA: MIT Press.

Boyd, D., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Com-munication, 13(1), article 11. Retrieved from http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

Brener, N. D., Billy, J. O. G., & Grady, W. R. (2003). Assessment of factors affecting validity of self-reported health-risk behavior among adolescents: Evidence from the scientific literature. Journal of Adolescent Health, 33(6), 436-457.

Collier, A., & Magid, L. (2011, May 10). A parents’ guide to Facebook. Retrieved from http://www.connectsafely.org/pdfs/fbparents.pdf

Consumer Reports (2011, June). That Facebook friend might be 10 years old, and other troubling news. Retrieved from http://www.consumerreports.org/cro/magazine-archive/2011/june/electronics-computers/state-of-the-net/facebook-concerns/index.htm

Davidson, J. & Martellozzo, E. (2013). Exploring young people’s use of social networking sites and digital media in the Internet safety context, Information, Communication & Society, 16:9, 1456-1476, DOI: 10.1080/1369118X.2012.701655

De Souza, Z., Dick, G.N. (2009). Disclosure of information by children in social networking—Not just a case of “you show me yours and I’ll show you mine”, International Journal of Information Management, 29, pp. 255–261.

Duncan, S. H. (2008). MySpace is also their space: Ideas for keeping children safe from sexual predators on social–networking sites. Kentucky Law Journal, 96, 527-577.

Duerager, A., & Livingstone, S. (2012). How can parents support children's internet safety?. Retrieved from http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/ParentalMediation.pdf.

Erdur-Baker, Ö. (2010). Cyber bullying and its correlation to traditional bullying, gender, and frequent and risky usage of internet mediated communication tools, New Media and Society, 12, 109-126.

EU Kids Online II Project (2011). Turkish questionnaires. Retrieved from http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/Survey/National%20questionnaires/TurkeySurvey/Turkish_questionnaires.aspx

Hew, K. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior, 27(2), 662–676.

Hinduja S, & Patchin JW. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. Arch Suicide Res. 14(3):206 –221

Houghton, D. J., & Joinson, A. N. (2010). Privacy, social network sites, and social relations. Journal of Technology in Human Ser-vices, 28(1-2), 74-94.

Karaiskos, D., Tzavellas, E., Balta, G., & Paparrigopoulos, T. (2010). Social network addiction: A new clinical disorder? European Psychiatry, 25, 855.

Kisekka, V., Bagchi-Sen, S., & Rao, H. R. (2013). Extent of private information disclosure on online social networks: An exploration of Facebook mobile phone users. Computers in Human Behavior, 29(6), 2722-2729.

Kuss, D., J. & Griffiths, M., D. (2011). Online Social Networking and Addiction—A Review of the Psychological Literature. Inter-national Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 3528-3552.

Lenhart, A., & Madden, M. (2007). Social networking websites and teens. Retrieved from Pew Research Center website: http://www.pewinternet.org/PPF/r/198/report_display.asp

Leyden, J. (2009). Zuckerberg pictures exposed by Facebook privacy roll-back, The Register. London.

Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior, 23(4), 1777-1791.

Lin, K.-Y., & Lu, H.-P. (2011). Why people use social networking sites: An empirical study integrating network externalities and motivation theory. Computers in Human Behavior, 27(3), 1152-1161.

Livingstone, S. (2008) Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers’ use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. New Media & Society, 10(3): 393-411.

Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European chil-dren: Full Findings. Retrieved from http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf

Livingstone, S., Cagiltay, K. & Olafsson, K. (2015). EU Kids Online II Dataset: A cross‐national study of children's use of the Inter-net and its associated opportunities and risks. British Journal of Educational Technology. 46 (5), 988-992.

McLoughlin, C., & Burgess, J. (2009). Texting, sexting and social networking among Australian youth and the need for cyber safety education. Paper presented at the AARE International Education Research Conference, Canberra.

Ogan, C., Karakus, T., Kursun, E., Cagiltay, K. & Kasikçi, D. (2012) Cognitive interviewing and responses to EU kids online survey questions. "Children, Risk and Safety on the Internet: Kids Online in Comparative Perspective", pp.33-43. Bristol: The Policy Press.

O'Keeffe, G.S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127, 800–804.

Pempek, T., Yermolayeva, Y., & Calvert, S. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Ap-plied Developmental Psychology, 30, 227-238.

Şener, G. (2009). A Facebook Use Study in Turkey. Paper presented at the XIV The Internet in Turkey Conference, Ankara, Turkey.

Siegle, D. (2010). Cyberbullying and sexting: Technology abuses of the 21st century. Gifted Child Today, 33(2), 14-65.

Socialbakers.com (2013, April 2). Facebook Statistics by Country. Retrieved from http://www. socialbakers.com/facebook-statistics/

Staksrud, E., Ólafsson, K., & Livingstone, S. (2013). Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm? Com-puters in Human Behavior, 29, 40–50.

Statista.com (2014, September 25). Number of monthly active Facebook users worldwide as of 2nd quarter 2014. Retrieved from http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/

Strater, K., & Lipford, H. R. (2008, September). Strategies and struggles with privacy in an online social networking community. In Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction-Volume 1 (pp. 111-119). British Computer Society. Taraszow, T., Aristodemou, E., Shitta, G., Laouris, Y., & Arsoy, A. (2010). Disclosure of personal and contact information by young people in social networking sites: An analysis using Facebook profiles as an example. International Journal of Media and Cultural Politics, 6(1), 81-102.

TurkStat (2014, September 25). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569#

Valkenburg, P. M., Peter, J., & Schouten, A. P. (2006). Friend networking sites and their relationship to adolescents' well-being and social self-esteem. CyberPsychology & Behavior, 9(5), 584-590.

Wauters, E., Lievens, E., & Valcke, P. (2015). Children as social network actors: A European legal perspective on challenges con-cerning membership, rights, conduct and liability. Computer Law & Security Review, 31, 351-364.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.