8. SINIF ÖĞRENCİLERİN ELEMENT, BİLEŞİK, KARIŞIM KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ, KAVRAM YANILGILARI, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERNİN İNCELENMESİ

Aytül Gökulu

Abstract


Çalışmada Çanakkale’de bir ortaokulda okuyan sekizinci sınıf öğrencilerinin “element- bileşik-karışım” kavramlarını anlamlı öğrenme düzeyleri ile bilimsel işlem becerileri, TEOG puanları ve 8. Sınıf yılsonu başarı puanları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Veriler, Element-Bileşik-Karışım Kavram Testi, Bilimsel İşlem Beceri Testi kullanılarak elde edilmiştir. Öğrencilerin ilgili kavramları tam anlama düzeyleri  %51.6-6.4, kavram yanılgılarının %41.7-5 arasında değiştiği görülmektedir. Öğrencilerin homojen-heterojen karışım ile iyonik yapılı bileşiklerde kavram yanılgıları fazla, anlama düzeyleri düşüktür. Sonuçta, öğrencilerin element-bileşik-karışım kavramlarını anlamlı öğrenme düzeyleri ile bilimsel işlem becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, Öğrencilerin bilimsel işlem becerileri ile 8. Sınıf yılsonu başarı ve TEOG puanları arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur.


Keywords


element, bileşik, karışım, kavram yanılgıları, bilimsel işlem beceri düzeyi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ayas, A.,& Demirbas, A. (1997). Turkish secondary students’ conceptions of introductory chemistry concepts. Journal of Chemical Education, 74(5), 518–521.

Awan, A. S., Khan, T. M., Mohsin, M. N., & Doger, A. H. (2011). Students' misconceptions in learning basic concept'composition of matter'in chemistry.International Journal of Applied Science and Technology, 1(4).

Balım, A.G. ve Ormancı, Ü. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “maddenin tanecikli yapısı” ünitesine yönelikanlama düzeylerinin çizim yoluyla belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1, (4), 255-265.

Benson, D. L., Wittrock, M. C., & Baur, M. E. (1993). Students‟ preconceptions of the nature of gases. Journal of Research in Science Teaching, 30(6), 587-597

Ben-Zvi, R., Eylon, B., Silberstain, J. (1988). Theories Principles and Laws. Education in Chemistry. 25, 89-92.

Briggs, H., and Holding, B. (1986). Aspects of Secondary Students’ Understanding of Ele-mentary Ideas in Chemistry: Full Report. Children’s learning in science project. Leeds: University of Leeds.

Coştu, B., Ünal, S., &Ayas, A. (2007). A hands-on activitiy to promote conceptual change about mixture and chemical compounds. Journal of Baltic Science Education, 6 (1), 35-46.

Gilbert, J. K., & Watts, D. M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: Changing perspectives in science education.

Gilbert, J. K., Osborne, R. J., & Fensham, P. J. (1982). Children's science and its consequen-ces for teaching. Science Education, 66(4), 623-633.

Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Kingir, S., Geban, O., & Gunel, M. (2013). Using the science writing heuristic approach to enhance student understanding in chemical change and mixture. Research in Science Edu-cation, 43(4), 1645-1663.

Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: using drawings as a research met-hod. World Applied Sciences Journal, 3(2), 283-293.

Papageorgiou, G. (2002). Helping students distinguish between mixtures and chemical com-pounds. Science Activities. 39 (2), 19-22.

Papageorgiou, G., and Sakka, D. (2000). Primary school teachers’ views on fundamental chemical concepts. Chemistry Education: Research and Practice in Europe. 1(2), 237-247

Karaer, H. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının madde konusundaki bazı kavramların anlaşılma düzeyleri ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenme-si. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 199-210.

Laverty, D.T., and McGarvey, J.E.B. (1991). A Constructivist approach to learning. Education in Chemistry, 28(4), 99-102.

Myers, B. E., Washburn, S. G. ve Dyer, J. E. (2004). Assessing agriculture teachers’ capacity for teaching science integrated process skills, Journal of Southern Agricultural Education Research, 54(1), 74-85.

Nakhleh, M.B. (1992). Why some students don’t learn chemistry. Journal of Chemical Edu-cation, 69(3), 191-196.

Novick, S. & Nussbaum, J. (1982). Pupils’ understanding of the particulate nature of matter: A cross age study. Science Education, 65, 187-196.

Palmer, D. (2001). Students’ alternative conceptions and scientifically acceptable conceptions about gravity. International Journal of Science Education, 23(7), 691-706.

Posner, G.J., Strike, K.A. and Hewson, P.W. (1982). Accomodation of a scientific conception: Toward of conceptual change. Science Education. 66(2), 211-227.

Sanger, M.J. (2000). Using particulate drawings to determine and improve students’ concepti-ons of pure substances and mixtures. Journal of Chemical Education. 77(6), 762-766.

Schmidt, H.J. (1997). Students’ misconceptions-looking for a pattern. Science Education. 81(2), 123-135.

Schoon, J.K. and Bone, J. W. (1998). Self-efficacy and alternative conceptions of science of preservice elementary teachers. Science Education, 82(5), 553-568.

Stains, M and Talanquer, V. (2007a). Classification of chemical substances using particulate representations of matter: An Analysis of Student Thinking. International Journal of Sci-ence Education . 29(5), 643–661

Stains, M., and Talanquer, V. (2007b). A2: Element or Compound? Journal of Chemical Education (inpress).

Taber, K. S. (2000). Chemistry Lessons for Universities?: A review of constructivist ideas. University Chemistry Education. 4 (2) 63-7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.