KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ

2017 yılından itibaren dergimiz sayıları sadece çevrimiçi(online) olarak yayınlanacaktır.

ISSN=1300-8811 E-ISSN=2147-9844

 


Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF(Vol:25 No:6)

İçindekiler

Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi PDF
Abdulkadir KARACI, Halil İbrahim AKYÜZ, Göksal BİLGİCİ 2079-2094
Aile Tutumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi PDF
Mehmet UYSAL, Ünal ÇAKIROĞLU, Mehmet Barış HORZUM 2095-2110
Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi PDF
Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN 2111-2126
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bilim Adamları PDF
Ersin TOPÇU, Kadir KARATEKİN 2127-2152
Türkiye’de Tarih Öğretiminin Yönelimi Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Selahattin KAYMAKCI 2153-2172
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinİn Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi PDF
Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Havva KAÇAN SOFTA, Hicran KÖR, Gözde KARAGÖZOĞLU 2173-2184
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Elif YÖYEN 2185-2198
Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri PDF
İbrahim YILDIRIM, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Özlem ULAŞ, Seval KIZILDAĞ, Emine Feyza DİNÇEL 2199-2214
Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocuğun Çizgisel Gelişimi (2-7 Yaş) PDF
Ulviye ÖZÖNDER AYDIN 2215-2228
Pamuk Şekerim I-II Kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından Değerlendirilmesi PDF
Selvi AKGÜL ALAK, Erhan ALABAY 2229-2244
Geleneksel Çocuk Oyunlarının Matematiğe Uyarlanması ve Uygulanması Sürecindeki Kazanım ve Problemlere Genel Bir Bakış PDF
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ 2245-2262
Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ile Matematik Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına ve Özyeterliğine Etkisi PDF
Neslihan USTA, Şeref MİRASYEDİOĞLU 2263-2282
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi PDF (English)
Sait AKBAŞLI, Lütfi ÜREDİ, Hüseyin YOLCU, Pelin Kösece LOĞOĞLU 2283-2292
Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi PDF
Didem Nimet BERKÜN, Tuba ADA 2293-2310
Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
İbrahim YILDIRIM, Mahmut KALMAN 2311-2326
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Derecelendirilmiş Puanlama Anahtarlarının (Rubrik) Kullanımına İlişkin Bilgi ve Farkındalık Durumları PDF
Canan ASLAN, Ayşegül BAYRAKTAR 2327-2344
Almanya’da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçeye, Türkçeyi Öğrenmelerine ve Kullanmalarına İlişkin Görüşleri PDF (English)
Banu AKTÜRKOĞLU, Kevser ÖZAYDINLIK 2345-2356
Üstün Zekalı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Başarı Odaklı Motivasyonlarının Belirlenmesi PDF
Deniz ÖZCAN, Furkan Abdullah KAYA 2357-2368
Dinlediğini Anlama Becerisinin Okuduğunu Anlama Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi PDF
Tevhide KARGIN, Birkan GÜLDENOĞLU, Cevriye ERGÜL 2369-2384
Öğretmen Adaylarının Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi: Eylem Araştırması Modeli PDF
Pınar KARAMAN, Ayhan KARAMAN 2385-2400
Erasmus Öğrencilerinin Hareketlilik Öncelikleri: Bir Sıralama Ölçeği Çalışması PDF
Eren Halil ÖZBERK, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Leyla YILMAZ FINDIK, Suzan Beyza KAPTI 2401-2412
Ortaokul Öğrencileri İçin Stres Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Ahmet KESİCİ, Bayram AŞILIOĞLU 2413-2426
PISA Fen Başarı Testinin Madde Yanlılığının Kültür ve Dil Açısından İncelenmesi PDF
Nezaket Bilge UZUN, Selahattin GELBAL 2427-2446
ESERA (2009-2011-2013) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri PDF
Tuğba ECEVIT, Feride KARAGÖZ, Fitnat KAPTAN 2447-2464
Görev Yapmakta Olan İngilizce Öğretmenlerinin ‘Öğrenme’ ve ‘Öğrenen’ Algıları: Dil Öğretmeni Eğitimindeki Değişimden Yansımalar PDF (English)
Handan ÇELİK, Mehmet ASMALI 2465-2478
Sporda Mobbing Uygulamaları ve Sporcuların Mobbing Algılama Düzeylerinin Tespiti PDF
Melih Nuri SALMAN, Sinem YALÇINDAĞ 2479-2490
Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Öğret-men Eğitimi Programında Müzik Eğitimine İlişkin Tutumları PDF (English)
İlhan ÖZGÜL 2491-2506


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.