KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ

2017 yılından itibaren dergimiz sayıları sadece çevrimiçi(online) olarak yayınlanacaktır.

ISSN=1300-8811 E-ISSN=2147-9844

 


Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir TÜM SAYI PDF

İçindekiler

Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği PDF
Ertan KUŞÇU 1-9
Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi PDF (English)
Selda ÖZER, Ercan YILMAZ 11-20
İngilizce Eğitiminde Kullanılan Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Görüşleri PDF
Elif TAŞLIBEYAZ 21-28
Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri PDF (English)
Nevin GÜNER YILDIZ, Raziye ERDEM 29-37
Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması PDF
Melihan ÜNLÜ, Erhan ERTEKİN 39-48
3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma PDF
Selma TAŞKESEN, Meliha YILMAZ 49-55
Simulasyon Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Fizik Başarısına, Bilimsel Süreç Becerilerine, Fizik ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlara Etkileri PDF (English)
Ali ÇETİN 57-65
Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması PDF
Berna ÜRÜN KARAHAN 67-73
İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci ve Ana-Baba Tutumları­ PDF
Arif Serkan YALDIZ, Oğuz ÖZBEK 75-82
7. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yönelim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Tasarlanan Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi PDF
Temel KÖSA, Hilal KAYA 83-92
Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Deneyimleri: Teoriden Uygulamaya Geçiş PDF
Elçin EMRE-AKDOĞAN, Gönül YAZGAN-SAĞ 93-99
Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği Geliştirilmesi PDF
Çiğdem ŞAHİN, Gonca ULUDAĞ, Elif GEDİKLİ, Leyla KARAKAYA 101-108
Mesleki Gelişimde İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım: Ders Araştırması PDF
Erhan BOZKURT, İffet Elif YETKİN-ÖZDEMİR 109-116
Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü PDF (English)
Hilal BÜYÜKGÖZE 117-123
Fizik Öğretimi Sürecinde Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma PDF
Hakan Şevki AYVACI, Gürhan BEBEK 125-134
Tarih Öğretmenleri, Tarih Öğretmen Adayları ve Lise Öğrencileri Tarafından Yazılan Tarih Sorularının Analizi PDF
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI, Ahmet VURGUN 135-142
Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması PDF
Müjgan BAKİ, Derya ÇELİK, Mustafa GÜLER, Neslihan SÖNMEZ 143-152
Matematikte Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Okullarındaki Matematik Derslerine İlişkin Algıları PDF
Duygu ÖZDEMİR 153-160
Tekirdağ İlinde Eğitim ve Biyoklimatik Konfor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi PDF
Emre ÖZŞAHİN, İlker EROĞLU 161-170
Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve İçermeyen 5E Modeli’nin Öğrencilerin Başarı ve Tutumuna Etkisi PDF
Birsen Berfu AKAYDIN, Sibel KAYA 171-179
Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi PDF
Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Melek ŞENTÜRK 181-189
Eğitim Alanında Ölçek Geliştirme Süreci: Bir İçerik Analizi Çalışması PDF
Melek Gülşah ŞAHİN, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK 191-199
Etkileşimli Öykü Kitabı Okuma Sürecinin Çocukların Dil Gelişimi Üzerine Etkisi PDF
Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Suhendan ER, Neriman ARAL 201-208
Öğrenci Başarısının Derse Katılım ve Öğretmen Yakınlığıyla İlişkisi PDF
Süleyman ÇELİK, Sultan ÖRENOĞLU TORAMAN, Kevser ÇELİK 209-217
Matematik Tarihinin Matematik Öğretimine Entegrasyonu: Hârezmî’nin Tam Kareye Tamamlama Yöntemi PDF
Murat GENÇ, İlhan KARATAŞ 219-230
Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Tematik Analizi PDF
Özgür HÜSEYİNBAŞ, Gökhan ÇALAP, Mehmet Altan KURNAZ 231-240
Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi PDF
Mahmut Sami KILIÇ, Abdullah AYDIN 241-246
Opinions of The Students of The Faculty of Medicine Towards The Subjects of Ataturk’s Prınciples and History of Revolution (Example of Gazi Unıversity) PDF (English)
Namık ÇENCEN 247-253
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakemeleri İle Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişki PDF
Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM, Mehmet GÜLBURNU 255-260
Çokkültürlü Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Mustafa Öztürk AKCAOĞLU, Zeki ARSAL 261-270


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.