Cilt 23, Sayı 2 (2015)

MAYIS-2015

İçindekiler

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI PDF
Cansu TUTKUN, Dilek ACER 417-438
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK İLE YÖNETSEL ETKİLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Refik BALAY, Ahmet KAYA, Gülbahar MELİK 439-466
DİNLEYİCİ YANIT SİSTEMİNİN ÖĞRENCİ GELİŞİMİNE ETKİLERİ: ERZURUM POLİS OKULU ÖRNEĞİ PDF (English)
Serkan YILDIRIM, Selçuk KARAMAN, Selçuk ZENGİN 467-478
ÖZEL AMAÇLI BİR İNGİLİZCE PROGRAMI’NDA ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME VE HEDEF İHTİYAÇLARI ALGILARI PDF (English)
Enisa MEDE, Sevda Gül KAZAR 479-498
ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALGILARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN BÖLÜM BAŞKANLARININ DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİ PDF
Abdurrahman İLĞAN, Melike ÖZÜDOĞRU 498-522
ÖĞRENCİLERİN ÖRÜNTÜLERİ GENELLEME SÜREÇLERİ: 7. SINIF ÖRNEĞİ PDF
Ercan ÖZDEMİR, Ramazan DİKİCİ, M.Nuri KÜLTÜR 523-548
ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ PDF
Nihan COŞKUN, Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ 549-564
FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Senar TEMEL, Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ 565-580
MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİKLERİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ PDF
Züleyha YILDIRIM, Ahmet IŞIK 581-600
YARIŞ PROBLEMİNDE KÜTLENİN ANLAMLANDIRILMASI PDF
Ahmet YAVUZ, Burcu BAYKAL, Burak Kağan TEMİZ 601-618
SIKINTIYI TOLERE ETME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Ahmet AKIN, Mehmet Şirin AKÇA, Mahir GÜLŞEN 619-630
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE BİR ÖĞRENCİNİN SESLİ OKUMA AKICILIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
Ahmet YAMAÇ 631-644
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER 645-658
MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Muhammet DORUK, Furkan ÖZDEMİR, Abdullah KAPLAN 861-874
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİ ALGILARI VE ÖĞRENME SÜRECİNDE YARDIM İSTEMELERİ PDF
Canan KOÇ 659-678
VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE BÜTÇE YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Figen ÇAM TOSUN 679-696
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ) PDF
Adem KUTLU 697-710
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ PDF
İsmail Hakan AKGÜN, Muhterem AKGÜN, Nihat ŞİMŞEK 711-722
SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYI DUYUSU PERFORMANSLARI PDF
Hakan YAMAN 739-754
PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM ÖLÇÜLERİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL OKURYAZARLIK SEVİYELERİNE ETKİSİ PDF
Timur KOPARAN, Bülent GÜVEN 773-796
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLER KONUSUNDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ PDF
Zeki AKSU, Alper Cihan KONYALIOĞLU 723-738
HOW DO ADOLESCENTS USE SUBJECTIVE WELL-BEING INCREASING STRATEGIES ACCORDING TO THEIR PERSONALITY TRAITS? PDF (English)
Ali ERYILMAZ 797-808
RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS OF NATURE OF SCIENCE AND THEIR STUDY SUBJECTS PDF (English)
Suat ÇELİK, Faik Özgür KARATAŞ 755-772
SINIFA UYUM ÖĞRETMEN GÖZLEMİ-KONTROL LİSTESİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI PDF
Emine Hande AYDOS, Hatice UYSAL, Berrin AKMAN 809-824
GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Esra ALTINTAŞ, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR 825-842
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi PDF
Fatih ÖNDER, İlhan SILAY 843-860
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ PDF
Mehmet Metin ARSLAN 875-888
PARAGRAF TÜRLERİNİN ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE YAZMA BECERİLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL SÜREÇLERİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI PDF
Mehmet TOK 889-912


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.