Cilt 23, Sayı 2 (2015)

MAYIS-2015

İçindekiler

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI PDF
Cansu TUTKUN, Dilek ACER 417-438
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK İLE YÖNETSEL ETKİLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Refik BALAY, Ahmet KAYA, Gülbahar MELİK 439-466
DİNLEYİCİ YANIT SİSTEMİNİN ÖĞRENCİ GELİŞİMİNE ETKİLERİ: ERZURUM POLİS OKULU ÖRNEĞİ PDF (English)
Serkan YILDIRIM, Selçuk KARAMAN, Selçuk ZENGİN 467-478
ÖZEL AMAÇLI BİR İNGİLİZCE PROGRAMI’NDA ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME VE HEDEF İHTİYAÇLARI ALGILARI PDF (English)
Enisa MEDE, Sevda Gül KAZAR 479-498
ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALGILARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN BÖLÜM BAŞKANLARININ DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİ PDF
Abdurrahman İLĞAN, Melike ÖZÜDOĞRU 498-522
ÖĞRENCİLERİN ÖRÜNTÜLERİ GENELLEME SÜREÇLERİ: 7. SINIF ÖRNEĞİ PDF
Ercan ÖZDEMİR, Ramazan DİKİCİ, M.Nuri KÜLTÜR 523-548
ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARI VE KAYGI DÜZEYLERİ PDF
Nihan COŞKUN, Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ 549-564
FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Senar TEMEL, Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ 565-580
MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİKLERİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ PDF
Züleyha YILDIRIM, Ahmet IŞIK 581-600
YARIŞ PROBLEMİNDE KÜTLENİN ANLAMLANDIRILMASI PDF
Ahmet YAVUZ, Burcu BAYKAL, Burak Kağan TEMİZ 601-618
SIKINTIYI TOLERE ETME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Ahmet AKIN, Mehmet Şirin AKÇA, Mahir GÜLŞEN 619-630
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE BİR ÖĞRENCİNİN SESLİ OKUMA AKICILIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
Ahmet YAMAÇ 631-644
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER 645-658
MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Muhammet DORUK, Furkan ÖZDEMİR, Abdullah KAPLAN 861-874
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİ ALGILARI VE ÖĞRENME SÜRECİNDE YARDIM İSTEMELERİ PDF
Canan KOÇ 659-678
VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE BÜTÇE YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Figen ÇAM TOSUN 679-696
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ) PDF
Adem KUTLU 697-710
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ PDF
İsmail Hakan AKGÜN, Muhterem AKGÜN, Nihat ŞİMŞEK 711-722
SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYI DUYUSU PERFORMANSLARI PDF
Hakan YAMAN 739-754
PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM ÖLÇÜLERİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL OKURYAZARLIK SEVİYELERİNE ETKİSİ PDF
Timur KOPARAN, Bülent GÜVEN 773-796
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLER KONUSUNDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ PDF
Zeki AKSU, Alper Cihan KONYALIOĞLU 723-738
HOW DO ADOLESCENTS USE SUBJECTIVE WELL-BEING INCREASING STRATEGIES ACCORDING TO THEIR PERSONALITY TRAITS? PDF (English)
Ali ERYILMAZ 797-808
RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS OF NATURE OF SCIENCE AND THEIR STUDY SUBJECTS PDF (English)
Suat ÇELİK, Faik Özgür KARATAŞ 755-772
SINIFA UYUM ÖĞRETMEN GÖZLEMİ-KONTROL LİSTESİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI PDF
Emine Hande AYDOS, Hatice UYSAL, Berrin AKMAN 809-824
GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Esra ALTINTAŞ, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR 825-842
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Dersi Başarısına Etkisi PDF
Fatih ÖNDER, İlhan SILAY 843-860
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ PDF
Mehmet Metin ARSLAN 875-888
PARAGRAF TÜRLERİNİN ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE YAZMA BECERİLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL SÜREÇLERİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI PDF
Mehmet TOK 889-912


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.