Cilt 23, Sayı 3 (2015)

EYLÜL-2015

İçindekiler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU PDF
Melis Arzu UYULGAN, Nalan AKKUZU 917-940
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME SÜRECİNDE BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ PDF
Güntay TAŞÇİ 941-956
ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ PDF
Canan BULUT, Alper BAŞBAY 957-978
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE KAZANDIRILMASI GEREKEN DEĞERLERE İLİŞKİN VELİLERİN OKULDAN BEKLENTİLERİ PDF
Abdullah SELVİTOPU, Ali TAŞ, Veysel BORA 979-994
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ PDF
Mehmet ŞAHİN 995-1012
ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA PDF
Hakan Şevki AYVACI, Nedim ALEV, Mehmet YILDIZ 1013-1030
Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması ve Çoktan Seçmeli Testlerle Karşılaştırılarak İncelenmesi PDF
Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Alev DOĞAN, Dilek ERDURAN AVCI 1031-1046
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇLARI, ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE DERSLERE KATILIMLARI: BİR ARABULUCULUK ANALİZİ PDF
Güler DUMAN, Altay EREN 1047-1064
İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME PDF
Recep KAHRAMANOĞLU, Esra Nur TİRYAKİ, Murat CANPOLAT 1065-1080
YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ PDF
Aydın BULUT, Vedat AKTEPE 1081-1090
PUBLIC PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ORGANIZATIONAL JUSTE PERCEPTIONS (ANKARA/YENIMAHALLE) PDF
Sümeyra ÇIRAK, Gülsün ATANUR BASKAN 1091-1106
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KONU ODAKLI EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ KUVVET VE HAREKET KONUSUNDA KAVRAMSAL ANLAMAYA YÖNELİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK ÇALIŞMASI PDF (English)
Eralp BAHÇİVAN 1107-1126
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ŞİKÂYET YÖNETİMİ PDF
Mukadder BOYDAK ÖZAN 1127-1146
YAZILI ANLATIM PERFORMANSI VE ANLATIMDA KULLANILAN CÜMLELER ARASINDAKİ İLİŞKİ: 8. VE 11. SINIFLAR ÖRNEĞİ PDF
Mehrali CALP 1147-1166
BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ (BGFÖ) GELİŞTİRME PDF
Hafize KESER, Can GÜLDÜREN 1167-1184
KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR PDF
Mine HALİS 1185-1202
ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİKLERİ RESİMLERDE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMI PDF
Elvan YALÇINKAYA 1203-1222
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI PDF
Metin ELKATMIŞ 1223-1240
FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ PDF
Hakan UŞAKLI, Ercan AKPINAR 1241-1250
KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ PDF
Gülşah ÖZDEMİR, Ahmet IŞIK 1251-1276
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SAYILAR KONUSUNDAKİ HATA VE KAVRAM YANILGILARI PDF
Hayri ÖZDEŞ, Ayşe ELİTOK KESİCİ 1277-1292
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERİLER KONUSUYLA İLGİLİ ALIŞTIRMALARI VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Sefa DÜNDAR 1293-1310
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI PDF
Neşe KUTLU, Murat GÖKDERE, Recep ÇAKIR 1311-1330
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
ÖZGE AYDIN, NİHAL TUNCA, SENAR ALKIN ŞAHİN 1331-1346
ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ PDF
Abdullah ATLİ 1347-1362
OTİZMLİ ÇOCUK AİLELERİNİN AİLE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI PDF
Bekir Fatih MERAL, Atilla CAVKAYTAR 1363-1380
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA PDF
Gamze YAYLA, Tuncay ÖZSEVGEÇ 1381-1400
WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARINA ETKİLERİ PDF
Serpil YORGANCI 1401-1420


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.