Cilt 23, Sayı 3 (2015)

EYLÜL-2015

İçindekiler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU PDF
Melis Arzu UYULGAN, Nalan AKKUZU 917-940
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME SÜRECİNDE BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ PDF
Güntay TAŞÇİ 941-956
ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ PDF
Canan BULUT, Alper BAŞBAY 957-978
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE KAZANDIRILMASI GEREKEN DEĞERLERE İLİŞKİN VELİLERİN OKULDAN BEKLENTİLERİ PDF
Abdullah SELVİTOPU, Ali TAŞ, Veysel BORA 979-994
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ İŞLEVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ PDF
Mehmet ŞAHİN 995-1012
ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA PDF
Hakan Şevki AYVACI, Nedim ALEV, Mehmet YILDIZ 1013-1030
Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması ve Çoktan Seçmeli Testlerle Karşılaştırılarak İncelenmesi PDF
Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Alev DOĞAN, Dilek ERDURAN AVCI 1031-1046
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇLARI, ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE DERSLERE KATILIMLARI: BİR ARABULUCULUK ANALİZİ PDF
Güler DUMAN, Altay EREN 1047-1064
İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME PDF
Recep KAHRAMANOĞLU, Esra Nur TİRYAKİ, Murat CANPOLAT 1065-1080
YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ PDF
Aydın BULUT, Vedat AKTEPE 1081-1090
PUBLIC PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ORGANIZATIONAL JUSTE PERCEPTIONS (ANKARA/YENIMAHALLE) PDF
Sümeyra ÇIRAK, Gülsün ATANUR BASKAN 1091-1106
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KONU ODAKLI EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ KUVVET VE HAREKET KONUSUNDA KAVRAMSAL ANLAMAYA YÖNELİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK ÇALIŞMASI PDF (English)
Eralp BAHÇİVAN 1107-1126
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ŞİKÂYET YÖNETİMİ PDF
Mukadder BOYDAK ÖZAN 1127-1146
YAZILI ANLATIM PERFORMANSI VE ANLATIMDA KULLANILAN CÜMLELER ARASINDAKİ İLİŞKİ: 8. VE 11. SINIFLAR ÖRNEĞİ PDF
Mehrali CALP 1147-1166
BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ (BGFÖ) GELİŞTİRME PDF
Hafize KESER, Can GÜLDÜREN 1167-1184
KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR PDF
Mine HALİS 1185-1202
ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİKLERİ RESİMLERDE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMI PDF
Elvan YALÇINKAYA 1203-1222
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI PDF
Metin ELKATMIŞ 1223-1240
FEN LABORATUVARI KAYGI ÖLÇEĞİNİN(FLKÖ) GELİŞTİRİLMESİ PDF
Hakan UŞAKLI, Ercan AKPINAR 1241-1250
KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ PDF
Gülşah ÖZDEMİR, Ahmet IŞIK 1251-1276
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SAYILAR KONUSUNDAKİ HATA VE KAVRAM YANILGILARI PDF
Hayri ÖZDEŞ, Ayşe ELİTOK KESİCİ 1277-1292
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERİLER KONUSUYLA İLGİLİ ALIŞTIRMALARI VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Sefa DÜNDAR 1293-1310
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI PDF
Neşe KUTLU, Murat GÖKDERE, Recep ÇAKIR 1311-1330
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
ÖZGE AYDIN, NİHAL TUNCA, SENAR ALKIN ŞAHİN 1331-1346
ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ PDF
Abdullah ATLİ 1347-1362
OTİZMLİ ÇOCUK AİLELERİNİN AİLE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI PDF
Bekir Fatih MERAL, Atilla CAVKAYTAR 1363-1380
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA PDF
Gamze YAYLA, Tuncay ÖZSEVGEÇ 1381-1400
WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARINA ETKİLERİ PDF
Serpil YORGANCI 1401-1420


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.