Cilt 23, Sayı 4

Özel Sayı-2015

İçindekiler

BİYOLOJİDE YAŞAM TEMLLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ PDF (English)
ESRA ÖZAY KÖSE, FİGEN ÇAM
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİSİ PDF
Yasemin ÇAYAN, Fethiye KARSLI
EĞİTİM KURUMLARININ STRATEJİK PLAN GELİŞTİRMELERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR PDF
İmam BAKIR ARABACI, Aysel NAMLI, Muhammed ZİNCİRLİ, Fulya ÖZER
Öğrenci İlgi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (The Validity and Reliability of Turkish Version of The Student Interest Scale) PDF
Erol UĞUR, Ahmet AKIN, Ümran AKIN
LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ PDF
Havva KAÇAN SOFTA, Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Fatma ÇABUK
BEGINNING TEACHERS’ ATTENDING TO STUDENTS’ THINKING PDF
Rukiye Didem TAYLAN
5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI PDF
Vedat AKTEPE
EĞİTİM DENETMENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI PDF
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Muhammed Mehmet MAZLUM, Muhyettin ACAR
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği) PDF
Fikriye YAMAN, Taha YAZAR
YETİŞTİRME YURTLARINDAKİ 6. - 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Adem ÖCAL, Güven KEMERKAYA
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT VE İSPATLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PDF
Seda KEÇELİ, Işıkhan UĞUREL, Esra BUKOVA-GÜZEL
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASAL VE TOPLUMSAL GÜNDEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMADA YARARLANDIKLARI İLETİŞİM KANALLARI PDF
Murat KEÇE, Erkan DİNÇ
YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇIRAK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN ATLAMA ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ümit SORMAZ, Nevin ŞANLIER
NEGATİF DUYGUNUN SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYETE İLİŞKİN YORDAYICI ROLÜNÜN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ PDF
Adem PEKER
KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ PDF
Gülsen B. ÜNVER, Ahmet Dikbayır, Bünyamin Yurdakul
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ PDF
Özlem KÖRÜKÇÜ, Aysun GÜNDOĞAN, Hülya GÜLAY OGELMAN
Okulöncesi Dönem Çocuklarının Sanat Hakkındaki Düşünceleri: ‘Çocuk Sanatçı-Sanatçı Çocuk’ Projesi PDF
Dilek ACER
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerilerine Göre Tablo ve Grafikleri Yorumlama Başarılarının İncelenmesi PDF
Sefa DÜNDAR, Hakan YAMAN
TÜRKİYE, ABD VE FİNLANDİYA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEM-LERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİN GELİŞ-TİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER PDF
Haydar ATEŞ, Berrin BURGAZ
ÇALGI DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ANALİZİ PDF
Demet GİRGİN
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Mehmet HABEŞ
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ UZAYSAL ALGILARI: HARİTA ÖRNEKLERİ PDF
Mihriban - HACISALİHOĞLU KARADENİZ
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ PDF
Ahmet Melih GÜNEŞ, Mehmet Arif ÖZERBAŞ
OKULUN ÖRGÜT YAPISI İLE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROAKTİF DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Yusuf CERİT, Nuri AKGÜN
DİKKAT TOPLAMAYI GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLERİN İÇTEPİSEL OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL STİL VE DİKKAT TOPLAMA BECERİSİNE ETKİSİ PDF
Zarife SEÇER, Suna Kaymak ÖZMEN
ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÇEVRİMİÇİ ANKETİ SONUÇLARININ ANALİZİ PDF
Fikret KORUR, Ali ERYILMAZ
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Ahmet IŞIK, Emel MERCAN
ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELİNİN MESLEKİ VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PDF
Ergün RECEPOĞLU, Gamze ÜLKER TÜMLÜ
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİ PDF
Ramazan GÜRBÜZ, Seda ŞAHİN


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.