Cilt 24, Sayı 1

Ocak-2016

İçindekiler

PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri PDF
Hatice YILDIZ-DURAK, Süleyman Sadi SEFEROĞLU 1-16
Bilimin Doğasıyla İlgili 1998-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi PDF
Eda ERDAŞ, Nihal Doğan, Serhat İREZ 17-36
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARININ UZAMSAL BECERİLERİNE ETKİSİ PDF
Kürşat Volkan ÖZCAN, Murat AKBAY, Türkan KARAKUŞ 37-52
A Research On The Life Qualities Of Physical Education Teachers And Other Branch Teachers PDF
Elif KARAGÜN 53-64
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI PDF
Elif MERAL, Birgül KÜÇÜK, Figen GEDİK 65-78
AÇIK LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PDF
Murat POLAT, İmam Bakır ARABACI 79-96
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ PDF
Hakan ACAR, Mürüvvet AKAR, Yüksel BAYKARA ACAR 97-118
ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ PDF
Sait ÇÜM, Nuri DOĞAN 119-132
Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
Mehmet Emin USTA, Müslüm KARAKUŞ 133-146
USING CONTROVERSIAL ISSUES IN HISTORY LESSONS: VIEWS OF TURKISH HISTORY TEACHERS PDF (English)
İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU 147-162
ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMELERİ İLE KENDİNİ AYARLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Hasan DEMİRTAŞ, Zeynep UMUR 163-182
DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR PDF
Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Abdullah KAPLAN, Emre OKTAY 183-202
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PDF
Mehmet KURTULMUŞ 203-216
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ PDF
Demet BATMAN, Nevzat YİĞİT 217-232
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKULLARDA YÖNETİCİLERİN KAYIRMACILIK DAVRANIŞLARI PDF
Türkan ARGON 233-250
OKULDA VE OKUL DIŞINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 PERFORMANSIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Safiye BİLİCAN DEMİR, Özen YILDIRIM 251-262
OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, KANADA ÖRNEĞİ PDF
Emine Seda KOÇ 263-280
SCHOOL COUNSELORS’ ASSESSMENT OF THE PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE SERVICES THEY OFFER AT THEIR SCHOOLS PDF
Fulya YÜKSEL-ŞAHİN 281-298
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Hasan Hüseyin AKSU 299-316
Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği PDF
İkram ÇINAR 317-334
IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ PDF
Abdullah AYDIN, Seda KÖMÜRKARAOĞLU 335-352
İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PDF
Hayrettin TUNÇEL 353-368
AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Ünal ÇAKIROĞLU, Mücahit ÖZTÜRK 369-382
Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanım Biçimleri: Riskli Davranışlar ve Fırsatlar PDF
ŞAHİN GÖKÇEARSLAN, SÜLEYMAN SADİ SEFEROĞLU 383-404
RUHSAL LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ PDF
Kıvanç BOZKUŞ, Yüksel GÜNDÜZ 405-420
İPEK YOLU TARİHİNİN ÖĞRETİMİNDE ABD MERKEZLİ BAZI YAKLAŞIMLAR: TEKNOLOJİ, PROJE VE MÜZE PDF
Mehmet Ali ÇAKMAK, Ercenk HAMARAT 421-430
Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz- PDF
Gürbüz OCAK, Selim SELİMOĞLU 431-452
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PDF
Ünal TÜRKÇAPAR 453-462


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.