Cilt 24, Sayı 1

Ocak-2016

İçindekiler

PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri PDF
Hatice YILDIZ-DURAK, Süleyman Sadi SEFEROĞLU 1-16
Bilimin Doğasıyla İlgili 1998-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi PDF
Eda ERDAŞ, Nihal Doğan, Serhat İREZ 17-36
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARININ UZAMSAL BECERİLERİNE ETKİSİ PDF
Kürşat Volkan ÖZCAN, Murat AKBAY, Türkan KARAKUŞ 37-52
A Research On The Life Qualities Of Physical Education Teachers And Other Branch Teachers PDF
Elif KARAGÜN 53-64
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI PDF
Elif MERAL, Birgül KÜÇÜK, Figen GEDİK 65-78
AÇIK LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PDF
Murat POLAT, İmam Bakır ARABACI 79-96
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ PDF
Hakan ACAR, Mürüvvet AKAR, Yüksel BAYKARA ACAR 97-118
ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ PDF
Sait ÇÜM, Nuri DOĞAN 119-132
Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
Mehmet Emin USTA, Müslüm KARAKUŞ 133-146
USING CONTROVERSIAL ISSUES IN HISTORY LESSONS: VIEWS OF TURKISH HISTORY TEACHERS PDF (English)
İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU 147-162
ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMELERİ İLE KENDİNİ AYARLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Hasan DEMİRTAŞ, Zeynep UMUR 163-182
DRAMA YÖNTEMİYLE TOPLAMA İŞLEMİ: İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN YANSIMALAR PDF
Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Abdullah KAPLAN, Emre OKTAY 183-202
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PDF
Mehmet KURTULMUŞ 203-216
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ PDF
Demet BATMAN, Nevzat YİĞİT 217-232
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKULLARDA YÖNETİCİLERİN KAYIRMACILIK DAVRANIŞLARI PDF
Türkan ARGON 233-250
OKULDA VE OKUL DIŞINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 PERFORMANSIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Safiye BİLİCAN DEMİR, Özen YILDIRIM 251-262
OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, KANADA ÖRNEĞİ PDF
Emine Seda KOÇ 263-280
SCHOOL COUNSELORS’ ASSESSMENT OF THE PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE SERVICES THEY OFFER AT THEIR SCHOOLS PDF
Fulya YÜKSEL-ŞAHİN 281-298
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Hasan Hüseyin AKSU 299-316
Üniversite Öğrencilerinde Üniversiteler Arasında Yatay Geçiş Algılarının İncelenmesi: Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği PDF
İkram ÇINAR 317-334
IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ PDF
Abdullah AYDIN, Seda KÖMÜRKARAOĞLU 335-352
İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PDF
Hayrettin TUNÇEL 353-368
AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Ünal ÇAKIROĞLU, Mücahit ÖZTÜRK 369-382
Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanım Biçimleri: Riskli Davranışlar ve Fırsatlar PDF
ŞAHİN GÖKÇEARSLAN, SÜLEYMAN SADİ SEFEROĞLU 383-404
RUHSAL LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ PDF
Kıvanç BOZKUŞ, Yüksel GÜNDÜZ 405-420
İPEK YOLU TARİHİNİN ÖĞRETİMİNDE ABD MERKEZLİ BAZI YAKLAŞIMLAR: TEKNOLOJİ, PROJE VE MÜZE PDF
Mehmet Ali ÇAKMAK, Ercenk HAMARAT 421-430
Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz- PDF
Gürbüz OCAK, Selim SELİMOĞLU 431-452
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PDF
Ünal TÜRKÇAPAR 453-462


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.