Cilt 24, Sayı 3

MAYIS-2016

İçindekiler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ) PDF
Pervin Oya TANERİ 997-1014
ORTAÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DAĞITIMCI LİDERLİK ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI PDF
İmam Bakır ARABACI, Songül KARABATAK, Hakan POLAT 1015-1032
BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PDF
Turgay ALAKURT, Hafize KESER 1033-1054
LEARNING STYLES OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL STUDENTS AND THE RELATIONSHIP OF THEIR PROFICIENCY WITH LEARNING STYLES AND GENDER PDF (English)
Fatih GÜNGÖR, Demet YAYLI, Gülsün SOFRACI, Dilek ÇELİK 1055-1070
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUK-EBEVEYN BİRLİKTE OKUMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN 1071-1086
ARGÜMANTASYONUN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Ramazan DEMİREL 1087-1108
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ, DÜŞÜNME STİLLERİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Yavuz SÖKMEN, Durmuş KILIÇ 1109-1126
TURİZM EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMLERİNİN KARİYER ÇAPALARI İLE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Atınç OLCAY, Mehmet DÜZGÜN 1127-1148
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ REEL SAYILARI KAVRAYIŞLARINA TEMSİLLERİN ETKİSİ PDF
Zülbiye TOLUK UÇAR 1149-1164
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME DURUMLARINDAKİ MOTİVASYONEL ÖNGÖRÜLERİ PDF
Gönül YAZGAN SAĞ, Ziya ARGÜN 1165-1182
MADDENİN TANECİKLİ YAPISININ ANLAŞILMASI ÜZERİNE ANALOJİ VE DENEYLERİN ETKİSİ PDF
Mustafa ALYAR, Kemal DOYMUŞ 1183-1198
Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi PDF (English)
Yasemin KIRKGÖZ, Servet ÇELİK, Arda ARIKAN 1199-1212
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SOMUT MATERYAL KULLANMAYA YÖNELİK İNANÇLARI VE SONUÇ BEKLENTİLERİ PDF
Ali GÖKMEN, Ayfer BUDAK, Erhan ERTEKİN 1213-1228
DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ PDF
Emine Cabı 1229-1244
Yükseköğretim Ders Kitaplarında Nitelik: Eğitim Bilimleri Alanındaki Kitaplara İlişkin Bir İnceleme PDF
Enes GÖK, Cemalettin İPEK, Ali Faruk YAYLACI, Adem BELDAĞ 1245-1262
THE ROLE OF REPRESENTATION TYPES IN PATTERN ACTIVITIES PDF (English)
Çiğdem KILIÇ 1263-1270
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI DEĞERİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR PDF
Salih AKYILDIZ 1271-1288
Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları PDF
Mustafa Onur KAN 1289-1300
TÜRK TARİH ÖĞRETMENLERİ EĞİTİCİ EĞLENCE HAKKINDA NE DÜŞÜNMEKTEDİRLER? PDF (English)
Ebru DEMİRCİOĞLU, İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU 1301-1308
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Seher BAYAT 1309-1326
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Mustafa YAĞCI 1327-1342
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri PDF (English)
Bülent Akbaba, Bahattin Demirtaş, Togay Seçkin Birbudak, Bahadır Kılcan 1343-1358
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMELERİNDE İNFORMAL GRUPLARIN ETKİLERİ PDF
Özlem Uyguralp Gizdem, Sadık Kartal 1359-1370
OKULLARDA YAŞANAN SİYASİ AYRIMCILIĞIN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİLERİ PDF
Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA 1371-1384
Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri PDF
MURAT GÖK, Enver Tufan 1385-1402
ÜNİVERSİTELERDE KALİTE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATLIMI PDF
Zeynep Bumin Süzen, Temel Çalık 1403-1418
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilişsel Harita Örneği PDF
Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Özge ERTAŞ ATALAY 1419-1436
UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ PDF
Özkan KAHVECİ, Duran AYDINÖZÜ 1437-1452
FATİH Projesi Kapsamındaki Hizmetiçi Eğitimler Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri ve İhtiyaçları PDF (English)
Ali Gök, Zahide Yıldırım 1453-1468
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNUN ÖĞRETİLMESİNDE TARİHSEL ROMAN KULLANIMI: DEVLET ANA ROMANINI OKUMAK PDF
Muhammet Ahmet Tokdemir 1469-1486
YÜKSEKÖĞRETİMDE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİ PDF
Nur Akkuş-Çakır, Nuray Senemoğlu 1487-1502
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması PDF
Ali Haydar Kelgökmen, Fatma Saçlı Uzunöz, Gıyasettin Demirhan 1503-1516
TRANSITION FROM THEORY TO PRACTICE: A COMPARISON OF MATH AND COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY TEACHERS DURING SCHOOL EXPERIENCE COURSE PDF (English)
Rezan Yılmaz, Emine Şendurur, Polat Şendurur 1517-1532
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ PDF
Talip ÖZTÜRK, Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK 1533-1550
Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması PDF
Galip GENÇ, Cumali ÖKSÜZ 1551-1566


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.