Cilt 24, Sayı 3

MAYIS-2016

İçindekiler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ) PDF
Pervin Oya TANERİ 997-1014
ORTAÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DAĞITIMCI LİDERLİK ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI PDF
İmam Bakır ARABACI, Songül KARABATAK, Hakan POLAT 1015-1032
BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PDF
Turgay ALAKURT, Hafize KESER 1033-1054
LEARNING STYLES OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL STUDENTS AND THE RELATIONSHIP OF THEIR PROFICIENCY WITH LEARNING STYLES AND GENDER PDF (English)
Fatih GÜNGÖR, Demet YAYLI, Gülsün SOFRACI, Dilek ÇELİK 1055-1070
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUK-EBEVEYN BİRLİKTE OKUMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN 1071-1086
ARGÜMANTASYONUN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Ramazan DEMİREL 1087-1108
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ, DÜŞÜNME STİLLERİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Yavuz SÖKMEN, Durmuş KILIÇ 1109-1126
TURİZM EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMLERİNİN KARİYER ÇAPALARI İLE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Atınç OLCAY, Mehmet DÜZGÜN 1127-1148
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ REEL SAYILARI KAVRAYIŞLARINA TEMSİLLERİN ETKİSİ PDF
Zülbiye TOLUK UÇAR 1149-1164
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME DURUMLARINDAKİ MOTİVASYONEL ÖNGÖRÜLERİ PDF
Gönül YAZGAN SAĞ, Ziya ARGÜN 1165-1182
MADDENİN TANECİKLİ YAPISININ ANLAŞILMASI ÜZERİNE ANALOJİ VE DENEYLERİN ETKİSİ PDF
Mustafa ALYAR, Kemal DOYMUŞ 1183-1198
Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi PDF (English)
Yasemin KIRKGÖZ, Servet ÇELİK, Arda ARIKAN 1199-1212
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SOMUT MATERYAL KULLANMAYA YÖNELİK İNANÇLARI VE SONUÇ BEKLENTİLERİ PDF
Ali GÖKMEN, Ayfer BUDAK, Erhan ERTEKİN 1213-1228
DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ PDF
Emine Cabı 1229-1244
Yükseköğretim Ders Kitaplarında Nitelik: Eğitim Bilimleri Alanındaki Kitaplara İlişkin Bir İnceleme PDF
Enes GÖK, Cemalettin İPEK, Ali Faruk YAYLACI, Adem BELDAĞ 1245-1262
THE ROLE OF REPRESENTATION TYPES IN PATTERN ACTIVITIES PDF (English)
Çiğdem KILIÇ 1263-1270
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI DEĞERİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR PDF
Salih AKYILDIZ 1271-1288
Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları PDF
Mustafa Onur KAN 1289-1300
TÜRK TARİH ÖĞRETMENLERİ EĞİTİCİ EĞLENCE HAKKINDA NE DÜŞÜNMEKTEDİRLER? PDF (English)
Ebru DEMİRCİOĞLU, İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU 1301-1308
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Seher BAYAT 1309-1326
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Mustafa YAĞCI 1327-1342
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri PDF (English)
Bülent Akbaba, Bahattin Demirtaş, Togay Seçkin Birbudak, Bahadır Kılcan 1343-1358
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMELERİNDE İNFORMAL GRUPLARIN ETKİLERİ PDF
Özlem Uyguralp Gizdem, Sadık Kartal 1359-1370
OKULLARDA YAŞANAN SİYASİ AYRIMCILIĞIN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİLERİ PDF
Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA 1371-1384
Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri PDF
MURAT GÖK, Enver Tufan 1385-1402
ÜNİVERSİTELERDE KALİTE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATLIMI PDF
Zeynep Bumin Süzen, Temel Çalık 1403-1418
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilişsel Harita Örneği PDF
Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Özge ERTAŞ ATALAY 1419-1436
UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ PDF
Özkan KAHVECİ, Duran AYDINÖZÜ 1437-1452
FATİH Projesi Kapsamındaki Hizmetiçi Eğitimler Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri ve İhtiyaçları PDF (English)
Ali Gök, Zahide Yıldırım 1453-1468
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNUN ÖĞRETİLMESİNDE TARİHSEL ROMAN KULLANIMI: DEVLET ANA ROMANINI OKUMAK PDF
Muhammet Ahmet Tokdemir 1469-1486
YÜKSEKÖĞRETİMDE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİ PDF
Nur Akkuş-Çakır, Nuray Senemoğlu 1487-1502
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması PDF
Ali Haydar Kelgökmen, Fatma Saçlı Uzunöz, Gıyasettin Demirhan 1503-1516
TRANSITION FROM THEORY TO PRACTICE: A COMPARISON OF MATH AND COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY TEACHERS DURING SCHOOL EXPERIENCE COURSE PDF (English)
Rezan Yılmaz, Emine Şendurur, Polat Şendurur 1517-1532
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ PDF
Talip ÖZTÜRK, Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK 1533-1550
Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması PDF
Galip GENÇ, Cumali ÖKSÜZ 1551-1566


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.