Cilt 24, Sayı 2 (2016)

Ozel Sayı(Mart)

Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılı özel sayısı

İçindekiler

ÖĞRETMENLERİN OKULDA KARŞILAŞTIKLARI YILDIRMAYA (MOBBING) İLİŞKİN MEDENİ DURUMUN ETKİSİ: BİR META-ANALİZ PDF
Ali KIŞ
KADINLARIN BENLİK SAYGISINI VE YAŞAM DOYUMUNU ARTIRMA: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI BİR GRUP MÜDAHALESİ PDF
Hanife PEHLİVAN
THE EFFECT OF EDUCATIONAL ENTERTAINING ACTIVITIES SUPPORTED WITH CO-OPERATIVE LEARNING IN TEACHING ENGLISH PDF (English)
Veli BATDI, Çetin SEMERCİ
GENEL FİZİK LABORATUARI-II DERSİNDE KULLANILAN PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖZ-YETERLİK, TUTUM VE BAŞARIYA ETKİSİ PDF
Ayşe SERT ÇIBIK, Elvan İNCE AKA, Kadriye KAYACAN
“TÜRKÇE DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PDF
Necmi AYTAN
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ROLLERİ İLE OKULLARIN DEĞİŞİME AÇIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PDF
Ahmet AYIK, Okan DİŞ, Zübeyir ÇELİK
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II DERSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MİKRO-ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Faik Özgür KARATAŞ, Canan CENGİZ
OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS AND PHYSICS TEACHERS ON LABORATORY PRACTICES AND USE OF LABORATORY PRACTICES WITHIN THE NEW PHYSICS CURRICULUM PDF (English)
Işıl AYKUTLU, Sevim BEZEN, Celal BAYRAK
ÜST-BİLİŞSEL 7E ÖĞRENME DÖNGÜSÜNÜN ÖĞ-RENCİLERİN FİZİKTEKİ EPİSTEMOLOJİK ANLAYIŞLARINA ETKİSİ PDF
Sevda YERDELEN-DAMAR, Ali ERYILMAZ
AN INVESTIGATION ON INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE’S INTEGRATION INTO TEXTBOOKS; LANGUAGE INSTRUCTORS’ PERSPECTIVES PDF (English)
Zeynep ÇETİN KÖROĞLU
DEMAND FOR SICKNESS CERTIFICATE TO COVER ABSENTEEISM IN EXAMINATIONS IN POSTGRADUATE EDUCATION: A CROSS-SECTINAL PREVALENCE STUDY PDF (English)
Elif Deniz Şafak, Mumtaz Mustafa Mazicioglu, Asuman Golgeli, Hasan Basri Ustunbas
EVALUATION OF TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS DISAPPROVED BEHAVIORS OF STUDENTS PDF
Fulya YÜKSEL-ŞAHİN, Erkan TABANCALI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK İMAJLARI: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI PDF
Hünkar KORKMAZ, Deniz GÜRÇAY
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN LABORATUARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI PDF
Selçuk Arık, Esra Benli Özdemir
YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE SINIFLARINDA KÜLTÜR ÖĞRETİ-Mİ ve EDEBİ METİN KULLANIMI PDF
Turgay HAN
HOPELESSNESS LEVEL OF BIOLOGY STUDENTS IN TURKEY’S UNIVERSITIES WITH REGARD TO SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES PDF (English)
Alptürk AKÇÖLTEKİN
UZAKTAN EĞİTİM KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PDF
Abdullatif KABAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK
MATEMATİK İNANÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI SÜRECİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Ali DELİCE, Seval ERDEN, Kamil YILMAZ, EYÜP SEVİMLİ
OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ PDF
Vedat BAYRAKTAR, Gülhan GÜVEN, Z.Fulya TEMEL
İYİ VE ZAYIF OKUYUCULARIN ÜSTBİLİŞSEL OKUMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI PDF
Hayriye Gül Kuruyer, Gökhan ÖZSOY
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEM ÇÖZME VE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Özden Dilek DEMIR
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİĞİ DÜZEYİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Nurhayat ÇELEBİ, Turan Tolga VURANOK, Işıl Hasekioğlu TURGUT
5E ÖĞRETİM MODELİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖRENCİLERİN BUHARLAŞMA VE YOĞUŞMA KAVRAMLARINI ANLAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Gökhan DEMİRCİOĞLU, Hülya DEMİRCİOĞLU, Selma VURAL
OKUL MÜDÜRLERİNİN PLANLAMA ETKİNLİKLERİ VE STRATEJİK PLANLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR PDF
Gani ARSLAN, Erdal KÜÇÜKER
COMPARISON OF THE MAIN FEATURES AND THE CHEMISTRY QUESTIONS OF UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATIONS IN CHINA AND TURKEY PDF
Erdi Altun, Gülten Şendur, Şenol Alpat
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Birsel AYBEK, Serkan ASLAN
YETENEK YÖNETİMİNİN BAZI TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖRÜŞLERİ PDF
Filiz Akar, Prof. Dr. Ali BALCI
ERGENLER İÇİN OSTRASIZM (SOSYAL DIŞLANMA) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI PDF
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Ümran AKIN
ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN BİLİNÇLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Özkan ÇIKRIKÇI
ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN DEYİM ALGILARININ BELİRLENMESİ PDF
Hüseyin Mertol, Deniz Özcan, Emine Yurteri, Cennet Pamukçu
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL HİKÂYE PROBLEMİNDE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE NİCELİKSEL MUHAKEME BECERİLERİ PDF
Tangül KABAEL, Ayça AKIN
ÖĞRETMENLERİN BİT ENTEGRASYON YAKLAŞIMLARININ ÖLÇÜLMESİ PDF
Erdoğan TEZCİ


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.