Cilt 24, Sayı 4 (2016)

Eylül-2016

İçindekiler

Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi - Investigation of the Teacher Candidates’ Perceptions and Sensitivity Towards Air Pollution PDF
Gökhan UYANIK
KATLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI PUANLARI, ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Serkan DEMİR
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN MESLEKİ DAYANIKLILIK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PDF
Özlem TAGAY, Kamile DEMİR
AB PROJELERİNİN KATKILARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Fatma KESİK, Esergül BALCI
BİLİŞİM ETİĞİ BOYUTLARINA GÖRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ PDF
Mustafa FİDAN
Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi PDF
Mustafa YAVUZ, Deniz GÜLMEZ, Tuğba C. ÖZKARAL
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri Ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) PDF
Kevser ÖZAYDINLIK, Hasret KABARAN, Sedat ALTINTAŞ, Güler GÖÇEN
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
DEVELOPING A VALID AND RELIABLE ATTITUDE SCALE TOWARDS PERSONALIZED LEARNING ENVIRONMENT PDF (English)
Muhittin ŞAHİN, Tarık KIŞLA
DENETİMDE BİLGİ UÇURMA PDF
Ali AKSU, Ayça İrem YILMAZ, Aslı ORÇAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU ALGISI İLE İLGİLİ METAFOR ANALİZİ PDF
Müfit ŞENEL
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN GRUP ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ PDF
Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Nilüfer VOLTAN-ACAR
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 5E MODELİNİN ÖĞRENCİ KAVRAMSAL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ASTRONOMİ ÖRNEĞİ PDF
Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN (BDÖ) ALTI YAŞ ÇOCUKLARINA ZAMAN VE MEKÂN KAVRAMLARINI KAZANDIRMAYA ETKİSİ PDF
Nadir Çeliköz, Suat KOL
ARCS MOTİVASYON MODELİ’NE DAYALI ÖĞRETİM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Kasım KARATAŞ, Tuncay ARDIÇ, İsmet KAYA
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE SPOR YAPMA DEĞİŞKENLERİNE GÖRE İNCELENMESİ PDF
meriç ERASLAN
OKUL MÜDÜRLERİNİN DAĞITIMCI LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF
NURİ BALOĞLU
UZAKTAN ÖĞRETİMİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE ÖĞRENMEK: “E-EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMI" PDF
Yasemin Gülbahar, Erinç Karataş
GRASHA-REİCHMANN ÖLÇEĞİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
HASAN AYDEMİR, EROL KOÇOĞLU, Yalçın KARALI
HAKKÂRİ’DE YAPILANDIRMACI SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: DEĞİŞİM KOLAY MI? PDF
Yücel KABAPINAR, Feyza KARAKURT
IMPORTANCE LEVEL OF IMAGE ATTRACTORS IN THE PROCESS OF UNIVERSITY SELECTION: AN APPLICATION ON PROSPECTIVE UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY PDF (English)
Soner POLAT, Yaser Arslan, Elif Yavaş
The Turkish Preservice Preschool Teachers' Views on Parenting PDF (English)
Gökçe KURT
EVLİLİK TUTUMU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Fatma Selda Öz, Aslı UZ BAŞ, Ferda AYSAN
Bridging the Gap between Teachers and Curriculum Reform: Teachers’ Opinions on the Effects of In-Service Training Course PDF (English)
Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU, Nilgün TATAR, Serkan BULDUR, Bülent AYDOĞDU
EŞ ZAMANLI SANAL SINIF ORTAMININ GRAFİK TASARIM DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR UYGULAMA VE ÖĞRENCİ ALGILARI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Sümeyra Akçay, Armağan Gökçearslan
MİKROÖĞRETİM UYGULAMALARINDA AKRAN DEĞERLENDİRMELERİNİ ETKİLEYEN NİTELİKLERİN BELİRLENMESİ PDF
Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ DAVRANIŞ, DUYGU, DÜŞÜNCE VE EYLEMDE BULUNMAYA İSTEKLİLİK AÇISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Elif ÖZATA YÜCEL, Muhlis ÖZKAN, Sema Nur GÜNGÖR, Dilek ZEREN ÖZER
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KKTC ÖRNEĞİ PDF
Mehmet Toran, Handan Gençgel
1933 YILINDA ALİ YAR TARAFINDAN YAZILMIŞ LİSE III KOZMOGRAFYA KİTABI VE LİSELERDE ASTRONOMİ DERSLERİ PDF
Yavuz UNAT
MUTLULUK KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ PDF
İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Selami Kardaş, Duygu Dinçer
TÜRK YILDIZ MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIM SPORCULARININ SOMATOTİP YAPILARININ VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
VEDAT AYAN, A. Emre EROL
GRAMMAR TEACHING IN SITUATIONAL CONTEXTS PDF (English)
İrfan TOSUNCUOĞLU
PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE TEKNOLOJİK ARAÇ- GEREÇLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ PDF
Bilgin Ünal İBRET, Emine KARASU AVCI, Serpil RECEPOĞLU


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.