Cilt 25, Sayı 3 (2017)

Mayıs-2017

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Bu sayının Tamamı, pdf

İçindekiler

Öğretmen Adaylarında Kendini Sabotaj ve Onay İle İlişkili Akıldışı İnançlar PDF (English)
Çınar KAYA, Erol UĞUR, Ali Haydar ŞAR, Mustafa ERCENGİZ 869
Farklı Meslek Gruplarından Bireylerin Meslek-Şiddet İlişkisi ve Aile İçi Şiddete Bakışı PDF
Fatma TEZEL ŞAHİN, Arzu ÖZYÜREK, Mustafa ADIBATMAZ 881
36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Özge METİN ASLAN 897
Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri PDF
Filiz ALİCAN, Akın ÇELİK 911
Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Ait Tutumlarının İncelenmesi PDF
Mehmet YANIK 927
Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi PDF
Nevin ŞANLIER, Elif ADANUR, Gizem ÖZATA UYAR, Emine ELİBOL, Ayfer BEYAZ COŞKUN, Rukiye ERDOĞAN, Esra BOZBAŞ 941
Kimya Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları İle İlgili Tamamlanmış Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2005-2015) PDF
Soner YAVUZ 957
Öğrenme Nesneleri Kullanımının Matematik Öğretiminde Başarı, Motivasyon ve Kalıcılığa Etkisi PDF
Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Tuğba BAĞDAT 975
Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi PDF
Belir TECİMER, Ceren DOĞAN 993
Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015 PDF
Melis YEŞİLPINAR UYAR 1009
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Ali GÖÇER 1025
Öğrencilerin Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşlerin İncelemesi PDF
Hülya KASAPOĞLU, Sibel GÜNEYSU 1039
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Temel Alan Uygulamaları PDF
Canay DEMİRHAN İŞCAN, Serkan KELEŞOĞLU 1055
Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması PDF (English)
Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Öner USLU, Sadegül AKBABA ALTUN 1071
Okul Müdürlerinin Elektronik İletişim Tercihleri ve Gelecek İçin Çıkarımları PDF
Ali SABANCI, Ebru Burcu ÇİMİLİ GÖK, Gülnar ÖZYILDIRIM 1083
Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları PDF
Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ 1099
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk ve Alçakgönüllülük Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Ayşe Belgin AKSOY, Abide GÜNGÖR AYTAR, Nazan KAYTEZ 1119
Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
Gülsen ÖZCAN, Kaine GÜLÖZER 1113
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları1 PDF
Selçuk ARIK, Mehmet YILMAZ 1147
Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi PDF
Serap YÜKRÜK, Sıtkı AKARSU 1171
Öğrenmede İnsanı Odağa Almak: Beyin Araştırmaları Doğrultusunda Bir Tartışma PDF
İlkay AŞKIN TEKKOL, Tarık BAŞAR, Zeynep ŞEN, Sevgi TURAN 1187
Araştırma Yöntemleri Denizinde Yüzmek: Doktora Öğrencilerinin Erasmus Yoğun Program (IP) Deneyimleri PDF
Ali ERSOY, Bilal ÖNCÜL 1203
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağlardan Öğrenme Biçimleri: Nitel Bir İnceleme PDF
Muhammet Fatih ALKAN, Salih BARDAKCI 1221
Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği PDF
Elif SÖNMEZ, Zekeriya YERLİKAYA 1239
Ortaöğretim Fen Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterlilikleri Hakkındaki Algıları PDF (English)
Güner TURAL 1249


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.