Cilt 25, Sayı 6 (2017)

Kasım-2017

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF(Vol:25 No:6)

İçindekiler

Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi PDF
Abdulkadir KARACI, Halil İbrahim AKYÜZ, Göksal BİLGİCİ 2079-2094
Aile Tutumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi PDF
Mehmet UYSAL, Ünal ÇAKIROĞLU, Mehmet Barış HORZUM 2095-2110
Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi PDF
Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN 2111-2126
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bilim Adamları PDF
Ersin TOPÇU, Kadir KARATEKİN 2127-2152
Türkiye’de Tarih Öğretiminin Yönelimi Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Selahattin KAYMAKCI 2153-2172
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinİn Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi PDF
Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Havva KAÇAN SOFTA, Hicran KÖR, Gözde KARAGÖZOĞLU 2173-2184
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Elif YÖYEN 2185-2198
Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri PDF
İbrahim YILDIRIM, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Özlem ULAŞ, Seval KIZILDAĞ, Emine Feyza DİNÇEL 2199-2214
Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocuğun Çizgisel Gelişimi (2-7 Yaş) PDF
Ulviye ÖZÖNDER AYDIN 2215-2228
Pamuk Şekerim I-II Kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından Değerlendirilmesi PDF
Selvi AKGÜL ALAK, Erhan ALABAY 2229-2244
Geleneksel Çocuk Oyunlarının Matematiğe Uyarlanması ve Uygulanması Sürecindeki Kazanım ve Problemlere Genel Bir Bakış PDF
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ 2245-2262
Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ile Matematik Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına ve Özyeterliğine Etkisi PDF
Neslihan USTA, Şeref MİRASYEDİOĞLU 2263-2282
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi PDF (English)
Sait AKBAŞLI, Lütfi ÜREDİ, Hüseyin YOLCU, Pelin Kösece LOĞOĞLU 2283-2292
Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi PDF
Didem Nimet BERKÜN, Tuba ADA 2293-2310
Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
İbrahim YILDIRIM, Mahmut KALMAN 2311-2326
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Derecelendirilmiş Puanlama Anahtarlarının (Rubrik) Kullanımına İlişkin Bilgi ve Farkındalık Durumları PDF
Canan ASLAN, Ayşegül BAYRAKTAR 2327-2344
Almanya’da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçeye, Türkçeyi Öğrenmelerine ve Kullanmalarına İlişkin Görüşleri PDF (English)
Banu AKTÜRKOĞLU, Kevser ÖZAYDINLIK 2345-2356
Üstün Zekalı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Başarı Odaklı Motivasyonlarının Belirlenmesi PDF
Deniz ÖZCAN, Furkan Abdullah KAYA 2357-2368
Dinlediğini Anlama Becerisinin Okuduğunu Anlama Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi PDF
Tevhide KARGIN, Birkan GÜLDENOĞLU, Cevriye ERGÜL 2369-2384
Öğretmen Adaylarının Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi: Eylem Araştırması Modeli PDF
Pınar KARAMAN, Ayhan KARAMAN 2385-2400
Erasmus Öğrencilerinin Hareketlilik Öncelikleri: Bir Sıralama Ölçeği Çalışması PDF
Eren Halil ÖZBERK, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Leyla YILMAZ FINDIK, Suzan Beyza KAPTI 2401-2412
Ortaokul Öğrencileri İçin Stres Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Ahmet KESİCİ, Bayram AŞILIOĞLU 2413-2426
PISA Fen Başarı Testinin Madde Yanlılığının Kültür ve Dil Açısından İncelenmesi PDF
Nezaket Bilge UZUN, Selahattin GELBAL 2427-2446
ESERA (2009-2011-2013) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri PDF
Tuğba ECEVIT, Feride KARAGÖZ, Fitnat KAPTAN 2447-2464
Görev Yapmakta Olan İngilizce Öğretmenlerinin ‘Öğrenme’ ve ‘Öğrenen’ Algıları: Dil Öğretmeni Eğitimindeki Değişimden Yansımalar PDF (English)
Handan ÇELİK, Mehmet ASMALI 2465-2478
Sporda Mobbing Uygulamaları ve Sporcuların Mobbing Algılama Düzeylerinin Tespiti PDF
Melih Nuri SALMAN, Sinem YALÇINDAĞ 2479-2490
Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Öğretmen Eğitimi Programında Müzik Eğitimine İlişkin Tutumları PDF (English)
İlhan ÖZGÜL 2491-2506


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.