Cilt 25, Sayı 4 (2017)

Temmuz-2017

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF ()

İçindekiler

Özel Eğitim Dersinde Örnek Olay İnceleme Yönteminin Öğrenenlerin Üstbilişsel Farkındalıklarına, Derse Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması PDF
Şule FIRAT DURUKOCA
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Ali SEMERCİ
Liderlik Stilleri, Örgüt Kültürü ve Bilgi Yönetimi İlişkisi PDF
Serdal ÖZGÖZGÜ, Hakan ATILGAN
Toplumsal Buradalık ve Öğretimsel Buradalığın Bilişsel Buradalığı Yordama Gücü PDF
Ebru ÖZTÜRK, Mukaddes ERDEM, Deniz DERYAKULU
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları PDF
Serpil RECEPOĞLU, Muammer ERGÜN
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi) PDF
Neşe ASLAN, Asuman TUNCER BASEL
Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Görsel Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi PDF
Canan UÇAR, Demet SOMUNCUOĞLU ÖZERBAŞ
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları İle Tutumları Arasındaki İlişki PDF
Ebru BAKAÇ, Raşit ÖZEN
Bir Ruh Dilbilim Olgu Çalışması: Genel Benlik Saygısı, Bilişüstü Stratejiler ve İngilizce Öğrenme Çıktıları Üzerine Etkileri PDF (English)
Hakan AYDOĞAN
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Anlamalarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF (English)
Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, Fatma ERDOĞAN
Sosyal Yetkinlikli Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenlemeleri İle Annelerinin Duygusal Sosyalleştirme Davranışları Arasındaki İlişkinin Analizi PDF
Zarife SEÇER
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Serkan ASLAN
Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları PDF
Yunus Emre KARAKAYA, Baykal KARATAŞ
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgilerinin Sınıf İçi Gözlem ve Görüşme Yoluyla Belirlenmesi PDF
Belma TÜRKER BİBER, Ebru AYLAR, Zeynep Sonay AY, Oylum AKKUŞ İSPİR
Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi PDF
Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki PDF
Esin ERGÜN, Fatma Betül KURNAZ
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi PDF
Ayşe TAŞKIN, Ahmet ŞİMŞEK
Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: “Kastamonu Üniversitesi Örneği” PDF
Abdulkadir KARACI, Zeynep PİRİ
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması PDF
Melih ENGİN, Hakan KÖR, Hasan ERBAY
Kesintili Zorunlu Eğitimden Etkilenen İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Ve Okula Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi PDF
Tuncay CANBULAT
6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kütahya İli Örneği) PDF
İjlal OCAK   , Meryem Damla KUTLU KALENDER
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitimine İlişkin Deneyimleri PDF
Barış ESMER, Eyüp YILMAZ, A. Melih GÜNEŞ, Kürşat TARIM, Burak DELİCAN
6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma PDF
Kibar AKTIN
Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri PDF
Meltem DEMİRCİ KATIRANCI
Coğrafya Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Bölümüne ve Mesleğine Yönelik Görüşleri PDF (English)
Vedat ŞAHİN


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.