Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK İMAJLARI: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI Özet  PDF
Hünkar KORKMAZ, Deniz GÜRÇAY
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ Özet  PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 ) Özet  PDF
Niyazi KAYA
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI: CİNSİYET VE MESLEKİ KIDEM FAKTÖRÜ Özet  PDF
Berat AHİ, Sibel ÖZSOY
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI Özet  PDF
Cansu TUTKUN, Dilek ACER
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ Özet  PDF
Nazmi ARSLAN
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ OZON TABAKASINA YÖNELİK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRLMASI: TÜRKİYE ALMANYA ÖRNEĞİ Özet
Serkan SEVİM
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ) Özet  PDF
Pervin Oya TANERİ
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları1 Özet  PDF
Selçuk ARIK, Mehmet YILMAZ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa YAĞCI
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÖĞRETMENLERİN BİT ENTEGRASYON YAKLAŞIMLARININ ÖLÇÜLMESİ Özet  PDF
Erdoğan TEZCİ
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği) Özet  PDF
Fikriye YAMAN, Taha YAZAR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
ÖZGE AYDIN, NİHAL TUNCA, SENAR ALKIN ŞAHİN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ -Ç.Ü: Eğitim Fakültesi, Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Bölümü Örneği- Özet  PDF
M. Oğuz KUTLU, Sinan SCHREGLMANN, Necdet ARI
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇLARI, ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE DERSLERE KATILIMLARI: BİR ARABULUCULUK ANALİZİ Özet  PDF
Güler DUMAN, Altay EREN
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ALAN SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Ergün RECEPOĞLU, Kübra AKGÜN, Sevim AKSU
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi - Investigation of the Teacher Candidates’ Perceptions and Sensitivity Towards Air Pollution Özet  PDF
Gökhan UYANIK
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Gülsen B. ÜNVER, Ahmet Dikbayır, Bünyamin Yurdakul
 
Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.