Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK İMAJLARI: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI Özet  PDF
Hünkar KORKMAZ, Deniz GÜRÇAY
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Mesleki Gelişimde İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım: Ders Araştırması Özet  PDF
Erhan BOZKURT, İffet Elif YETKİN-ÖZDEMİR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE İSTİHDAMI ( 1982-2012 ) Özet  PDF
Niyazi KAYA
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ Özet  PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI: CİNSİYET VE MESLEKİ KIDEM FAKTÖRÜ Özet  PDF
Berat AHİ, Sibel ÖZSOY
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI Özet  PDF
Cansu TUTKUN, Dilek ACER
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ) Özet  PDF
Pervin Oya TANERİ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ Özet  PDF
Nazmi ARSLAN
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ OZON TABAKASINA YÖNELİK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRLMASI: TÜRKİYE ALMANYA ÖRNEĞİ Özet
Serkan SEVİM
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa YAĞCI
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÖĞRETMENLERİN BİT ENTEGRASYON YAKLAŞIMLARININ ÖLÇÜLMESİ Özet  PDF
Erdoğan TEZCİ
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (Diyarbakır İli Örneği) Özet  PDF
Fikriye YAMAN, Taha YAZAR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
ÖZGE AYDIN, NİHAL TUNCA, SENAR ALKIN ŞAHİN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ -Ç.Ü: Eğitim Fakültesi, Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Bölümü Örneği- Özet  PDF
M. Oğuz KUTLU, Sinan SCHREGLMANN, Necdet ARI
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları1 Özet  PDF
Selçuk ARIK, Mehmet YILMAZ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇLARI, ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE DERSLERE KATILIMLARI: BİR ARABULUCULUK ANALİZİ Özet  PDF
Güler DUMAN, Altay EREN
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ALAN SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Ergün RECEPOĞLU, Kübra AKGÜN, Sevim AKSU
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi - Investigation of the Teacher Candidates’ Perceptions and Sensitivity Towards Air Pollution Özet  PDF
Gökhan UYANIK
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Gülsen B. ÜNVER, Ahmet Dikbayır, Bünyamin Yurdakul
 
Toplam 19 ögeden 1 - 19 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.