Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Özet  PDF
Elif MERAL, Birgül KÜÇÜK, Figen GEDİK
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ Özet  PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU Özet  PDF
Melis Arzu UYULGAN, Nalan AKKUZU
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği) Özet  PDF
Bahar Gümrükçü Bilgici, Halil İbrahim Akyüz, Göksel Bilgici
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER Özet  PDF
Gülay EKİCİ, Hakan KURT, Ahmet GÖKMEN
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ, DÜŞÜNME STİLLERİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Yavuz SÖKMEN, Durmuş KILIÇ
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Özet  PDF
Demet BATMAN, Nevzat YİĞİT
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 TÜREV UYGULAMALARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA YAZILIMININ KULLANIMI Özet  PDF
Yılmaz ZENGİN, Enver TATAR
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLER KONUSUNDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ Özet  PDF
Zeki AKSU, Alper Cihan KONYALIOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI Özet  PDF
Cansu TUTKUN, Dilek ACER
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 ÖĞRETMEN ADAYLARININ NASIL YETİŞTİRİLDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
İdris ŞAHİN
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ) Özet  PDF
Pervin Oya TANERİ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM AMAÇLI İNTERNET KULLANIMI ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ: Sakarya Üniversitesi Örneği Özet  PDF
Murat TOPAL, Özcan Erkan AKGÜN
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME VE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Berna TATAROĞLU TAŞDAN, Adem ÇELİK, Ayten ERDURAN
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 MİKROÖĞRETİM UYGULAMALARINDA AKRAN DEĞERLENDİRMELERİNİ ETKİLEYEN NİTELİKLERİN BELİRLENMESİ Özet  PDF
Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Özet  PDF
Bircan Ünlü, Ebru Ezberci Çevik, Mehmet Altan Kurnaz
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI- II DERSİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Emine KARASU AVCI, Bilgin Ünal İBRET
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Emine KARASU AVCI, Bilgin Ünal İBRET
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOS-YAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Eda TÜRKAN, Yasemin AYDOĞAN, Türker SEZER
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEK KAYGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Bahar GÜMRÜKÇÜ BİLGİCİ, Ümit DENİZ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Görüşleri Özet  PDF
Mehmet AKPINAR, İnanç GENÇ
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi Özet  PDF
Naim ÜNVER, Selahattin SEMİZ
 
Toplam 22 ögeden 1 - 22 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.