Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Özlem KÖRÜKÇÜ, Aysun GÜNDOĞAN, Hülya GÜLAY OGELMAN
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 TÜRKİYE, ABD VE FİNLANDİYA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEM-LERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİN GELİŞ-TİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Özet  PDF
Haydar ATEŞ, Berrin BURGAZ
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Özet  PDF
Hayrettin TUNÇEL
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi) Özet  PDF
Neşe ASLAN, Asuman TUNCER BASEL
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ İLE İLGİLİ OLAYLARIN ÖNEMİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ Özet  PDF
Hamza KELEŞ, Muhammet ŞAHİN, Özgür AKTAŞ, Nihan EROL
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA İLİŞKİN DENEYİM VE ALGILARI Özet  PDF
Yeşim GÜLEÇ ASLAN
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARıNıN PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDEKİ DÜŞÜNME YOLLARI, ANLAMA YOLLARI VE PEDAGOJİK AÇIKLAMALARI Özet
Tangül Kabael, Ayça Akın, Fatma Kızıltoprak, Onur Toprak
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Öğretmen Adaylarının E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi Özet  PDF
Ebru POLAT, Ahmet TEKİN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI Özet  PDF
Neşe KUTLU, Murat GÖKDERE, Recep ÇAKIR
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Derecelendirilmiş Puanlama Anahtarlarının (Rubrik) Kullanımına İlişkin Bilgi ve Farkındalık Durumları Özet  PDF
Canan ASLAN, Ayşegül BAYRAKTAR
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN MESLEKİ DAYANIKLILIK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Özet  PDF
Özlem TAGAY, Kamile DEMİR
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Öğretmen Adaylarında Kendini Sabotaj ve Onay İle İlişkili Akıldışı İnançlar Özet
Çınar KAYA, Erol UĞUR, Ali Haydar ŞAR, Mustafa ERCENGİZ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAOKUL TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARININ ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KAYNAKLARIN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Cengiz DÖNMEZ, Ali ALTIKULAÇ
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri Ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) Özet  PDF
Kevser ÖZAYDINLIK, Hasret KABARAN, Sedat ALTINTAŞ, Güler GÖÇEN
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgilerinin Sınıf İçi Gözlem ve Görüşme Yoluyla Belirlenmesi Özet  PDF
Belma TÜRKER BİBER, Ebru AYLAR, Zeynep Sonay AY, Oylum AKKUŞ İSPİR
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Öğretmen Adaylarının Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi: Eylem Araştırması Modeli Özet  PDF
Pınar KARAMAN, Ayhan KARAMAN
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları Özet  PDF
Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet  PDF
İbrahim YILDIRIM, Mahmut KALMAN
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ OZON TABAKASINA YÖNELİK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRLMASI: TÜRKİYE ALMANYA ÖRNEĞİ Özet
Serkan SEVİM
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ Özet  PDF
Nazmi ARSLAN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
ÖZGE AYDIN, NİHAL TUNCA, SENAR ALKIN ŞAHİN
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN SOSYO EKONOMİK YAPI, AİLE TİPİ VE AİLE TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mehmet GÜNGÖR
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları1 Özet  PDF
Selçuk ARIK, Mehmet YILMAZ
 
Toplam 40 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.