Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR Özet  PDF
Selman Tunay KAMER
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARINA ETKİLERİ Özet  PDF
Serpil YORGANCI
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Özet  PDF
Serkan ASLAN
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Özlem KÖRÜKÇÜ, Aysun GÜNDOĞAN, Hülya GÜLAY OGELMAN
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özet  PDF
Ünal ÇAKIROĞLU, Mücahit ÖZTÜRK
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması Özet  PDF
Nuh YAVUZALP, Mustafa DEMİREL, Hüseyin TAŞ, Gülcan CANBOLAT
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 TÜRKİYE, ABD VE FİNLANDİYA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEM-LERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİN GELİŞ-TİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Özet  PDF
Haydar ATEŞ, Berrin BURGAZ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 ÖĞRETMEN ADAYLARININ NASIL YETİŞTİRİLDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
İdris ŞAHİN
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Özet  PDF
Ünal TÜRKÇAPAR
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 OSMANLI HÂKİMİYETİ DÖNEMİ’NDE MİTROVİÇA’DA TÜRKÇE EĞİTİM Özet  PDF
Suzan D.CANHASİ
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki Özet  PDF
Esin ERGÜN, Fatma Betül KURNAZ
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Ahmet Melih GÜNEŞ, Mehmet Arif ÖZERBAŞ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Yükseköğretim Ders Kitaplarında Nitelik: Eğitim Bilimleri Alanındaki Kitaplara İlişkin Bir İnceleme Özet  PDF
Enes GÖK, Cemalettin İPEK, Ali Faruk YAYLACI, Adem BELDAĞ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNİN ETKİLİLİĞİ Özet  PDF
Aysun ÇETİN, Ramazan DİKİCİ
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Vedat BAYRAKTAR, Gülhan GÜVEN, Z.Fulya TEMEL
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI Özet  PDF
TARKAN YAZICI
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ UZAYSAL ALGILARI: HARİTA ÖRNEKLERİ Özet  PDF
Mihriban - HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa SIRAKAYA, Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 EŞ ZAMANLI SANAL SINIF ORTAMININ GRAFİK TASARIM DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR UYGULAMA VE ÖĞRENCİ ALGILARI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Özet  PDF
Sümeyra Akçay, Armağan Gökçearslan
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Ortaokul Öğrencilerinin İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konusu Dersinde Hissettiği Duyguların, Yaşadığı Sorunların Ve Düşüncelerin Belirlenmesi Özet  PDF
Mehmet Akif HAŞILOĞLU, Hatice Betül YAĞCIOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİM İNSANI YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Münevver YALÇINKAYA, Didem KOŞAR, Esen ALTUNAY
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Kesintili Zorunlu Eğitimden Etkilenen İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Ve Okula Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi Özet  PDF
Tuncay CANBULAT
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) COMPARISON OF THE MAIN FEATURES AND THE CHEMISTRY QUESTIONS OF UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATIONS IN CHINA AND TURKEY Özet  PDF
Erdi Altun, Gülten Şendur, Şenol Alpat
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması Özet  PDF
Tufan AYTAÇ
 
Toplam 71 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.