Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR Özet  PDF
Selman Tunay KAMER
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARINA ETKİLERİ Özet  PDF
Serpil YORGANCI
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Özet  PDF
Serkan ASLAN
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Özlem KÖRÜKÇÜ, Aysun GÜNDOĞAN, Hülya GÜLAY OGELMAN
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özet  PDF
Ünal ÇAKIROĞLU, Mücahit ÖZTÜRK
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması Özet  PDF
Nuh YAVUZALP, Mustafa DEMİREL, Hüseyin TAŞ, Gülcan CANBOLAT
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 TÜRKİYE, ABD VE FİNLANDİYA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEM-LERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİN GELİŞ-TİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Özet  PDF
Haydar ATEŞ, Berrin BURGAZ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNİN ETKİLİLİĞİ Özet  PDF
Aysun ÇETİN, Ramazan DİKİCİ
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Vedat BAYRAKTAR, Gülhan GÜVEN, Z.Fulya TEMEL
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI Özet  PDF
TARKAN YAZICI
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 ÖĞRETMEN ADAYLARININ NASIL YETİŞTİRİLDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
İdris ŞAHİN
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Özet  PDF
Ünal TÜRKÇAPAR
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 OSMANLI HÂKİMİYETİ DÖNEMİ’NDE MİTROVİÇA’DA TÜRKÇE EĞİTİM Özet  PDF
Suzan D.CANHASİ
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki Özet  PDF
Esin ERGÜN, Fatma Betül KURNAZ
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Ahmet Melih GÜNEŞ, Mehmet Arif ÖZERBAŞ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Yükseköğretim Ders Kitaplarında Nitelik: Eğitim Bilimleri Alanındaki Kitaplara İlişkin Bir İnceleme Özet  PDF
Enes GÖK, Cemalettin İPEK, Ali Faruk YAYLACI, Adem BELDAĞ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması Özet  PDF
Tufan AYTAÇ
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Özel Eğitim Dersinde Örnek Olay İnceleme Yönteminin Öğrenenlerin Üstbilişsel Farkındalıklarına, Derse Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması Özet  PDF
Şule FIRAT DURUKOCA
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) OKUL MÜDÜRLERİNİN PLANLAMA ETKİNLİKLERİ VE STRATEJİK PLANLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Özet  PDF
Gani ARSLAN, Erdal KÜÇÜKER
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA İLİŞKİN DENEYİM VE ALGILARI Özet  PDF
Yeşim GÜLEÇ ASLAN
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
İsmail Hakan AKGÜN, Muhterem AKGÜN, Nihat ŞİMŞEK
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Pamuk Şekerim I-II Kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından Değerlendirilmesi Özet  PDF
Selvi AKGÜL ALAK, Erhan ALABAY
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ UZAYSAL ALGILARI: HARİTA ÖRNEKLERİ Özet  PDF
Mihriban - HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinİn Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi Özet  PDF
Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Havva KAÇAN SOFTA, Hicran KÖR, Gözde KARAGÖZOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa SIRAKAYA, Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 
Toplam 73 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.