Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 ESERA (2009-2011-2013) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri Özet  PDF
Tuğba ECEVIT, Feride KARAGÖZ, Fitnat KAPTAN
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Özet  PDF
Hülya YILMAZ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Fulden GÜLER, Selcen GÜZEY
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi Özet  PDF
Mahmut Sami KILIÇ, Abdullah AYDIN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK İMAJLARI: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI Özet  PDF
Hünkar KORKMAZ, Deniz GÜRÇAY
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği Geliştirilmesi Özet  PDF
Çiğdem ŞAHİN, Gonca ULUDAĞ, Elif GEDİKLİ, Leyla KARAKAYA
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ Özet  PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması ve Çoktan Seçmeli Testlerle Karşılaştırılarak İncelenmesi Özet  PDF
Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Alev DOĞAN, Dilek ERDURAN AVCI
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ İÇERİK STANDARTLARI DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ (GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI) Özet  PDF
Taşkın TAŞTEPE, Z. Fulya TEMEL
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Ortaokul Öğrencilerinin İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konusu Dersinde Hissettiği Duyguların, Yaşadığı Sorunların Ve Düşüncelerin Belirlenmesi Özet  PDF
Mehmet Akif HAŞILOĞLU, Hatice Betül YAĞCIOĞLU
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Argümantasyon Uygulamalarına Katılan Öğretmen Adaylarının Küçük Grup Tartışmalarına İlişkin Görüşleri Özet  PDF
Esra KABATAŞ MEMİŞ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilişsel Harita Örneği Özet  PDF
Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Özge ERTAŞ ATALAY
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet  PDF
Senar TEMEL, Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINI TAKİP ETME, ANLAMA VE UYGULAMALARDA KULLANMA DÜZEYLERİ: ERZURUM VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ Özet  PDF
Ali YILDIRIM, Nail İLHAN, Ali Rıza ŞEKERCİ, Mustafa SÖZBİLİR
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 Bilimin Doğasıyla İlgili 1998-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi Özet  PDF
Eda ERDAŞ, Nihal Doğan, Serhat İREZ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
ÖZGE AYDIN, NİHAL TUNCA, SENAR ALKIN ŞAHİN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar Özet  PDF
Elif ÖZTÜRK, Fitnat KAPTAN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ Özet  PDF
Murat YILDIRIM, Fatih SEZEK
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları1 Özet  PDF
Selçuk ARIK, Mehmet YILMAZ
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kütahya İli Örneği) Özet  PDF
İjlal OCAK   , Meryem Damla KUTLU KALENDER
 
Toplam 19 ögeden 1 - 19 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.