Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 ESERA (2009-2011-2013) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri Özet  PDF
Tuğba ECEVIT, Feride KARAGÖZ, Fitnat KAPTAN
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Özet  PDF
Hülya YILMAZ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Fulden GÜLER, Selcen GÜZEY
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK İMAJLARI: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI Özet  PDF
Hünkar KORKMAZ, Deniz GÜRÇAY
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ Özet  PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması ve Çoktan Seçmeli Testlerle Karşılaştırılarak İncelenmesi Özet  PDF
Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Alev DOĞAN, Dilek ERDURAN AVCI
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ İÇERİK STANDARTLARI DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ (GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI) Özet  PDF
Taşkın TAŞTEPE, Z. Fulya TEMEL
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Ortaokul Öğrencilerinin İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konusu Dersinde Hissettiği Duyguların, Yaşadığı Sorunların Ve Düşüncelerin Belirlenmesi Özet  PDF
Mehmet Akif HAŞILOĞLU, Hatice Betül YAĞCIOĞLU
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Argümantasyon Uygulamalarına Katılan Öğretmen Adaylarının Küçük Grup Tartışmalarına İlişkin Görüşleri Özet  PDF
Esra KABATAŞ MEMİŞ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilişsel Harita Örneği Özet  PDF
Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Özge ERTAŞ ATALAY
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 Bilimin Doğasıyla İlgili 1998-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi Özet  PDF
Eda ERDAŞ, Nihal Doğan, Serhat İREZ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
ÖZGE AYDIN, NİHAL TUNCA, SENAR ALKIN ŞAHİN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar Özet  PDF
Elif ÖZTÜRK, Fitnat KAPTAN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ Özet  PDF
Murat YILDIRIM, Fatih SEZEK
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları1 Özet  PDF
Selçuk ARIK, Mehmet YILMAZ
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet  PDF
Senar TEMEL, Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINI TAKİP ETME, ANLAMA VE UYGULAMALARDA KULLANMA DÜZEYLERİ: ERZURUM VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ Özet  PDF
Ali YILDIRIM, Nail İLHAN, Ali Rıza ŞEKERCİ, Mustafa SÖZBİLİR
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kütahya İli Örneği) Özet  PDF
İjlal OCAK   , Meryem Damla KUTLU KALENDER
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.