Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Özlem KÖRÜKÇÜ, Aysun GÜNDOĞAN, Hülya GÜLAY OGELMAN
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ UZAYSAL ALGILARI: HARİTA ÖRNEKLERİ Özet  PDF
Mihriban - HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği Geliştirilmesi Özet  PDF
Çiğdem ŞAHİN, Gonca ULUDAĞ, Elif GEDİKLİ, Leyla KARAKAYA
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Vedat BAYRAKTAR, Gülhan GÜVEN, Z.Fulya TEMEL
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Pamuk Şekerim I-II Kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından Değerlendirilmesi Özet  PDF
Selvi AKGÜL ALAK, Erhan ALABAY
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ÜNİVERSİTE DENEYİMLERİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINA ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Özet  PDF
Gözde ERTÜRK, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK, Mefharet VEZİROĞLU, Semra ERKAN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 FARKLI YAKLAŞIMLARI UYGULAYAN OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLERININ ÇOCUKLARDA DÜŞÜNME BECERILERINI GELIŞTIRMEK İÇIN KULLANDIKLARI STRATEJILERIN İNCELENMESI Özet  PDF
Sema BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN, Hatice Merve DERELİ
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Okul Öncesi Çocukların Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Etkileşiminin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi Özet  PDF
Elçin Yazıcı, Elif Gençer
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 “OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN YAZMAYA HAZIRLIK BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ”NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Özlem ŞİMŞEK, Fatma ALİSİNANOĞLU
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ VE ÖĞ-RETMENİNİ ALGILAMALARININ METAFOR YOLU İLE İNCELENMESİ Özet  PDF
Zeynep Fulya TEMEL, Kübra KANAT, Meryem Nur ÇOBAN, Ebru GÖRGÜN
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DESTEK PROJESİ: BOLU İLİ ÖRNEĞİ Özet  PDF
Ayşe Dilek SAYGILI, Burcu KINIKv, Yasemin AYDOĞAN, Türker SEZER, Özlem OKYAY
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YENİ BİR YÖNTEM: MÜNAZARA Özet  PDF
Burcu Çabuk, Ebru Yeni
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 PSİKOSOSYAL GELİŞİM TEMELLİ EĞİTİM PROG-RAMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ Özet  PDF
Hakan Şahin, Esra ÖMEROĞLU
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Drama Dersi Kapsamında Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Sosyal Zekâ Alanlarına Etkisi Özet  PDF
Naim ÜNVER, Selahattin SEMİZ
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Sosyal Medyanın Aile Katılımında Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme Özet  PDF
Aslı BALCI, Fatma TEZEL ŞAHİN
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Beş-Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Stilleri İle Sosyal Yetkinlik Ve Davranış Durumlarının İncelenmesi Özet  PDF
Hurşide Kübra Özkan, Kevser Tozduman Yaralı
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN (BDÖ) ALTI YAŞ ÇOCUKLARINA ZAMAN VE MEKÂN KAVRAMLARINI KAZANDIRMAYA ETKİSİ Özet  PDF
Nadir Çeliköz, Suat KOL
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.