Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bilim Adamları Özet  PDF
Ersin TOPÇU, Kadir KARATEKİN
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi Özet  PDF
Ayşe TAŞKIN, Ahmet ŞİMŞEK
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Temel Alan Uygulamaları Özet  PDF
Canay DEMİRHAN İŞCAN, Serkan KELEŞOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
İsmail Hakan AKGÜN, Muhterem AKGÜN, Nihat ŞİMŞEK
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI DEĞERİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Özet  PDF
Salih AKYILDIZ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAOKUL TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARININ ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KAYNAKLARIN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Cengiz DÖNMEZ, Ali ALTIKULAÇ
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 YETİŞTİRME YURTLARINDAKİ 6. - 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Adem ÖCAL, Güven KEMERKAYA
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİKLERİ RESİMLERDE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMI Özet  PDF
Elvan YALÇINKAYA
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 SOSYAL BİLGİLER DERS, ÇALIŞMA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa ŞEKER
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 HAKKÂRİ’DE YAPILANDIRMACI SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: DEĞİŞİM KOLAY MI? Özet  PDF
Yücel KABAPINAR, Feyza KARAKURT
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Özkan KAHVECİ, Duran AYDINÖZÜ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ Özet  PDF
Talip ÖZTÜRK, Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Salih USLU
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma Özet  PDF
Kibar AKTIN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 SBS/OKS ve YGS/ÖSS Sorularındaki Görecelik: “Hangi Yanıt Doğru, Benimki mi ÖSYM’ninki mi?” Özet  PDF
Yücel KABAPINAR, Selda ŞAN
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları Özet  PDF
Serpil RECEPOĞLU, Muammer ERGÜN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Özet  Başlıksız
Özkan KAHVECİ, Duran AYDINÖZÜ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri Özet
Bülent Akbaba, Bahattin Demirtaş, Togay Seçkin Birbudak, Bahadır Kılcan
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Görüşleri Özet  PDF
Mehmet AKPINAR, İnanç GENÇ
 
Toplam 19 ögeden 1 - 19 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.