Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bilim Adamları Özet  PDF
Ersin TOPÇU, Kadir KARATEKİN
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve İçermeyen 5E Modeli’nin Öğrencilerin Başarı ve Tutumuna Etkisi Özet  PDF
Birsen Berfu AKAYDIN, Sibel KAYA
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih / Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi Özet  PDF
Ayşe TAŞKIN, Ahmet ŞİMŞEK
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014): Eylül-2014 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAOKUL TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARININ ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KAYNAKLARIN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Cengiz DÖNMEZ, Ali ALTIKULAÇ
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Temel Alan Uygulamaları Özet  PDF
Canay DEMİRHAN İŞCAN, Serkan KELEŞOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
İsmail Hakan AKGÜN, Muhterem AKGÜN, Nihat ŞİMŞEK
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI DEĞERİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Özet  PDF
Salih AKYILDIZ
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 YETİŞTİRME YURTLARINDAKİ 6. - 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Adem ÖCAL, Güven KEMERKAYA
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 SOSYAL BİLGİLER DERS, ÇALIŞMA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa ŞEKER
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 HAKKÂRİ’DE YAPILANDIRMACI SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: DEĞİŞİM KOLAY MI? Özet  PDF
Yücel KABAPINAR, Feyza KARAKURT
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Özet  PDF
Özkan KAHVECİ, Duran AYDINÖZÜ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ Özet  PDF
Talip ÖZTÜRK, Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma Özet  PDF
Kibar AKTIN
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları Özet  PDF
Serpil RECEPOĞLU, Muammer ERGÜN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Salih USLU
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 SBS/OKS ve YGS/ÖSS Sorularındaki Görecelik: “Hangi Yanıt Doğru, Benimki mi ÖSYM’ninki mi?” Özet  PDF
Yücel KABAPINAR, Selda ŞAN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 UTANGAÇLIK DÜZEYİ DÜŞÜK VE YÜKSEK OLAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UTANGAÇLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Özet  Başlıksız
Özkan KAHVECİ, Duran AYDINÖZÜ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİKLERİ RESİMLERDE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMI Özet  PDF
Elvan YALÇINKAYA
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri Özet
Bülent Akbaba, Bahattin Demirtaş, Togay Seçkin Birbudak, Bahadır Kılcan
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Görüşleri Özet  PDF
Mehmet AKPINAR, İnanç GENÇ
 
Toplam 20 ögeden 1 - 20 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.