Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) “TÜRKÇE DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Özet  PDF
Necmi AYTAN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) GENEL FİZİK LABORATUARI-II DERSİNDE KULLANILAN PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖZ-YETERLİK, TUTUM VE BAŞARIYA ETKİSİ Özet  PDF
Ayşe SERT ÇIBIK, Elvan İNCE AKA, Kadriye KAYACAN
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Özet  PDF
Hülya YILMAZ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Fulden GÜLER, Selcen GÜZEY
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT VE İSPATLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Özet  PDF
Seda KEÇELİ, Işıkhan UĞUREL, Esra BUKOVA-GÜZEL
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ Özet  PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE SAĞLIKLI YAŞAMA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
İlknur GÜVEN, Mehtap YURDATAPAN, Elif BENZER, Fatma ŞAHİN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI: CİNSİYET VE MESLEKİ KIDEM FAKTÖRÜ Özet  PDF
Berat AHİ, Sibel ÖZSOY
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği Özet  PDF
Elif SÖNMEZ, Zekeriya YERLİKAYA
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Ait Tutumlarının İncelenmesi Özet  PDF
Mehmet YANIK
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI Özet  PDF
Neşe KUTLU, Murat GÖKDERE, Recep ÇAKIR
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Mobil Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkilerinin incelenmesi Özet  PDF
Mithat ELÇİÇEK, Ferhat BAHÇECİ
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 KARİKATÜRLERİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİLERİ(ENDOKRİN SİSTEM) Özet
Esra ÖZAY KÖSE
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Mehmet HABEŞ
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fen Motivasyonu, Sosyal Beceri Ve Okula Karşı Tutumlarına Etkisi Özet  PDF
Emre YILDIZ, Ümit ŞİMŞEK, Feyza YÜKSEL
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen Bilgisi Öğretmenliği Ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Özet  PDF
Mustafa Zafer BALBAĞ, Alaattin ERDEM
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa SIRAKAYA, Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları İle Tutumları Arasındaki İlişki Özet  PDF
Ebru BAKAÇ, Raşit ÖZEN
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Özel Eğitim Dersinde Örnek Olay İnceleme Yönteminin Öğrenenlerin Üstbilişsel Farkındalıklarına, Derse Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması Özet  PDF
Şule FIRAT DURUKOCA
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ Özet  PDF
Emine Cabı
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Özet  PDF
Cemalettin İPEK, Gökhan KAHVECİ, Fatih CAMADAN
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 BİYOLOJİDE YAŞAM TEMLLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Özet
ESRA ÖZAY KÖSE, FİGEN ÇAM
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Canan BULUT, Alper BAŞBAY
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları1 Özet  PDF
Selçuk ARIK, Mehmet YILMAZ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 BİR DERSE YÖNELİK DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ : BİR ÖLÇME MODELİ ÖNERİSİ Özet  PDF
Muhittin ÇALIŞKAN
 
Toplam 32 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.