Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 GENELLENEBİLİRLİK KURAMINDA TÜMÜYLE ÇAPRAZLANMIŞ ve MADDELERİN PUANLAYICILARA YUVALANDIĞI DESENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet  PDF
Celal Deha DOĞAN, Hatice Özlem Anadol
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet  PDF
İbrahim YILDIRIM, Mahmut KALMAN
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 MUTLULUK KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Özet  PDF
İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Selami Kardaş, Duygu Dinçer
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN BİLİNÇLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Özkan ÇIKRIKÇI
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ERGENLER İÇİN OSTRASIZM (SOSYAL DIŞLANMA) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI Özet  PDF
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Ümran AKIN
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Özet  PDF
Demet BATMAN, Nevzat YİĞİT
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Ali GÖÇER
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ÇOCUKLUK DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI Özet  PDF
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Nihan ÇİTEMEL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 SIKINTIYI TOLERE ETME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Ahmet AKIN, Mehmet Şirin AKÇA, Mahir GÜLŞEN
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 AÇIK LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Özet  PDF
Murat POLAT, İmam Bakır ARABACI
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 Öğrenci İlgi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (The Validity and Reliability of Turkish Version of The Student Interest Scale) Özet  PDF
Erol UĞUR, Ahmet AKIN, Ümran AKIN
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Eğitim Alanında Ölçek Geliştirme Süreci: Bir İçerik Analizi Çalışması Özet  PDF
Melek Gülşah ŞAHİN, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Gülfem Dilek Yurttaş, Gökhan Kumlu, Nejla Yürük
 
Toplam 13 ögeden 1 - 13 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.