Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 GENELLENEBİLİRLİK KURAMINDA TÜMÜYLE ÇAPRAZLANMIŞ ve MADDELERİN PUANLAYICILARA YUVALANDIĞI DESENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet  PDF
Celal Deha DOĞAN, Hatice Özlem Anadol
 
Cilt 25, Sayı 6 (2017): Kasım-2017 Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet  PDF
İbrahim YILDIRIM, Mahmut KALMAN
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 MUTLULUK KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Özet  PDF
İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Selami Kardaş, Duygu Dinçer
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN BİLİNÇLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Özkan ÇIKRIKÇI
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) ERGENLER İÇİN OSTRASIZM (SOSYAL DIŞLANMA) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI Özet  PDF
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Ümran AKIN
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Özet  PDF
Demet BATMAN, Nevzat YİĞİT
 
Cilt 24, Sayı 1: Ocak-2016 AÇIK LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Özet  PDF
Murat POLAT, İmam Bakır ARABACI
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 Öğrenci İlgi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (The Validity and Reliability of Turkish Version of The Student Interest Scale) Özet  PDF
Erol UĞUR, Ahmet AKIN, Ümran AKIN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014): Mayıs 2014 YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Ali GÖÇER
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ÇOCUKLUK DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI Özet  PDF
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Nihan ÇİTEMEL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 SIKINTIYI TOLERE ETME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Ahmet AKIN, Mehmet Şirin AKÇA, Mahir GÜLŞEN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017): Ocak-2017 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet  PDF
Gülfem Dilek Yurttaş, Gökhan Kumlu, Nejla Yürük
 
Toplam 12 ögeden 1 - 12 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.