Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci ve Ana-Baba Tutumları­ Özet  PDF
Arif Serkan YALDIZ, Oğuz ÖZBEK
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA Özet  PDF
Gamze YAYLA, Tuncay ÖZSEVGEÇ
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Matematik Tarihinin Matematik Öğretimine Entegrasyonu: Hârezmî’nin Tam Kareye Tamamlama Yöntemi Özet  PDF
Murat GENÇ, İlhan KARATAŞ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Seher BAYAT
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği Özet  PDF
Elif SÖNMEZ, Zekeriya YERLİKAYA
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) YATILI VE GÜNDÜZLÜ OKUYAN ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Aysel KÖKSAL AKYOL, Güneş SALI
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARıNıN PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDEKİ DÜŞÜNME YOLLARI, ANLAMA YOLLARI VE PEDAGOJİK AÇIKLAMALARI Özet
Tangül Kabael, Ayça Akın, Fatma Kızıltoprak, Onur Toprak
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI HAKKINDAKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Özet  PDF
Abdullah Çağrı BİBER
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Özet  PDF
Hüseyin ŞİMŞEK, A.Salih ŞİMŞEK
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İŞ DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİR UYGULAMA Özet
Zülfü DEMİRTAŞ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI Özet  PDF
Ahmet IŞIK, Ayfer BUDAK, Fatih BAŞ, Ferhat ÖZTÜRK
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 BİYOLOJİDE YAŞAM TEMLLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Özet
ESRA ÖZAY KÖSE, FİGEN ÇAM
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞİ BİR MESLEK OLARAK SEÇME NEDENLERİ Özet
Bahadır KILCAN, Murat KEÇE, Osman ÇEPNİ, Ali Çağatay KILINÇ
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 KURUMSAL İMAJ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİ Özet  PDF
Serdal Özgözgü
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri Özet  PDF
MURAT GÖK, Enver Tufan
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 ÇOÇUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN İLKÖĞRETİM 4.VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI YORDAMASI Özet  PDF
Barış ÇETİN
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) İLKÖĞRETİM 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ATATÜRK TEMASI METİNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Dilek CERAN, Emel CANPOLAT
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.