Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ OLUŞTURMA VE YORUMLAMA Özet  PDF
Gamze YAYLA, Tuncay ÖZSEVGEÇ
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Seher BAYAT
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği Özet  PDF
Elif SÖNMEZ, Zekeriya YERLİKAYA
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) YATILI VE GÜNDÜZLÜ OKUYAN ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Aysel KÖKSAL AKYOL, Güneş SALI
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARıNıN PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDEKİ DÜŞÜNME YOLLARI, ANLAMA YOLLARI VE PEDAGOJİK AÇIKLAMALARI Özet
Tangül Kabael, Ayça Akın, Fatma Kızıltoprak, Onur Toprak
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI HAKKINDAKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Özet  PDF
Abdullah Çağrı BİBER
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017): Mart-2017 KURUMSAL İMAJ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİ Özet  PDF
Serdal Özgözgü
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri Özet  PDF
MURAT GÖK, Enver Tufan
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 ÇOÇUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN İLKÖĞRETİM 4.VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI YORDAMASI Özet  PDF
Barış ÇETİN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Özet  PDF
Hüseyin ŞİMŞEK, A.Salih ŞİMŞEK
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İŞ DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİR UYGULAMA Özet
Zülfü DEMİRTAŞ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI Özet  PDF
Ahmet IŞIK, Ayfer BUDAK, Fatih BAŞ, Ferhat ÖZTÜRK
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 BİYOLOJİDE YAŞAM TEMLLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Özet
ESRA ÖZAY KÖSE, FİGEN ÇAM
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014): Ocak-2014 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞİ BİR MESLEK OLARAK SEÇME NEDENLERİ Özet
Bahadır KILCAN, Murat KEÇE, Osman ÇEPNİ, Ali Çağatay KILINÇ
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) İLKÖĞRETİM 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ATATÜRK TEMASI METİNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Dilek CERAN, Emel CANPOLAT
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.