Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Özet  PDF
Hülya YILMAZ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Fulden GÜLER, Selcen GÜZEY
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİ Özet  PDF
Ramazan GÜRBÜZ, Seda ŞAHİN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERİLER KONUSUYLA İLGİLİ ALIŞTIRMALARI VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Sefa DÜNDAR
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ İÇERİK STANDARTLARI DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ (GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI) Özet  PDF
Taşkın TAŞTEPE, Z. Fulya TEMEL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Özet  PDF
Esra ALTINTAŞ, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Özet  PDF
Aydın BULUT, Vedat AKTEPE
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Muhammet DORUK, Furkan ÖZDEMİR, Abdullah KAPLAN
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK MATEMATİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARI: ETKİNLİK PLANLARINA NİTEL BİR BAKIŞ Özet  PDF
Pelin PEKİNCE, Neslihan AVCI
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİKLERİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Özet  PDF
Züleyha YILDIRIM, Ahmet IŞIK
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI Özet  PDF
Ahmet IŞIK, Ayfer BUDAK, Fatih BAŞ, Ferhat ÖZTÜRK
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN FONKSİYON KAVRAMINI ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Vesife HATISARU, Ayhan Kürşat ERBAŞ
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.