Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Özet  PDF
Hülya YILMAZ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Fulden GÜLER, Selcen GÜZEY
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİ Özet  PDF
Ramazan GÜRBÜZ, Seda ŞAHİN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERİLER KONUSUYLA İLGİLİ ALIŞTIRMALARI VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Sefa DÜNDAR
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ İÇERİK STANDARTLARI DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ (GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI) Özet  PDF
Taşkın TAŞTEPE, Z. Fulya TEMEL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 GELİŞTİRİLEN FARKLILAŞTIRMA YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Özet  PDF
Esra ALTINTAŞ, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Özet  PDF
Aydın BULUT, Vedat AKTEPE
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Muhammet DORUK, Furkan ÖZDEMİR, Abdullah KAPLAN
 
Cilt 24, Sayı 5 (2016): Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK MATEMATİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARI: ETKİNLİK PLANLARINA NİTEL BİR BAKIŞ Özet  PDF
Pelin PEKİNCE, Neslihan AVCI
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015): MAYIS-2015 MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİKLERİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Özet  PDF
Züleyha YILDIRIM, Ahmet IŞIK
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETİME BAKIŞ AÇILARI Özet  PDF
Ahmet IŞIK, Ayfer BUDAK, Fatih BAŞ, Ferhat ÖZTÜRK
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN FONKSİYON KAVRAMINI ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Vesife HATISARU, Ayhan Kürşat ERBAŞ
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

 

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)


 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

tarafından taranmaktadır.