Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) “TÜRKÇE DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Özet  PDF
Necmi AYTAN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016): Ozel Sayı(Mart) GENEL FİZİK LABORATUARI-II DERSİNDE KULLANILAN PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖZ-YETERLİK, TUTUM VE BAŞARIYA ETKİSİ Özet  PDF
Ayşe SERT ÇIBIK, Elvan İNCE AKA, Kadriye KAYACAN
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci ve Ana-Baba Tutumları­ Özet  PDF
Arif Serkan YALDIZ, Oğuz ÖZBEK
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Özet  PDF
Hülya YILMAZ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Fulden GÜLER, Selcen GÜZEY
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT VE İSPATLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Özet  PDF
Seda KEÇELİ, Işıkhan UĞUREL, Esra BUKOVA-GÜZEL
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016): Eylül-2016 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ Özet  PDF
Haluk ÖZMEN, Seher ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI Özet  PDF
Neşe KUTLU, Murat GÖKDERE, Recep ÇAKIR
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Mobil Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkilerinin incelenmesi Özet  PDF
Mithat ELÇİÇEK, Ferhat BAHÇECİ
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE SAĞLIKLI YAŞAMA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
İlknur GÜVEN, Mehtap YURDATAPAN, Elif BENZER, Fatma ŞAHİN
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması Özet  PDF
Berna ÜRÜN KARAHAN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI: CİNSİYET VE MESLEKİ KIDEM FAKTÖRÜ Özet  PDF
Berat AHİ, Sibel ÖZSOY
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Çokkültürlü Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet  PDF
Mustafa Öztürk AKCAOĞLU, Zeki ARSAL
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği Özet  PDF
Elif SÖNMEZ, Zekeriya YERLİKAYA
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017): Mayıs-2017 Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Ait Tutumlarının İncelenmesi Özet  PDF
Mehmet YANIK
 
Cilt 24, Sayı 3: MAYIS-2016 DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ Özet  PDF
Emine Cabı
 
Cilt 26, Sayı 1: OCAK-2018 Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi Özet
Selda ÖZER, Ercan YILMAZ
 
Cilt 21, Sayı 4(ÖS) (2013): Ekim - 2013 (Özel Sayı) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013): Eylül - 2013 KARİKATÜRLERİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİLERİ(ENDOKRİN SİSTEM) Özet
Esra ÖZAY KÖSE
 
Cilt 23, Sayı 4: Özel Sayı-2015 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Mehmet HABEŞ
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fen Motivasyonu, Sosyal Beceri Ve Okula Karşı Tutumlarına Etkisi Özet  PDF
Emre YILDIZ, Ümit ŞİMŞEK, Feyza YÜKSEL
 
Cilt 25, Sayı 5 (2017): Eylül-2017 Fen Bilgisi Öğretmenliği Ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Özet  PDF
Mustafa Zafer BALBAĞ, Alaattin ERDEM
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015): Ocak-2015 UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet  PDF
Mustafa SIRAKAYA, Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları İle Tutumları Arasındaki İlişki Özet  PDF
Ebru BAKAÇ, Raşit ÖZEN
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017): Temmuz-2017 Özel Eğitim Dersinde Örnek Olay İnceleme Yönteminin Öğrenenlerin Üstbilişsel Farkındalıklarına, Derse Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması Özet  PDF
Şule FIRAT DURUKOCA
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015): EYLÜL-2015 ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Özet  PDF
Canan BULUT, Alper BAŞBAY
 
Toplam 36 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarhttp://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.